Etiketter

, , ,


Den här artikeln ur FoF kan vara värd debattera. Den blev plötsligt aktuell. Voltaire ord ”écrasez l’infâme” syftade vanligen på den katolska kyrkan och dess rättsövergrepp. Alla dåtida kristna kyrkor var något helt annat än nutidens beskedliga normalkyrkor.

Wikipedia berättar om sådant i sin artikel om Voltaire. Till exempel om Adelsmannen Jean-François de la Barre, som torterades och brändes på bål den första juli 1766, därför att han inte hade tagit av sig sin hatt inför en religiös pro-cession. Katolska kyrkan var då vårt eget europeiska IS, Iesus Schutzstaffel.

Voltaire skrev bland mycket annat även pjäsen ”Profeten Mahomet”, som enligt nutidens muslimska IS måste vara svår hädelse. Han har också beskyllts för antisemitism, vilket kritiker av fundamentalistisk judendom lätt kan drabbas av.

”Smädeskrifter” mot Bibeln, förnekande av Jesus existens och av evangelierna sanningshalt gör Voltaire modern, även om han inte var ateist. Det var fundamentalisternas elakheter, som fick honom att smäda Gud (Rom 2:24).

Voltairs stridsrop mot fanatiskt religiöst våld kanske är det rätta, om vi skall undvika anklagelser för islamofobi. Det är ju så hårt knutet till kampen mot kyrkans övergrepp, att man nog måste förtydliga sig, om man skall använda det mot våldsbejakande muslimer, våldsamma judar eller vildsinta andra troende.

Det här handlade alltså inte om den skändliga kyrkan, för den har ju i allmänhet blivit ganska snäll och anständig. Fast det finns ju riktningar och individer, som fortfarande inte är så snälla.