Etiketter

, , , , ,


Misantroperi

En sak att grubbla på: Hur avskyr man en människas åsikter utan att avsky själva människan? Frågan kommer upp då och då i olika former. Här och här och på många andra ställen.

Vad är en människa? Är det de åsikter vi har? Våra tankar? Eller är det attityderna? I de fallen skall vi väl hata Breivik?

Ett annat och gammalt filosofiskt svar är ”gärningarna”. Vi är våra handlingar (karma på sanskrit). Det innebär reinkarnation och blir krångligt och egendomligt: Jag avskyr dina politiska tankar, men inte ditt förra livs gärningar som Obersturmbann-führer. – Det där blev inte vettigt!

Men handlingarna kan begränsas till nutid. Jag är en buse, om jag handlar på ett visst sätt. Om jag avskyr en människas handlingar, avskyr jag alltså själva människan – Breivik?

Kropp, själ, ande eller torsk

Om jag delar upp människan i kropp, själ och ande, blir det enklare då? Dina attityder är vidriga, dina åsikter och tankar är värre men jag älskar din kropp. – Nu blev jag visst en torsk.

Anden är våra egenskaper. Den kan delas upp i flera. Din ande kan bestå av bl.a. Sångens Ande, Flitens Ande, Ilskans Ande och Girighetens Ande. Det finns alltid många fler delar i totalen, och de formar dina attityder. De senare styr dig. Anden dominerar över själens logiska tänkande.

images-64

Till vänster ser vi en demon med ljuster. Dessa andar påstås vara besättande entiteter. Nedan ser vi symbolen för människa som byte – idag kristen, men före Kristus hednisk.

images-2

Kyrkan stal fiskguden Dagons symbol.
fish_h9

Fast det kanske var fiskguden Oannes? Just den här bilden hämtade jag härifrån. Men world wide webb kryllar av sådant som skapats av historiskt intresserade galningar. Sök och du skall finna! Tro inte på allt som skrivs, men just detta är man överens om.

Människan är inte sin ande, men människan skall vara ett med den Heliga Ande, som är Gud. Människan skall alltså vara Gud. Det sista är den religiösa mystikens svar.

Det finns nog inga onda andar.

Men om Gud är allt, då är ju all ande Gud, även den ondaste. Men finns det onda andar? Om vi är våra gärningar, och allt är Gud, även gärningarna, så måste det vara de val av gärningar vi gör, som är vi.

Människan är den fria viljan hos Gud. Ond ande och onda gär-ningar är den fria viljans dåliga val. Människans dåliga val. Mina och dina dåliga val.

Fattar ni ingenting (Matt 15:16f)?

Det finns inget som är ont och orent i sig. Allt ont och orent kommer inifrån människan (Matt 15:11-20). Dessa Jesu ord blir ologiska, om vi vi inte tar berättelserna om onda andar som allegorier, eller exempel på att lärjungarna inte förstod honom.

Vi väljer tankar, åsikter och ord. Vi väljer handlingar. Vi hatar valresultatet, men vi älskar fria val. Vi är förtvivlade över dåliga resultat och lyckliga över att kunna kämpa för bra.

Nu ändrar vi frågan till: Hur avskyr man ett valresultat utan att avsky själva valet?

Vi är överens om, att vi skall kämpa för och försvara valet. Vi skall kämpa för ett bättre valresultat.

Vad är en människa?

Vi har redan ändrat påståendet ”människan har en fri vilja” till ”människan är en fri vilja”. Det som har en fri vilja (eller sådana viljor) är Gud. Men Han har psykiska problem! Och värre sådana än Hans går inte att föreställa sig.

Varje sådant psykiskt problem är en människa. Vi har en person-lighetskluven Gud. Våra liv är Hans terapibehandlingar. Inte undra på att de ofta är misslyckade. Men visst är vi viktiga enligt denna teologi? Vartenda liv är viktigt för Gud.

Men bara om de är framgångsrika som terapibehandling. Och då gäller det. Vad anser Han vara ett framgångsrikt liv? Han kanske inte tycker som du. Och skall vi släpa hit Honom till misslyckade och kanske plågsamma terapibehandlingar?

Har Han inte lidit nog? Vad mer vill du utsätta Honom för? Är det inte bättre använda kondom? Abort? Allt vad ni gjort (eller inte gjort) mot den minste …

Fast valet blir alltid individuellt. Det som är rätt den ena gången är helt fel nästa gång. Därför får man inte lagstifta om vad vi skall välja. Möjligen hur man väljer.