Etiketter

, , , , ,


Pengar är farligt

Mossac Fonseca. Nordea. Och mycket annat. Pengar an-ses i många filosofier vara något farligt för själ och ande. Själen är bärare av förnuftet och anden av moralen.

Skattesmitare visar sig vara sådana som minst behöver mer pengar. Jag lovar, jag är i mycket större behov av några tusen extra än de där.

Plötsligt, sedan de snott åt sig pengar, så gör de omora-liska dumheter. De här filosofierna beskriver uppenbar-ligen en verklighet: Man blir både dum och omoralisk av för mycket pengar.

De filosoiferna anses vara varianter på religion, trots att gudar kan saknas i dem (standardexempel: buddismen). De handlar dock om själ och ande som självständiga be-grepp, sådana vi påstås ha, och som kan ta skada.

Då idén med själ och ande strider mot materialismen kallas dessa filosofier religion, även då de saknar gudar.

Gudstroende religiösa brukar hävda att Gud är nödvändig för moralens existens. Det bestrider inte bara ateistiska humanister, utan även de gudlösa religionsfilosoferna. Ateisterna gör dock en tankevurpa.

De hävdar, att det går alldeles utmärkt för en förnuftigt tänkande människa att finna och tillägna sig en god moral utan tro på Gud.

Men det innebär ju ett krav, som de här människorna inte kan uppfylla. De skall vara förnuftigt tänkande! Jag kan då göra antagandet, att idioter inte kan tillägna sig någon god moral utan tro på Gud.

Behovet av ett Helvete el.dyl.

Fast egentligen är det inte gudstron som är väsentlig. Det idioterna behöver är ett hot om konsekvenser (domens dag, helvete, hemsk karma). Utan den hjälpen klarar de inte av att vara moraliska.

Hot kan få idioter att tveka och tänka efter. Tvekan är vad som behövs, för att de som tänker dåligt skall tänka lite mer (längre). Då blir det mer förnuft – och moral. Både själ och ande mår bra.

Då har jag kommit fram till att religion behövs, för att rädda själ och ande, d.v.s. förnuft och moral, om världen är full av idioter. Men jag har helt fel, om det är så att det inte finns några idioter.

Hur ställer sig ateister till detta? Behövs religion? Tänk inte på er själva nu! Ni är ju intelligenta och moraliska, och era deklarationer är givetvis fläckfria.

Jag skall retas lite: Om det finns många idioter, är alltihop ert fel! Ni har tagit ifrån dem något de behöver mycket mer än pengar.

”… vad hjälper det en människa, om hon vinner hela värl-den, men förlorar sin själ?” (Matt 16:26).

Annonser