Etiketter

,


Tre olika betydelser av ordet död

Jag har citerat en hel del bibelverser i de senaste inläggen. I en del av dessa säger sig Paulus ha dött. Denna död hindrade dock honom inte från att fortsätta skriva. Vi har även ett Jesuord, som tycks tala om två sorters liv eller död: ”Den som tror på mig skall leva, även om han dör!” (Joh 11:25).

Ordet ”dö” måste även i Jesuordet ha en begränsad betydelse. Döden innebär alltså inte att den troende slutar tro, bara att han ruttnar och blir uppäten av maskar. Men i så fall skulle väl Paulus inte ha fortsatt skriva? Ordet dö måste betyda något tredje i Paulus verser.

Det tror jag dock inte är så svårt att förstå. Den typ av död Paulus verkar mena, är analfabetens död då han lär sig läsa. I Paulus fall var det den fromme judens död, då han omvändes till sin nya tro. Så dör vi ju hela tiden, när vårt okunniga jag drabbas av för okunnigheten dödlig upplysning.

Vi har hitintills tre ”dödar”: a) kroppens död, b) medvetandets död och c) den begränsade personlighetens död, som följs av en ny personlighets födelse.

Sista alternativet kan även vara monarkisten, som plötsligt blir radikal republikan. Eller tvärtom, som i Spanien, då kung Juan Carlos tog ställning mot fascistiska kuppmakare.

Och så en eller ett par andra

Men ibland har jag svårt att få ihop det: Hur dör man bort från synden? Definierar jag synd som konflikt med Gud, d.v.s. med samvetet, innebär den döden att samvetskonflikten upphör. Dö bort från ångesten? Vad är det för död?

Det verkar vara en ”släkting” till ”dö bort från okunnigheten”, analfabetens död i exemplet ovan. Men Paulus krånglar till det: I (Rom 6:10) är det Kristus som dog bort från synden, när han dog. I följande vers är vi döda på samma sätt som Kristus (Rom 6:11). Men Kristus dog ju blodigt, fysiologiskt, eller gjorde han inte?

Det blir en ganska stor avvikelse från traditionell kristendom, om Kristus inte dog fysiskt på korset. Så vad menar Paulus? Dog Kristus i två avseenden? Hur då? Hur många betydelser har ordet död egentligen i Bibeln?

Detta blir ett problem för såväl troende som ateister:

Om de inte vet vad som står i Bibeln, vet inte de troende, vad det är de tror på.

Om de inte vet vad som står i Bibeln vet inte ateisterna, vad det är de inte tror på.

Och hur tänker vi logiskt utan väl definierade ord?