Etiketter

, ,


Är evolutionens värld deterministisk?

Eller är Darwins evolution en yttring av fri vilja, eventuellt en Guds? Slumpartade mutationer, eller andra och ofta mer grundläggande händelser, skapade av en Gud som spelar tärning är dock svårsmälta för många.

Einstein gillade inte tanken på Den Store Gamblern. Han ville inte ha någon slump i universum. Han tycks haft känslomässiga band till determinismen.

250px-DiceAlbert_Einstein_HeadTroende eller inte troende var Albert Ein-stein avog till tanken att Gud skulle spela tärning. Ett annat geni, Atombombsfadern Niels Bohr ville dock inte ge Einstein något förmynderskap över Gud.

Jag undrar om det är där, som vi har våra tankars bryt-punkt. Slumpen som ett existerande fenomen knäcker alla föreställningen om universum som Det Stora Urverket. Slumpen är ju kaos!

Logiken gör anspråk på att vara Universums Herre. Slum-pens existens detroniserar logiken. Om jag identifierar mig med logiken, får slumpen inte existera, för då är det jag som detroniseras.

Det är i så fall kanske min högfärd, som styr mitt val av vad jag skall tro på: determinism eller slump (kaos).

Evolution och talförmåga

Jag har börjat läsa en bok. Den heter ”Språkens Historia” (Norstedts) och är skriven av Tore Janson, professor i latin innan han blev professor i afrikanska språk vid Göte-borgs Universitet. Om språken skriver han så här:

Ingen vet hur detta fantastiska system uppkom. Det är uppenbart att det innebar något slags förändring av arten. Alltsedan slutet av 1800-talet har man diskuterat den här frågan med utgångspunkt från Darwins utvecklings-lära.”

Det fortsatta resonemanget antar att talet utvecklats p.g.a. en urvalsmekanism. De som kunde kommunicera hade en fördel vid det naturliga urvalet. Men Janson på-står, att det fortfarande saknas enighet om vilken den för-delen skulle ha varit!

Evolutionär fundamentalism

Alla tycks överens om att en grupp med språk samarbetar bättre, och det ger gruppen fördelar. Men nu påstås de flesta moderna darwinister vara överens om att det måste vara en individ, som drar fördel av en egenskap, ”… inte en grupp. Det är ju individer, som fortplantar sina egen-skaper, inte grupper.”

För mig låter det där som någon sorts fundamentalism. Sådan uppstår då man lär in en massa fakta, men inte kan hantera dem förnuftigt. Här blev den evolutionär.

images-65

Två fysiker

Jag undrar om darwinisterna till skillnad från fysikerna inte genomgått någon evolution de senaste årmillionerna. I varje fall har de inte förändrats lika mycket som fysikerna verkar ha gjort. Här har vi två fysiker med ett stort antal årmillioner emellan.

Alfa-individer

De flockindivider som fortplantar sig är alfa-hannarna. Andra hannar får akta sig att röra honorna. Det finns även alfa-honor. Det tycks som om alfa-individerna är de som blir mesta föräldrarna. Detta gäller både vargar och apor.

Alfa-individerna styr flocken. Ju effektivare de är, ju mer framgångsrik är flocken. Då blir det fler ungar, och de är alfa-individernas ungar.

Kommunikationsförmågan har således stor betydelse för alfa-individernas fortplantning. Googlar vi ”alfahanne” får vi klart för oss, att ordet främst används om människor. Bill Clinton beskrivs som en alfahanne. Bland människor har alfahannarna och -honorna förmåga att tala. Ingen utan god talförmåga blir alfa-individ!

Kung Salomo hade enligt Bibeln 700 hustrur och 300 kon-kubiner (1 Kung 11:3). Sådana harem har förekommit lite var i Afrikas kungariken såväl som i sultanaten.

Inga andra mänskliga hannar än kastrerade (eunucker) släpptes in där, och kom någon icke kastrerad in, så var det en kroppsdel i andra ändan som togs av. Hur många barn fick Salomo? Fler exempel behövs inte. Sådana hittar ni själva.

Tankens fångenskap

Frågan blir: Hur kan man ifrågasätta evolutionsläran, när det gäller att förklara talförmågans framväxt hos de primater som blev människor? Om det åtminstone vore religiösa fundamentalister, som tvivlar. Men nu påstår professor Janson, att det är darwinister, t.o.m. de flesta av dem.

På mig verkar det vara fråga om fångenskap i mekanisk logik. Vi tycks behöva Guds tärningar för att fungera som förnuftiga mänskliga varelser. De tärningarna är själva fakta, som behöver skakas om och vändas på. Sedan tar man en ny titt. Då ser man, att Darwin inte var så dum.

Det verkar som om fundamentalismen är något som inte bara är religiöst. Det är kanske ett tänkesätt, som orsakar problem på annat håll i vår mänskliga värld. Det kan vara värt att studera.