Etiketter

, , , , , ,


LUF Fjollträsks ideologi

Liberala Ungdomsförbundet i Stocholm har väckt upp-seende med liberala åsikter om incest och nekrofili. Den interna kritiken (L, LUF och LUF Sthlm) verkar häftig.

Aftonbladet verkar lyckligt i sin presentation av förslag, kommentarer och hån på nätet.

Liberalen Carl B Hamilton har kastats ut ur LUF Fjollträsks slutna diskussionsgrupp på Facebook, sedan han kallat dem puckon. Inget särskilt våldsamt invektiv, så det verkar lite ömhudat och lågt i taket.

Men Carl Hamilton har faktiskt fel! Det är inte puckon de är, utan något annat, som vi måste tåla. Dock vidhåller jag, att det var fel att kasta ut honom.

Alla är överens om att det handlar om ideologi. Frågan gäller om det är förnuft och logik, som skall styra oss, eller om det är värderingar. Därmed är vi inne på mina ämnen i denna blogg. Religionsfilosofi. Människosyn m.m.

Vi hamnar åter inför ormgudinnorna, hon från Kreta och hon från Gotland. De har kanske rötter i professor Marija Gimbutas förindoeuropeiska Gamla Europa och fortsatta rottrådar ner i vårt afrikanska ursprung. Gudinnorna håller sina båda ormar, en i var hand.

411946.5011832

Tråkar jag ut er?

Jag har redan förut berättat, att när denna Moder Jord (materiens skapare) flyttade till kanaanéerna bytte Hon kön och ormarna kallades serafer. Ordet seraf betyder lysande orm. Serafimerriddare är idag de lysande riddare, som fått serafimerorden av kungen.

I Bibeln står seraferna vid sidan av Guds tron. Judarna lade beslag på hela konceptet, då måndyrkaren Abraham från Ur i Mesopotamien konverterade till den kanaanéiska prästkonungen Melkisedeks tro. Läs Hebréerbrevet i NT!

I Salomos tempel symboliserades de av de två skruvade pelarna Jakin och Boas. De blev förebild för Bernini, då han skapade högaltaret i Peterskyrkan. Han reste en 29 meter hög bronsbaldakin över högaltaret, där endast påven får förrätta högmässan.

Fast där är det fyra pelare. Seraferna är två! Men vet man inte, så vet man inte. Katolska kyrkan har ju även fått annat om bakfoten.

Och vilka är de två?

Jag tjatar igen om saken. De två är det som kallas själ och ande. De rörs ihop och ingen vet skillnaden.

Den grubblande själen är det logiska förnuftet. Anden är det i oss, som inte är logiskt och förnuftigt: Kärlek, sam-vete, empati, estetik, värderingar, moral eller etik: Det som är rätt och vackert m.m.­

Gud påstås vara ande! Förnuftet, logiken – även kallad intellektet – slingrar sig runt kunskapens träd. Där frestar den anden, modern till allt levande, att plocka frukt. En hebreisk ordlek gör att modern till allt levande får namnet Eva.

Men hon är faktiskt också en seraf. En orm på korset är faktiskt också en symbol för Kristus, om än ovanlig och okänd för de flesta. Läs om det på den här länken till bibelfrågan.se!

Och vem är främst?

Men om Gud är ande, så är Han Eva! Eller Han är Hon. Vi är tillbaka i Marija Gimbutas Gamla Europa. Men vem är då gudinnan som håller Honom och den mer ökända ormen i nacken? Moder Jord? Men materien skapades ju av Gud!

Lösningen är den där treenigheten. Gud är en, helheten, alla tre. Överdelen av bildstenen från Smiss på Gotland beskriver hoplänkningen. Fast den är ju från ”hednisk” tid.

De tre dyker upp i de hebreiska myternas och GT’s allegorier. Adams första hustru hette Lilith. Identisk med ormen i trädet, Lögnens Furste (logiken, förnuftet), den hustru som vägrade underordna sig Adam. Jakobs första hustru, den skumögda Lea. I de allegorierna är hon den första hustrun och anden är en hustru människan får senare.

I den bibliska Patriarken Jakobs fall var det Rakel, den sköna och klarögda. Abrahams hustru var Sara och bi-hustru var Saras slavinna – Hagar från de pyramidala tankebyggarnas land. Sara betyder furstinna och skall jämföras med Asasara, som arkeologerna fått fram ur de texter från Kreta som anknyter till ormgudinnan.

Det är alltså helt klart anden som skall styra människan: Det är värderingarna, kärleken, samvetet, empatin, moralen och allt det där ologiska. Förnuftet och logiken är tjänstefolk, inte mer.

Den flerdubbla puberteten

Värdenihilismen förkastar det resonemanget och vill sätta förnuftet främst. Värderingarna är godtyckliga, oförnuft och vidskepelse!

Lucifer, ljusbäraren vill sätta sig själv i Guds ställe, högst i Himlen. Allegorierna är uppenbara. Värdenihilismen har under förra seklet burits fram av starka politiska krafter: Både nazismen och kommunismen.

Varför lyfter då LUF Fjollträsk fram förnuftet som den heliga styrande kraften? Jo, de är unga! De är riktigt barnsliga. Men det är det tillåtet att vara! Det går över. 

Människan (den materiella uppenbarelsen) får först den ena serafen som hustru, sedan får vi den andra. Jakob fick jobba en massa år för svärfadern och morbrodern Laban innan han också fick Rakel. Insikten, moral och vishet, kommer med åldern.

Kanske vi kan säga, att människan teologiskt/filosofiskt har tre kön: Materien, själen och anden. Materien kan avla barn med både själ och ande. Barnen kallas idéer (galenskaper och snilleblixtar), när vi får dem med själen och värderingar, när vi får dem med anden.

Men vi har två extra puberteter! En själslig och en andlig. LUF Sthlm har kommit upp i den första, och det är en väldig fart på ”hormonerna”. De blir då besvärliga, särskilt pojkarna – och pojkar är vi allihopa, om vi är materiella.

images-75

I hebreiskan är ju Adam (jord) grammatiskt maskulinum. Själ och ande är femininum. Så bilden ovan föreställer en pojke (Cecilia Johnsson, 08-Lufs ordf), om vi skall vara teologiskt/filosofiskt exakta.

En ”flicka” har han fått, intellektet/själen. Men den andra, anden, insikten, är han fortfarande på jakt efter. Eller är inte helt färdigutvecklad ännu för sådant umgänge.

Symboliskt/allegoriskt skall man skära av en bit av en avlande kroppsdel, för att påminna ”honom” och kompisarna, att hålla igen lite med det där eregerade intellektet. Omskärelse.

Även i det fallet laddar pubertetsynglingarna om så fort. Vi gubbar hinner inte med.

Moses hade också en svärfar. Reguel. Namnet består av tre stavelser, alla med betydelsen Gud. Moses hustru var Sippora, ett av många namn på Venusgudinnan, himla-drottningen, Anden.

Den som kämpar med Gud, för Gud, kallas Israel. Kämpa med världen, sig själv, med allt och nå vishet, insikt. Det tycks hela tiden ha varit samma budskap. Det måste bara ständigt skrivas om, då det hela tiden förvanskas.

Lufarna har väl börjat kämpa, men det är en besvärlig väg att gå. Rösträtt från 16? Tja … Vänta lite … Och är det inte samma tok på annat håll? Det är inte bara de, som är i den här besvärliga flerdubbla puberteten, biologiska, själsliga och andliga.

Vi har nog varit där allihop, så Carl B Hamilton har fel med sitt ”puckon”.