Etiketter

, , , , ,


Bloggen ”Rebella undrar” har ett nytt inlägg ”Israelerna var kananéer”. Det kan jag hålla med om. Läs det!

Jag kommenterar här:

Därefter talade Josua till hela folket: ”Så säger Herren, Israels Gud: För länge sedan bodde era förfäder – Terach, Abrahams och Nachors far – på andra sidan floden Eufrat, och de tjänade andra gudar” (Jos 24:2).

Sedan kom Abraham till Salem och där konverterade han till kananéer-kungen och översteprästen Melkisedeks tro. Det står i Bibeln! Melkisedeks gud hette El Elyon. Han hade två hustrur och åtminstone fyra barn, Salem, Sedek, Sodom och Satan. Hans familj har arkeologerna beskrivit.

Om detta skrev jag lite i inlägget https://christerbroden.wordpress.com/2014/03/14/den-gotlandska-bildstenen/

Kristendomen liksom judendomen är synkretistiska religioner. Det innebär, att de skapats ur de språk och filosofier, som så småningom utvecklades till att tillåta djuptänkande människor att formulera djupa tankar. Språkutvecklingen nödvändiggör ofta att sådana tankar måste omformuleras.

”Uppenbarelsen” är en konstruktion av kyrkofäder, vars intellekt inte tillät dem att förstå någonting mer än den egna storheten, och att tillvarata sina politiska och ekonomiska intressen. De skapade vår bibliska kanon och sin tolkning av denna.

”Uppenbarelsen” är heligförklarandet av de segrande kyrkofädernas egna tankar. Vi kan säga, att ”uppen-barelsen” är våldets beskrivning av en lära. Det som numera sker i kyrkan, är att åtskilliga biskopar släpper ”uppenbarelsen”, och låter årtusendenas ord och filosofier framföra djupa tankar om att Gud är annorlunda m.m.

Som vanligt är det svårt att förstå. Men uppenbarelse-religioner är i princip bluff. Så länge kristendomen var en synkretistisk blandning skapad av djuptänkare, var den något att ta på allvar.

Pga min arms inre blodutgjutning blir det inte mer skrivet.