Etiketter

, , ,


För den nytillkomne läsaren: I denna blogg spinner jag bl.a. på hypoteser om forntida tankevärldar, såsom de framträder i våra mest kända myter.

De liknar ofta naturvetenskapliga teorier, som beskrivs allegoriskt med religiösa begrepp. Liknelserna innehåller ofta tre huvudgudar, en tredelad gud eller en treenighet. 

Här är en sammanfattning och påbyggnad av tidigare redogörelser.

De tre krafternas yttringar

Jag har presenterat idén om de tre krafterna: Varandets kraft, den mentala kraften och skeendets kraft.

Krafternas yttringar är materia, mentala fenomen och händelser.

Hos människan är de tre yttringarna a) vår fysiska kropp, b) vår själ och c) vår ande.

Själen kallas ofta den grubblande och anden kallas livet eller livskraften. Liv är ju att det händer något.

Materien kan beskrivas som fadern. Själen är en son som materien får, och anden är den livgivande modern. Det påminner lite om den relativt unga kristendomens myt.

De tre beskrivs av myterna som tre personer. Äldre myter (t.ex. kanaanéiska och gammaltestamentliga allegorier) berättar om en man och två kvinnor (själ och ande). De förenas i sexuella relationer och avlar barn. Då myten beskriver dem som människor, är barnen våra ord (döttrar med själen) och gärningar (söner med anden).

Allegorierna i GT beskriver den fysiska kroppens söner med anden som viktigare än dess döttrar med själen. Dessutom betonas gärningarnas betydelse i både i klar-text (ex. Ps 11:7, Jer 32:19) och i andra allegorier. Orden är mindre viktiga.

Att kvinnor av kött och blod är fysiska människor, och även de beskrivs av mansfigurerna i de filosofiska allego-rierna fattar inte teologerna. Deras bokstavstolkningar av myterna är helt felaktiga.

Elementet Luft

I den tidiga antiken trodde man att luft är det, som ord och tankar är gjorda av. Luft var alltså inte materia, utan den mentala kraften eller den första yttringen av den. Ord (= idéer) antogs flyga omkring i luften de var skapade av. Ibland flög idéerna in i oss.

Vad har flugit i dig? Onda idéer, såsom nazismens demon, kunde besätta dig. 

Repeterar: Elementet jord var ett maskulint begrepp och elementet luft och dess skapelser (t.ex. nazismen) var feminina.

Myterna beskriver därför hur människan (adamá = jord) och själen (= intellektet) förenas i sexuella relationer och får barnen ord (= döttrar) och handlingar (= söner). Då vi alltid får en väldig mängd sådana barn, blir var och en av oss en konung över ett helt folk.

Den filosofiska åsikten att en konung först och främst måste kunna styra sig själv (moraliskt) är välkänd. Den broderades tidigt ut även i den kristna tankevärlden (Luk 22:30, 1 Kor 4:8, 1 Pet 2:9, Upp 5:10, 20:6, 22:5 m.fl.)

Ibland slås en mängd ord ihop till en större dotter, en idé. Exempel på människans riktigt stora och feta döttrar med själen/intellektet är teologier och ideologier. Med sådan dotter kan människan begå incest.

Gudar och människor ”lägrar sina döttrar”. Människan skall hålla sig till sin hustru, som är intellektet. Döttrarna får endast användas som hjälpredor.

Efter flykten från Sodom och Gomorra ligger Lots döttrar med sin far. Från de då avlade barnen utgår folk (ord och handlingar, moabiter och ammoniter, 1 Mos 19:36f), som blir fiender till Israel.

Ordet Israel betyder ”den som kämpar med Gud”, vilket gärna kan tolkas ”den som kämpar med sitt samvete”.

Budskapet är att diverse övertygelser kan göra dig till din egen fiende. Dina onda ord och onda handlingar kommer ytterst att skada dig själv.

Kommentar

När amerikanen Joseph Smith skrev Mormons Bok, blev det en pastisch på Gamla Testamentet. Det är bara att jämföra.

