Etiketter

, , ,


Kan man upptäcka sanningar genom att driva resonemang till det absurda? Varför inte försöka? Ta det här på lagom allvar! Det blir lite filosofiskt på slutet.

När börjar livet?

Med anledning av inlägg på annan blogg och dess länkar, skall jag likt Ron Hubbard skriva lite science-fiction:

Dr Frankenstein IV, geni på AI, har konstruerat en religiös dator med rent omänsklig intelligens.

Är den levande? När blev den levande? Vilket led i tillverkningen är avgörande för det andliga och själsliga livet? Eller är det först då strömbrytaren slås på, som sådant liv börjar?

Måste sinnesorgan finnas, så att den kan kommunicera med om-världen? Eller räcker det kanske att sitta avskild i sitt plåtkloster, ”Le Châssis de la Foi”?

17656

När tar livet slut?

Hur definieras mord? Strömbrytaren kan slås av och på. Datorn kan repareras eller kopieras om man kör över den med en väg-vält, särskilt om det finns back-up. Men kan jag bestrida mina mord med reinkarnationslära? Då kan jag väl göra det, även när jag stryper arvtanten.

Andar i bostadskö

Men om det är en livsande som besatt datorn, kanske det inte är samma ande som kommer tillbaka till den reparerade eller till kopian. Det är kanske stor kö till materiella bostäder för andar? Det kanske blir en ny ande varenda gång man slår på den? Eller flera.

Vad lär Bibeln om datorer?

Vi måste kanske grubbla över berättelsen om den orena andens återkomst (till en människa – i NT liknad vid ett hus – som Jesus fördrivit den ur): ”… städat och snyggt, går den bort och hämtar sju andar till som är värre än den själv” (Luk 11:25ff). Vågar jag städa hårddisken?

Det här med själ och ande är lite komplicerat, det har jag skrivit om förut, t.ex. här. I GT’s allegorier är den grubblande själen, intellektet i kunskapens träd, Lilith, en äldre syster till livets och kärlekens ande, Eva. Ande tycks vara en emergent egenskap, som utvecklas ur själens enkla logiska funktioner.

Religiositet blir kanske den emergenta egenskap hos datorer, som kommer att reta konstruktörerna mest. Dr. Frankenstein IV blir galen, om han inte redan är det.

Livets spel

Det obegripligt komplicerade och oförutsägbara kan alltså utgå ur något mycket enkelt. Jag har hittat detta exempel. Klicka gärna på länkarna till animeringarna! Det är både datoriskt och lite kul. Det går att ”spela” på dem.

Datoriserad reinkarnation

Jag har ju grubblat över hur reinkarnationsläran med ”otaliga” föregående liv kan fungera, då vi är sju miljarder nu, men bara var några få millioner förr. (Se underrubriken: ”Men det är mate-matiska problem med den tron” i detta inlägg).

Matematiken i reinkarnationsläran går inte ihop utan nöt, svin och andra kreatur bland mina och dina senaste existenser. Men då jag nu skriver science-fiction, kan jag blanda in andra planeter i stället. Och datorer.

Fast egentligen tvivlar jag på dr Frankenstein IV och hans dator. Men en återfödelse som dator bör väl kunna förekomma i skräck-historier, som bär Frankensteins namn. Men jag byter författare och blir en Abbé Faria eller en Edmond Dantès i Le Châssis d’If utan hopp om att kunna rymma och hitta en skatt på något Montecristo.

Men världen är ju hemsk, en bild av oss själva, så vem vet.

Reproduktiva datorer

Vilka moraliska problem kan uppstå, om dr Frankenstein gett sin dator reproduktiv förmåga? Får vi då hindra att datorn duplicerar sig, innan vi satt in en starkare säkring? Påminner det problemet om något?

Pundhuvuden

images-55

 

Pundhuvuden (£1) i guld. Är de gamla nog, för att pund-huvud skall ha den gamla betydelsen?

images-56

 

Georg V (ovan) var son till Edward VII (nedan), som var mer odåga än pund-huvud. 

image.php

lunarsnake

 

*******

*******

Här är Blicken i Faraos panna. Gammal nog att vara pundhuvud i ordets tidiga betydelse! Det ger mig chans länka till mitt första inläggDär får du veta att den ser ut så där, och även hur den låter, när den är på rymmen.

