Etiketter

,


En blodutgjutning i vänster arm gör det svårt för mig att skriva. Jag har hållit på med en idé om att judendomen förändrats så våldsamt, att den inte kan ses som annat än ren hedendom, om vi studerar det judarna trodde på ett par hundra år f.Kr.

Tempelkulten med dess blodsoffer var aldrig annat än ganska frånstötande hedendom. Fast samma sak kan väl sägas om kristendomen. Vad var det under häxbränningarnas sekler?

Under arbetet stötte jag på denna blogg. Ni kan ju utforska den medan jag sitter här med en värkande arm, och gör ett uppehåll i skrivandet. Jag har tidigare påpekat att Gudsbilden i den bibliska förhistorien genomgått könsbyten. Tränar ni er engelska, upptäcker ni att andra också upptäckt det.