Här finns en intressant kommentar om texten. Diverse felaktigheter påpekas.

Joseph Smith kan knappast heller inte ha känt till annat än enkel bokstavstolkning av bibeltexterna. Samma sak kan misstänkas om författarna av yngre delar av GT. Stor försiktighet rekommenderas därför vid bedömning och tolkning av all text.

Gudar, människor och incest

De egyptiska gudarnas släktskapsförhållanden går igen i Nya Testamentet. Människan (kroppen, Adam) förenas i äktenskap med en ideologi, en tro. Är det nazismens ande, så avlas en nazist. Våra barn med sådana demoner blir onda ord och handlingar.

Den gamla människan dör, och ersätts av en ny skapelse (Paulus formuleringar, men då talar han om den kristna tron).

Så precis såsom i gudavärlden tar sonen gärna sin mor till hustru. Nazisten får onda ord och gärningar som barn med sin demoniska mor. Gamla Testamentet föreskriver därför blodig slakt på kvinnor och barn (= ideologier och deras yttringar).

Det är inte fysiska kvinnor och barn. Här hade de gamla gnostikerna rätt: Människan får inga biologiska/fysiska barn! Vi får bara syskon, och de är alla bröder – oavsett hur deras könsorgan ser ut.

Fadern och sonen är identiska (Ra/Farao, Gud/Kristus). Annat exempel: först då människan förenar sig intimt med matematiken avlas matematikern. Denne är både son till och identisk med människan, som studerade matematik. Sonen är den nya personlighet, som med sin moder/hustru framföder många ord (= döttrar) framme vid svarta tavlan.

Experiment med demoner och förbannelser

Den mentala kraften, elementet Luft, blåser över världen, fäller träd och driver fartyg. Du skapar ord av denna kraft. Du borde kunna fälla dina fiender med ord. Det gäller bara att komma på hur besvärjelser och förbannelser skall utformas för att fungera.

Oj, vad vi har experimenterat och försökt.

Du vill kanske se denna föreställningsvärld som felaktig, nazismen är ingen av elementet luft skapad demon. Inte heller radikal islamism skulle då vara det. Ändå: Det som hänt och det du ser, förklaras mycket bra av denna idé om elementet luft.

Den fysiska vetenskapen som en lära om skuggor

Det är en egendomlighet i vår tillvaro, att felaktiga idéer och kunskaper kan ge bra förklaringar och riktiga svar. Tänk om vår vetenskap korrekt bara beskriver vad som händer på Platons grottvägg, skuggorna vi ser. Tänk om verkligheten är något annat?

Demoner i Bibeln

I NT vänder sig Paulus till bildade hedningar och talar om ”fursten över luftens rike” (Ef 2:2, jfr Ef 6:12, 5:6). Det är där orden finns, som vi hittar politiken och denna världens härskare (Joh 12:31).

Paulus angriper här den egyptiske luftguden Shu. Han är gift med sin syster Tefnut (betyder vatten). De är barn till solguden Ra och föräldrar till Geb, jorden och Nut, himlen.

I begynnelsen var Ordet

Orden (Ordet?) och anden är alltså föräldrar till himmel och jord. Fornegyptisk teologi ger associationer. Är då Shu identisk med Ordet, med Gud? Paulus beskriver Shu som Fan själv.

Motsättningen är väl inte konstigare än att Gud (Allah) kräver bombdåd. Någon kräver det, och en del säger att det är Gud. Det är inte alltid så lätt att veta vad man menar med det man säger och skriver.

Elementet Vatten

Vattnet faller från himlen. När det träffar den döda öknen, vaknar den till liv. Vatten är livskraft. Det är uppenbart att vatten lika lite som luft räknades till materien.

Det är kanske fel att sätta jord liksmed materia, för läran om elementen är en helt annorlunda indelning av världen, än vad vi haft de senaste seklen. Först materi, energi och tomma rymden. Sedan … ja, vad är det vi har idag? Vad är vår verklighet för något? Matematik?