Etiketter

,


Försöker skriva lite igen efter en förkylning. Smittsam sjukdom är problemet jag tar upp.

Sann lära?

Obefläckade avlägsen (under Pius IX katolsk dogm fr.o.m. 1854) är ganska tillkrånglad.

Det är inte sexet som är orent och befläckande. Det är vi som p.g.a. arvsynd är orena och befläckade. Som jag förstår saken, är arvsynden att likna vid en skamlig sjuk-dom, som överförs till fostret vid konceptionen.

För att Jesus inte skulle födas moraliskt HIV-smittad, måste jungfru Maria ha varit utan arvsynd. Genom Guds nåd var hon en imun mutation, som föddes utan arvsyn-dens själssjukdom.

Därför var hon ren, och fick föda Jesus. Konceptionen kunde genomföras utan att fostret befläckades. Logiken säger då, att Josef inte kan ha varit fadern, för då hade han befläckat fostret. Denna jungfrufödsel bekräftas av Koranen.

Min logik säger, att det varit enklare om Jesus fått vara den imuna mutationen.

Falsk lära?

”I min tro på herren Jesus vet jag fullt och fast att ingen-ting är orent i sig självt, men den som betraktar det som orent, för honom är det orent. (Rom 14:14).

Gudsförnekaren Paulus glömmer och förnekar, att vi är orena. Var har han fått sina idéer ifrån?

Han skulle verkligen ha behövt läsa påve Pius IX, som i den apostoliska konstitutionen Ineffabilis Deus klargör vad en kristen skall tro på.

Annonser