Etiketter

, , ,


En numera död person blev i Stockholm år 1931 vän med en landsflyktig socialdemokrat från Ryssland. Denne hade där ibland blivit intagen på station av tsarens polis och fått stryk.

En gång mötte han Josef Stalin under ett sådant ofrivilligt polisstationsbesök, och de fick då stryk tillsammans. Det var det närmaste han kommit Stalin.

Vad är ett möte

I arbetet med mina senaste inlägg har jag grubblat över hur många människor jag egentligen träffat. Jag bör nog definiera ”träffat”. En träff innebär att vi observerat och reagerat för varandra.

Jag har mött folk på gator och väjt. Så har skett i Stock-holm, Rom, Paris m.fl. städer. Då blev det två eller tre tusen per dag. Nej, mötet måste vara mer än så. Jag reser kravet växlat ord eller haft fysisk kontakt. Någon jag har pratat en gång med. Någon som slog mig, då vi lekte i sandlådan.

Det blir ändå många tusen personer. Somliga av dem var riktiga kändisar, som doktor Bark från Ådalen 31. Honom mötte jag flera gånger före sex års ålder med mina åter-kommande öroninflammationer.

Jag fick tidigt reda på, att han var en kändis. Kanske där-för jag minns mötena, om än mycket diffust. Låt oss säga, att vi i snitt möter minst 5-10 tusen personer i sådan ”tillräcklig” omfattning. Alla dessa har i sin tur mött 5-10 tusen personer. Delvis är det samma personer, så det blir inte 10 tusen x 10 tusen olika (100 millioner).

Ytliga bekantas ytliga bekanta?

Men de människor jag mött, och blivit ytligt bekant med (Yb), de har nog mött sammanlagt minst en miljon olika människor. Det måste vara likadant för er alla. De är ytliga bekantas ytliga bekanta. Vi kan kalla dem Yb².

Räknar jag rätt? Om vi i snitt träffar en ny människa i veckan under vårt verksamma liv, blir det 52 på ett år. På sextio år blir Yb 3120. De som det är något särskilt med kommer vi ihåg.

Hur många nya elever träffar en gymnasielärare varje år? En elev är mer än en ytlig bekant. En läkare eller hantver-kare? Jag räknar nog lågt. Yb kan för somliga vara långt över 10 tusen. Yb² kan då vara många millioner.

Några av våra millioner Yb² kan höra till de barn, som beskrivs i filmen Diktatorn (Charlie Chaplin). De har blivit kyssta av Den Där! Bläh!

Känner någon av er någon, vilken som barn blev kysst på ett valmöte av agitatorn Adolf Hitler? Vi har ju fler kändi-sar än han och denna svenskspråkiga blogg har blivit be-glodd från tio länder. Era sammanlagda Yb² måste vara en milliard levande och döda.

Jag kan tro den, som påstår sig känna någon, vilken som barn slagits med påven.