Etiketter

,


Ingemar Unges bok från 2001 ”Att trilla av pinn och vara ur led” handlar om ord och deras historia.

Jag har ju redan skrivit om hur ord, begrepp och före-ställningar förändrats. Gamla texter är obegripliga pga ordens förändringar.

Unge har en del exempel, mest svenska men även andra. Jag stjäl ett, eller möjligen något mer, så att ni frestas köpa eller låna boken, om ni skulle se den.

Drottning Anne av England besåg S:t Paulskatedralen, då den fullbordats 1710. Hennes bedömning var: ”It is awful, artificial and amusing.”

290px-St_Paul's_Cathedral,_London,_England_-_Jan_2010

Ingemar Unge berättar, att de engelska orden sedan ca år 1740 och fortfarande betyder ”hemsk, tillgjord och skratt-retande.”

På endast trettio år hade orden för ”vördnadsbjudande, konstnärlig och häpnadsväckande” fått sina betydelser förvridna.

Katedralen har sedan brukats till att begrava Winston Churchill och andra ”silly persons”. Silly hade från början betydelsen salig.

Unges påpekande fick mig att tänka på vår Johan Henric Kellgren, som skrev om Salig Dumbom (1791). Kan Kell-gren ha blivit inspirerad av engelska språket? 

Ingemar Unge beskriver det här som mardrömmar för alla översättare. Och hur är det med alla mycket äldre texter? Vet vi alls vad de handlar om? Det är ju vanliga ord, som drabbats av sådana förändringar.