Etiketter

,


Föreningen Vetenskap och Folkbildning

har låtit Demoskop undersöka hur vidskepliga och pseudoveten-skapliga svenskarna är. Under en av rubrikerna, ”Tro och över-naturligt”, visar tabellerna, att de vidskepliga är en minoritet.

Svaren gavs med siffrorna 1 t.o.m. 7, där 1 = starkaste tro på eller att, 4= varken tro eller otro, och 7 = starkaste otro.

Siffran 7 eller ”Tror inte alls på sådant” är det vanligaste svaret på frågorna, dubbelt till femdubbelt fler än 4-orna, som är näst vanligast. Sedan kom siffran 6. Ett undantag finns dock. Tron på intelligent liv på andra planeter omfattas av 51% av oss. (UFO-n tror dock bara 15% på.) Men räknar man verkligen tro på intel-ligent liv på något annat håll i universum som vidskepelse? För mig verkar det vara lite mental allergi. Vad säger Max Tegmark? Om honom skriver DN.

Är Gud ingen högre makt i Sverige?

Tron på Gud omfattas av 21%. ”Vet inte” och ”inget svar” är 22%. Måhända finns där liksom bland sverigedemokrater folk, som inte vill ange sin övertygelse. Märkligt nog tror 31%, om ordet Gud byts mot ”Högre makt”. Det uppfattas alltså som något annat? Till och med kristdemokrater tror mer det senare än det förra!

Tabellerna visar att avgudningen varit framgångsrik i Sverige sedan 2008, såvida det inte gäller polyteism. De som tror på flera gudar tycks bli fler.

Hur definieras liv efter döden?

Folk tror väsentligen mindre på ett liv efter döden. Samtidigt har tron på spöken ökat! Det här är så motsägelsefullt, så jag har svårt att kommentera saken. Vad är ett spöke om det inte är ett fortsatt liv efter döden? Jag misstänker att frågorna inte varit särskilt väl genomarbetade.

Även tron på paranormala fenomen har ökat. Såsom jag tolkar staplarna har antalet vidskepliga ökat från 33 till 37%, men bredden på tron har minskat. ”Vidskepelsen” har blivit tråkigare, då den anpassat till och av TV. Terry Evans m.fl.

Paranormala fenomen och spöken tar över de troende.

Vad är vidskepelse?

En fråga finner jag lite märklig: ”Tror du på ödet? Är allt förutbe-stämt?” Det är ju som att fråga om du är determinist, eller om du tror på den fria viljan. Determinismen åberopade länge sin vetenskaplighet. Den fria viljan har påståtts vara ett vidskepligt påfund. En del kyrkor påstår att Gud gett oss en fri vilja, andra talar om predestinationen.

Föreningen VoF ansluter sig här till Jehovas Vittnen, som väl också måste finna ödestron som vidskepelse. Men det här är ju föremål för mycken debatt, här t.ex.

Det vidskepliga Miljöpartiet

En ganska rolig jämförelse är de mellan olika former av tro och partitillhörighet. Miljöpartister är värst i tro på healing, astrologi, telepati och paranormala fenomen! De är näst ”bäst” på änglatro, och delar med centern andraplatsen i tro på reinkarnationen.

Det kanske ännu värre Vänsterpartiet

I det senare är vänsterpartisterna värst! Vänsterpartiet har också förstaplatsen i UFO-tro och har silvermedaljer i grenarna (håll i er nu!) tro på en högre makt, liv efter döden, en själ som är obero-ende av kroppen, astrologi och kreationism!

Marxistiska Moderater

Vart tog den marxistiska materialismen vägen? Vad jag kan se utifrån denna undersökning, är det nog moderaterna och social-demokraterna som tävlar om att ha svalt den läran bäst. Den här undersökningen kan vänsterpartiet använda, när de skall för-svara sig mot anklagelserna att vara kommunister och marxister.

Kristdemokraterna tog sex guld, men fick även fyra botten-noteringar i vidskepelse.