Etiketter

, , , , , ,


Våra små hjärnor

Idag tittade jag på en repris av Vetenskapens Värld. Jag mötte ett påstående. Våra kraniers storlek och även hjärnorna har minskat sedan jägarstenåldern. Att som jägare kolonisera Jordens alla olika miljöer krävde stor anpassningsförmåga och kreativitet.

Bli bonde och stadsbo innebar ett enklare liv. Människan placerade in sig i samhällsorganisationer med olika arbetsuppgifter. Ingen av de olika bofasta yrkena ställde samma krav på intellektuell kapacitet, som jägarens och upptäckarens liv.

Nu har jag surfat runt på sajter om neandertalare. De hade ett svårt liv i istidens Europa. Och de hade större hjärnor än vi. Forskarna har uppgraderat dem ordentligt på senare år i avseende på talförmåga och kultur.

Sexuella problem med neandertalare?

Paleontologen Björn Kurtén hade en teori, att vi inte kunde få avkomma med varandra. Det har DNA-tekniken visat vara fel. Men nu spekulerar jag: Det kanske av medicinska skäl inte var alldeles lätt att få barn med en sådan? Blandbarn var kanske sällsynta.

Om vi blandade oss med varandra, så fick vi våra 1-4 % neandertal-DNA. Men var neandertalarna få, vilket de tycks ha varit, kan de ha separerats från varandra i folkblandningen. Få äkta neandertalare föddes och bland-barnen var som sagt få.

Män struntade i om de inte fick barn, bara de fick en kvinna då och då. Ofruktsamma kvinnor tog hand om andras barn. Och så försvann neandertalarna ganska snabbt och spårlöst efter att ha förenats med oss. Idén, att vi skulle ha utrotat dem, tycks inte stödjas av någon forskning.

Efter att jag spekulerat så här hittade jag en artikel i National Geographic, där det spekuleras på ett något liknande sätt. Där kallas det genetisk utspädning.

Degeneration av folk och språk

Hur som helst, både neandertalare och dåtida homo sapiens hade större hjärnor än vi. Långt senare blev vi bönder och stadsbor, och då degenererade vi.

En sak, som alltid förundrat språkforskarna, är att ju längre tillbaka i tiden man går, ju mer avancerade språk dyker upp. Alla vet att latinet var ett språk med hemsk grammatik, på vilket man kan uttrycka sig exakt med få och korta ord. Den intellektuella eliten frossade under sekler i latinet.

När sedan de lärde i Europa hittade sanskrit, Indiens motsvarighet till vårt latin, försjönk man i beundran. Det är ett ohyggligt språk med avseende på grammatiken. Vår skrivna historia börjar med språk, som bara språknördar kan älska. Var hade vi fått dem ifrån? Hur hade de skapats?

Våra nuvarande språk är degenererade förenklingar. De har skapats i de högkulturer, där vi fick lära oss att inte tänka själva. Det gör kung, aristokrater och prästerskap (samt deras modernare motsvarigheter) åt oss. Det hade de kunnat göra, om de varit neandertalare. Men nu är de inte det, utan de är lika degenererade som vi.

Jag undrar hur framtiden ser ut. Skall vi degenerera ytterligare?