De där bostadssökande medvetandena, är de droppar av Gud, ett hav av ”himmelskt guld”? Är de sådant pund vi satts att för-valta?

Plötsligt när jag sitter här och skriver, leder mitt resonemang fram till det jag redan kommit fram till förut, utan att egentligen fatta det. Det finns ingenting annat än det där havet av ”guld”.

Här har vi det filosofiska:

Det är Medvetandet. Det som kallas Gud, Djupet, Himmelshavet, Nun eller Pléroma. Allt som finns är yttringar av det. Allt finns i det. Allt är Gud! Det finns inget annat!

Då finns det heller inget dött. T.o.m. spiken lever, den där som du begraver i trät med din hammare.

Detta är egentligen samma påstående som materialisterna fram-för: Det finns bara materia, inget annat!

Den enda skillnaden är att materialisterna säger ”bara materia”. De accepterar inte den nya fysikens beskrivningar av materien. Materien är ingen matematisk abstraktion! Materien är inte obe-griplig! Materien är ”bara” och ingenting annat! För materialis-terna finns inget att begripa.

Personlighetens smycken

Eftersom vi finns, så är vi också Gud, precis som hunden och dess loppor. Eftersom vi är medvetanden, som skall guldsmidas till smycken, så är Guds pundhuvuden ett bra ord för oss.

Från någon text av Elaine Pagels dyker ett minne upp. I någon gnostisk text sades det vara en särskilt svår synd, att skada någons själ. Vad det innebär är problematiskt.

Att såra någon, så att själen tar skada. Förgripa sig på någon, ett barn, så att det växer upp till förövare? Eller låta ett barn växa upp i en miljö, som skadar själen? Med kondom och piller kan man hindra, att en droppe av Gud drabbas så.

Att hindra personligheten – egna och andras – från att utvecklas kan också vara den stora synden. Det kan göras med utsugning, mord och underlåtenhetssynder. Kondom och piller är svårt att föra till sådana hinder.

Familjeplaneringens syfte är ju bland annat, att skapa goda för-utsättningar för barn att utvecklas, vilket i denna filosofi är identiskt med att tjäna Gud.

Exempel på pundare

Vi skall utforma pundarna (oss själva) till något estetiskt tilltal-ande. Och vi skall hjälpa varandra att bli det. Det engelska ordet är enligt länken ”pundit” och betyder expert. Det betyder också en i juridik och filosofi lärd brahmin.

Länken ovan berättar att ordet pundare och pundhuvuden har ett ursprung i sanskrit. I det forntida språket hade ordet betydelsen ”lärd man”. Alltså: Den äldsta innebörd i uttrycket, som vi har kännedom om, tycks ha gällt vårt (av Gud givna) förstånd.

Den ironiska omkastningen av betydelsen, känd från 1600-talet, antyder dåtida kännedom om vårt nutida begrepp ”den utbildade inkompetensen”. När Jesus talar om det förvaltade pundet, är vi två tusen år tillbaka i tiden. Vad menade han då?

Vi kan mörda Gud, men bara lite

Om vi inte klarar av förvaltningen av oss själva, är det givetvis synd om oss. Om vi inte klarar av förvaltningen av varandra, skall vi då försöka ändå? Vad tycker Gud om dåliga förvaltare (Luk 16:1f, 1 Pet 4:10 m.fl.)?

Hur skall vi tolka  Jesuorden: ”Var inte rädda för dem som kan döda kroppen men inte kan döda själen” (Matt 10:28). Tror vi på den odödliga själen, så kan vi egentligen inte begå mord. Offret springer bara ut genom väggen till Gud och skvallrar. Både för-övaren och offret är Gud.

Både fläskkotletten och bananen är Gud, men s.k. mord blir det först, då den växande själen slits bort från jorden, liksom en blomma ur sin kruka. I övrigt får du tugga, för det finns inget annat än Gud att tugga på. Och kalla Honom inte oren!