Etiketter

,


Värre än mystiken

På taggen mystik har jag en del färska inlägg, där jag beskrivit ett inte alls särskilt svårt tänkande. Tidigare har jag berättat om antika mystiker, som förefaller ha varit relativt förnuftiga jämfört med sin samtid.

images-60

Idéerna i mystiken går något så när ihop med förnuftigt tänkande. Då kan det bli intressant, att utgå från den i st.f. traditionell religion i t.ex. abortdebatten.

Mystiken har likhet med panteis-men. Jämför den med enhetsupp-levelsen i mystiken. Panteismen gick att diskutera även för en Einstein. 

Det kan vara spåren av lite förnuft, som får predikanter och en del teologer att gå i taket inför mystiken. Med åsikten, att verkligheten är en (din Gud är en), går mystiken inte alls ihop med den vanliga teologins obegripliga konstigheter.

Teologins konstigheter

Vanlig teologi delar upp verkligheten i bitar. Ur mystikens och panteismens synvinkel säger teologer av olika religioner, att vissa delar av Gud är goda och andra onda! Vissa delar av Honom är orena! Vissa delar av Honom är döda!

Därför är mycket i världen förbjudet. Delar av Gud är syndiga och förbjudna!

Det blir konsekvensen av att dela upp skapelsen i en högre, en lägre och en ännu lägre värld. Himmel, jord och helvete. I mystiken är allt sådant, liksom allt gott och ont konsekvenser av skeenden och handlanden, som människor är inblandade i.

Diskussionssvårigheter

Det kan diskuteras. Det blir en filosofisk diskussion. Att i stället diskutera onda andar, orenhet, synd och andra begrepp är något annat. Det är sådant ologiskt försanthållande och skenfilosofiska resonemang, som antingen kallas för religion eller vidskepelse.

Vi möter då odefinierade ord (t.ex. liv och död), som man inte har definierat. Skall vi diskutera t.ex. abort utifrån teologi och filosofi, kan vi försöka med mystiken som grund för tänkandet. Kanske lyckas vi då undvika en massa logiska problem.

Men risken är den jag påpekat förut. Den grundläggande idén, Verkligheten Är En, gör att resonemang, som utgår från idéer om att verkligheten är multipel, blir absurda. Det blir spex av dem. De som framför de idéerna blir förlöjligade och känner sig nog bespottade. Se här hur det blir!

Grundämnet Gu(l)d

I mystiken är du en droppe av ”ämnet” Gud (”himmelens guld”). Allt är av det ”materialet”. Dess egenskap är förmågan att för-ändras till vad som helst och hur som helst. Den egenskapen kallas liv. Det kan gå långsamt eller fort, men all tid står till för-fogande.

jcs-perca-fluviatilis-23946

 

Därför kan atomer i ett otal exploderande stjär-nor bli till en abborre. Det tar många miljarder år, men alla abborrar har sådan gudomlig historia. Alla människor också.

Sådan Guds skapelse tror katolska kyrkan och dess påve, att vi kan stoppa med kondomer. Då antas Gud bli arg på oss.

Välja mellan vilka?

Den där kyrkan överdriver nog både sin egen och kondomernas betydelse. Men det innebär inte, att mystiken förnekar, att även kyrkan är en uppenbarelse av Gud. Du skall bara välja mellan dem.

Vilken Guds uppenbarelse passar bäst? Vilken formar den bästa framtiden? Den bästa förändringen? Liv är förändring. Gud är liv. Gud är allt. Hur tjänar jag Gud bäst?

Att tjäna Honom är det enda du kan göra. Ta död på Honom kan du inte. Gör dig dock inga bilder av Honom och Hans tron. Det är ett brott mot första budet.

800px-Dønna_marble_phallus

Men i Norge är man ju religiösa av sig, och det har man varit länge.

Någon forntida Runar Søgaard i Dønna gjorde fruktbarhetssymbolen på bilden att dyrka och till-bedja. I Indien brukar de vara längre. 

Människan är en oerhörd möjlighet till förändring av tillvaron. Du är alltså viktig! Men som sagt, vad är det som formar den bästa förändringen? Det är ett problem att tänka över. Glöm de gamla vägskyltarna! Vägen framför är annorlunda.

Det som hänt dig, du droppe, är enligt mystiken, att du skiljts från Havet. Därmed är du begränsad, även om du är en hel kyrka. Du är utan fullständig kunskap. Då kan det bli så där, att du måste förlita dig på ditt förstånd. – Har du inget?

Är det inte mystiskt att Han skrattar?

Det blev inte mycket om abort nu heller. Det är besvärligt att debattera, då patriarken Isak bara skrattar. Man kommer ingenstans. Le eller skratta, tolkningen skratta verkar vara den vanligaste (googla Isak!).

Från not i Bibel 2000: ”Han log”. I hebre­iskan an­spel­ning på nam­net Isak, som be­ty­der ”han (tro­li­gen = Gud) ler”. Det är tur, att Han tar det på det sättet.