Etiketter

, , ,


images-69

Hur tror ni egentligen?

Ämnet för de två senaste inläggen borde egentligen vara en stor sak. Stor för de troende och stor för kyrkorna. Den borde också vara stor för dem som vill kritisera kyrkorna och de troende:

”Tokstollar! Hur tror ni egentligen? Det där ni säger låter ju inte religiöst alls! Skall jag som ateist skälla ner er, måste ni ju åtminstone vara religiösa! Sluta tänka på mat!”

Den diskuterade meningen

Vi har ett flertal översättningar. De mest kända av den problematiska mening, som jag intresserat mig för, är: ”Vårt dagliga bröd giv oss i dag” (Bibel 1917) och ”Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer” (NT81).

Jag hävdar att brödet måste avse ”Kristi lekamen” eller ”Kristi kropp”, en övernaturlig himmelskhet, som Jesus själv säger är brödet från himlen.

Ordet från himlen, som blev kött. Ordet som tog materiell form. Guds Ord. Sanningen. Visheten. Insikten. Kärleken. Rättfärdigheten. Det outsägliga Ordet.

”Dagen som kommer” måste samtidigt vara ”Domens”, ”Den Yttersta”, ”vår fysiska död”, ”uppståndelsens dag” eller ”då vi möter Gud”.

Hur många sätt man kan vara död på?

Här finns en del att grubbla över, då religionen laborerar med mer än ett dödsbegrepp: ”Låt de döda begrava sina döda”.

Men hur många sätt man enligt teologin kan dö eller vara död på, får jag utreda någon annan gång. Jag tror det är åtminstone tre.

Ett tolkningsförsök

Då NT81 levererade tolkningen ”Ge oss i dag vårt bröd för dagen som kommer”, så sade bibelkommissionens noter och kommentarer, att den tolkningen av den svårtolkade texten är språkligt mer exakt än den gamla.

Måhända hoppades man på en hjärnstorm ute i stugorna. Nu har jag min idé, men att formulera den till en elegant bön är svårt.

Ordet bröd betyder här så mycket: Ordet som är Gud. Det ber vi om att redan idag få äta som en kunskapens frukt, och genast bli som Gud. Vi behöver ett, två eller tre ord för ”brödet för dagen som kommer”.

Kanske detta: ”Ge oss redan idag uppståndelsedagens Gudsuppenbarelse.” Men det är en lite otymplig formule-ring.

Kan och vågar någon kommentator komma med förslag?

Alternativ

Jag citerar uppslagsdelen (Bibel 2000): ”I sin en­kel­het in­ne­slu­ter for­mu­le­ring­ar­na ett rikt tan­ke­in­nehåll.”

Vi får kanske skapa ord, som betyder de rätta sakerna. Ett sakralt ord för bröd, som aldrig kan förväxlas med rotmos och fläsk, utan bara kan betyda Kristi lekamen. Och så behöver vi ett ord för ”dagen som kommer”.

Det vi behöver är kanske teologisk kunskap. Konfirmander och religionsundervisningens elever får saken förklarad för sig. Då ändrar orden betydelse.

Dagliga” försvinner och ersätts med ”uppståndelsen” m.m. Men jag är ändå intresserad om någon, som är skicklig med ord, redan nu kan omformulera bönen enligt den idé jag presenterat.