Etiketter

,


Om du vill idiotförklara någon, måste du först veta vad han tror på. Din tro i det avseendet räcker bara för att idiotförklara dig själv.

Nu gör jag ett nytt försök att förklara viktiga tankar i mysterie-religionen med moderna ord och begrepp och för moderna män-niskor. Det är så här jag förstår det. Men skall vi tro på det?

Observatören

Jag upprepar: Mystiken vänder på materialismens tes, att mate-rien är verklig och medvetandet en illusion, en effekt av tillfälliga fenomen i materien, som är allt och det enda verkliga. I mystiken är materien (eller världen) en tillfällig abstraktion, en effekt av fenomen i medvetandet, som dels är allt och dels det enda verk-liga. Du ingår i medvetandet, som en mycket liten del.

Ståndpunkten kan påstås ha stöd i Köpenhamnstolkningen av kvantfysiken (omtvistad men mest accepterad), som talar om en observatör. Jag kortar ned textstycken i länken, som väl över-ensstämmer med andra liknande:

”Hela universum ingår i ett allomfattande organiskt mönster. Inga delar av mönstret är åtskilda. vi tillhör universum innebär det att vi aktualiserar universum (= vi får det att hända) och vi är självaktualiserande (= vi får oss själva att hända).”

Kommentar: Universum är något som händer. Människan också. Vi är våra gärningar.

”Slutsatsen blir att det definitivt inte existerar någon substantiell fysisk värld.”

Kommentar: Om medvetandet är verkligt, så är det som skapas av det eller i det också verkligt. Påståendet, att medvetandet är en illusion i den materiella världen, är lika felaktigt. Skapas det av materien, så är det ett materiellt fenomen, och sådana är ju verkliga i den materialistiska världsbilden.

”Köpenhamnstolkningen säger att vår fysiska verklighet egent-ligen är vår begreppsmässiga konstruktion av den.”

Kommentar i form av två frågor: A) Vad syftar ”vår” på? Hela medvetandet, en eller flera av dess delar? B) I länken står det inte ”konstruktion” utan ”återkonstruktion”. Vadå åter?

En kort utvidgning av kommentaren:

Åter?

Jag oroar mig för, att bakom detta ”åter” finns föreställningen, att det existerar en ”verklig” verklighet, en högre värld, som avspeglar sig i vår begreppsmässiga konstruktion av den. Jag vill inte ha någon högre verklighet, som avspeglar sig i medvetandet (hela eller delarna).

Då får vi en variant av den platonska idealismen. Den mystikens världsbild, som jag försöker få grepp om, innehåller inget annat än medvetandet och händelser i det. Medvetandet reflekterar sig själv, i sig själv och för sig själv. Bort med alla ”högre världar”! Det finns inget annat än det vi har upplevt, upplever och kan komma att uppleva!

Yokto = 10−24, kvadriljondel av något

Köpenhamntolkningen innebär, att vi är en yokto av ett fragment av medvetandet, och att vi skapar oss själva. Men det fattar varken du eller jag, eftersom du och jag bara är yoktodroppar (Jantetolkningen) från det Hav av medvetande, som är Seendets Gud (1 Mos 16:13), Observatören, ”honom som ser mig” (vers 13, men bara i 1917 års Bibel).

Jante är en mindre dansk stad, litterär och känd för den funda-mentala grund- och naturlagen ”Du skall inte tro, att du är något”. Jantetolkningen innebär, att även om du är Gud, så är du det på det sätt en yokto av ett korn guldsand är guld i landet Eldorado.

Gud har dock ingen personlighet, det är därför vi finns. Vi skall enligt skrifterna stegvis utveckla Kristus-personligheter, och ut-vecklar du personligheten åt annat håll, så är du bara att be-klaga.

Den förtärande ångesten, samvetet, Guden som kommer med makt (Mark 9:1, 13:26, Luk 21:27), beskrivs som en eld. Den upplöser världen för dig. Den upplöser dig. Smälter ned den form du antagit. Personligheten.

rlden är en bild i Medvetandet, som beskriver i vad mån vi lyckats med våra gemensamma ansträngningar att utveckla den personlighet Medvetandet vill ha. En harmoniskt personlighet. Ett harmoniskt medvetande. Vad hade du väntat dig? Vad vill du själv ha?

Mysteriereligionens praktiska sida

Vår värld består i många fall av t.ex. kyrkor med problem: pedo-fili, samarbetsproblem och arbetsmiljöproblem. I värsta fall är det värre än Syrien.

Mysteriereligionen blir väldigt praktiskt politisk på detta sätt. Som Gud har du ansvar tillsammans med övriga delar av Gud! Och kom ihåg Jantetolkningen! Ljug inte ihop något om Guds vilja! Vi andra är också Gud, så vi vet.

Jaha! Vill du tro på det här? Applicerar vi det här på kristen-domen, så blir den lite annorlunda, men samtidigt mer logisk. Och mer unik, jämfört med andra religioner. Det blir definitivt inte samma Gud vi dyrkar, då vi dyrkar Kristus, som när muslimer och judar dyrkar sin Gud.

Ja det finns ju mystik i deras religioner också. Historiskt sett har mystikerna varit förföljda både i kristendomen och i Islam. Och om kristendomen började som en mysteriereligion, så har judendomen också förföljt mystikerna.

Annonser