Etiketter

, , ,


Vad in i … är religion?

Frågan utesluter som synes Gud.

Gud ingår inte i problemställningen. De, som angriper religiös tro, har ju alltid sett exempel på tro, där det är Fan som råder.

När jag gick i skolan, hette ämnet kristendomskunskap. Det var kristna teologer som skrev läroböckerna. Men vi fick i alla fall lära oss om andra religioner.

Tro på Smittkoppsgudinnan?

En indisk gudinna som jag minns, var Smittkopsgudinnan. Gudarna Vishnu, Shiva och Krishna är ju viktigare, men den där var ett exempel på primitiviteten inom hinduis-men. Det var väl det som skulle lyftas fram.

Läroboken medgav dock, att det fanns mer högstående hinduism. De lärde brahminer påstods kunna prestera mycket avancerat djupa tankar om de andliga tingen. Mot dem ställdes det stora obildade folkflertalet med en primi-tiv bokstavstro just på exemplet Smittkoppsgudinnan.

Bokstavstro! Min lärobok nämnde inte, men beskrev begreppen exoterism och esoterism. Wikipedia talar om religionens yttre och inre former och yttryck. Eller ”för de oinvigda” och ”för de invigda”. Exoterismen i hinduismen förklarades av läroboken vara primitiv, medan hinduisk esoterism är högstående.

Vår primitiva kristna religion

Det märkliga, vilket jag så småningom skulle få lära mig mer om, är att esoterism tidigt förklarades vara heresi (d.v.s. kätteri) inom den kristna kyrkan.

Den var elitism, gnosticism och ”hemligheter” för fåtalet. Exoterismen (= sådant man lätt kan slåss om och för) förklarades vara det sanna sättet att tolka kristendomen.

Det måste innebära, att enligt våra egna gamla kristna läroboksteologer är kristendomen en primitiv religion.

Från början var jag bara förvånad, och jag bara noterade saken i mitt minne. Senare har jag mer och mer blivit medveten om saken. Särskilt för att biskopar ger sig in i djupsinniga tankar. De stämplas då som avfällingar från den kristna tron.

Men KG Hammar och många andra vill ta upp kampen med hinduismen och andra högreligioner. Även kristen-domen skall bli en religion med annat än primitiva tänke-sätt. Om de lyckas, kanske vi kan få känna oss stolta över att vara döpta.

Islam

I Islam tycks situationen vara densamma som i kristen-domen. Där kallas den intellektuella esoterismen sufism. Länken leder till Wikipedia. Då jag googlade ”sufism” blev första träffen Wikipedia. Andra träffen blev ett ”renlärigt” muslimskt angrepp på detta kätteri.

Enligt mina gamla skolböcker tycks således de abrahamis-tiska religionerna vara primitiva. Traditionell judendom är ju likadan. Hur det står till med mystiken och eso-terismen i den, vill jag just nu inte uttala mig om. Men varken i den eller i kristendomen förekommer just nu några mord på esoteriker.

Att ur detta dra några slutsatser om det intellektuella tillståndet i de religösa kulturerna leder förmodligen till anklagelser om islamofobi. Jag får väl försvara mig med påpekandet, att esoteriker massmördades inom kristen-heten under de första seklerna.

Här har det alltså blivit bättre, men vad det är som är bättre, är nog en svår och väldigt känslig fråga att debattera. Industriellt massmord kunde ju bli på modet väldigt snabbt, mitt i Europa. Vad behövs, för att det skall hända igen?

Det finns mycket som skrämmer, när man ser på vår usla moral.