Etiketter

,


En högfärdig inledning

Medan ni andra sett på TV, har Supernörden läst en not till Carl Gustav Jungs psykologiska inledning till den Tibetanska Döds-boken. (Min upplaga har flera inledningar och kommentarer.)

Icke-synonymerna

Noten är skriven av en medarbetare till honom, med vilken han diskuterade denna text. De kom fram till, att det tyska ordet ”Seele” och det engelska ordet ”soul” inte är synonyma.

Gissa vad Darma-Kaya är!

Tyska mystiker (Eckhart) och poeter (Göthe) har gett det tyska ordet innebörder, som närmast motsvarar tibetanska ”Darma-Kaya”, Verkligheten själv. Googlar du på ordet får du snart huvudvärk.

Vårt närmaste ord för det är Gud. På engelska har ordet ”soul” degenererat till spöke och namn på en musikstil. 

Och vad betyder svenska ”själ”?

Inget av ovanstående är den betydelse jag gett ordet själ. Jag har dock velat ge den mer betydelse än vad den har i tibetansk buddism. Där är själen något knappt existerande, en illusion.

Min själ tror jag är ganska svensk. Den går genom väggar och flyger sin väg, när man dör. Det är bara den där svansen, som ni kanske protesterar mot.

Enligt mina definitioner pratar du strunt!

Nu sitter vi grubblare här och diskuterar själen, men vi har för-modligen inte någon gemensam definition av den. Jag har nog satt fingret på den ömma punkten i alla samtal om detta.

Vi pratar aldrig om samma sak.

Annonser