Etiketter

, , ,


Vad står det?

Varje försök att börja diskutera abort stoppas av inledande filo-sofiska problem. Problemet är om vi får döda, mörda, dräpa, slå ihjäl, ta av daga eller vad det nu än kan heta. I mina Biblar står det lite olika.

I den ena: ”Du skall hålla dig fjärran ifrån orätt sak; du skall icke dräpa den som är oskyldig och har rätt, ty jag skall icke giva rätt åt någon som är skyldig” (2 Mos 23:7, Bibel 1917).

I den andra: ”Avhåll dig från falska anklagelser som kan bli döden för den oskyldige, den som har rätt, ty jag frikänner inte den skyldige” (2 Mos 23:7, Bibel 2000). 

Vart tog dräpandet vägen? Det roliga försvann ur den nya urvatt-nade versionen. Helt uppenbart kan jag inte stödja mig på den nya tolkningen. Den gamla klargör, att om någon är skyldig och har fel, så kan vi döda honom.

Det snuskigt syndiga

Enligt traditionell lära om arvsynden, som jag inte tror på, är vi födda med synd (föräldrars sex?). Dessutom är vi födda i synd (i, med och genom de i religiös mening orena organen?). Synden finns då redan på fosterstadiet, ja redan vid konceptionen. Fost-ret är alltså skyldigt (till att vara orent).

Har fostret rätt? Det kan innebära två saker:

A) Fostret framför en riktig åsikt, påstående, krav eller stånd-punkt och Gud kan hålla med. Det torde vara den innebörd bibelversen ovan använder. Svar: Det gör inget foster.

B) Fostret har rättigheter. Svar: Enligt traditionell lära om arv-synden ger Gud enligt versen ovan inga rättigheter till foster.

Behovet av den starke ledaren

Slutsats: Det är bara att abortera hejvilt, om du vill.

Kommentar: Fan tro’t! Det var han som läste. Du kan nog inte stödja dig på Bibeln. Du måste tänka själv! Oh, Du himmelske Putin, vart tog du vägen?