Etiketter

, , ,


När börjar livet?

Frågan ställs i abortdebatten. En jesuitprofessor har påstått  att livet börjar vid befruktningen. Men i länkat blogginlägg förnekas att det finns någon exakt definition på liv.

I så fall blir det svårt hävda, att livet börjar vid en viss tidpunkt. Då jag själv går igenom problemet, måste jag hålla med.

Existens är liv

Liv är en hel uppsättning egenskaper och av dem uppträder många redan bland elementarpartiklarna. Ett exempel är för-måga till informationsöverföring. Sådan kan vara viktig för partiklarnas själva existens. Existens, varande, är i sig liv.

Fysikerna klampar in på filosofernas område, då de hävdar, att information inte kan utplånas. Den är ju materia = energi. Men är inte minne information? Vad skall egentligen hända med mina nu existerande minnen? Oj, vad jag kan fantisera och spekulera om det!

Existens är den egenskap, som Gamla Testamentet låter Gud presentera sig som. Gud, som lär vara livets källa, får i GT namnet Jahvé (= Jag är).

När slutar i så fall livet?

I den religiösa mystikens världsbild är Gud allt. Det finns inget annat än Gud! Det är den enklaste tänkbara filosofi. Formulerad som matematisk formel borde den vara perfekt för en underbar fraktal. Titta på flera!

250px-Julia_set_(highres_01)250px-Sierpinski_tetrahedron

Då finns ingen död. Allt är liv! Om jesuiten säger att livet börjar och slutar, innebär det att han hävdar, att Gud varit död och kommer att dö. Teologiskt har han då trasslat till det för sig.

Men jesuiten kan trassla ur sig genom att förkasta mystiken. I hans tro finns både Gud och den där Andre. Och det kanske finns mycket mer? Måhända är det rena röran.

I mystikens världsbild

Där dör inget, men allt förändras. Förändring är liv. Paulus språkbruk är mystikens, då han talar om att dö bort från synden och bli en ny skapelse i Kristus.

Det låter väldigt fromt. Men än mer låter det som att ordet dö bara betyder förändring. Låtom oss tjata: Förändring är liv. Amen!

Död är alltså liv! Det är en känd tes i mystiken. Antitesen, att liv är död, framgår av följande: Att hålla något oförändrat (vid liv) är att hålla det döda vid liv.

Darwin

Exempel på det kan vara att försvara en teologi. Du hittar på en sådan, och den är bra. Så händer och sker förändringar. Teo-login drabbas av livet och upphör vara bra. Ej längre anpassad till miljön, vidrörs den av evolutionens dödsängel. Förändras den inte, är teologin död.

Teologin är Döden och hindrar dig att förändras. Då är du död! Den teologiska Döden måste du dö bort ifrån, precis som farisén Paulus gjorde och berättade om. Han dog bort från Mose Lag och blev som Darwin kunde ha sagt, en Gallus Gallus Ecclesia.

Kagedalens_kyrktupp_closeup 250px-Rooster04_adjusted

Exempel på evolution utanför bio-login. Ovan har vi en Gallus Gallus Domesticus. Till stridstupparna bland judiska teologer hörde fariséerna. Till höger en Gallus Gallus Ecclesia. De är ej kända för att tiga i församlingen.

När resan är målet

Nu fattar du kanske varför mystiken är omstridd och mindre populär bland teologer. Det är inte för att den är dunkel och svår. Tvärtom! Den är enkel och självklar. Men man måste tänka hela tiden. Sanningen är ju död, om den inte lever! Och skall den leva, så måste den förändras.

”Vägen, sanningen och livet” bör läsaren inse också är mystikens språk. Hur kan annars sanningen vara en väg? För ickemystikern är sanningen en ståndpunkt! Dikeskörning! Motorhaveri! Orubblig som ett mausoleum. Helt död och oföränderlig. Inget liv alls.

images-58

När resan är målet. Föraren är inte längre kvar på vägen. Han körde av, in på en kyrkogård och krockade med en gravsten. Så kan det gå. Så går det ofta.

Jag har tidigare skrivit, att sanningen är funktionell. Sanningen är det som utvecklar oss, och som vi mår bra utav. Vad det är kan variera och förändras. Den måste leva! Någon annan sanning kommer vi aldrig att hitta.

Fast vart tog abortdebatten vägen? Jag får fortsätta med den en annan gång.