Etiketter

, , , ,


 

images-53Jag har nu rullat mig i synd ett tag. Jag har studerat syndkatalogerna: ”Det är synd och det är synd och det och det!”

Jag beskrev katalogernas innehåll med yttrycket ”mord och korta kjolar”.

Preventivmedelskatalogen

Men i katalogerna ingår även preventivmedel och abort. De syndigheterna är intensivt debatterade och knutna till den värsta av alla: Kvinnan! ”Ett hår av Hinenligt vad Ernst Rolf och många senare artister sjungit.

Det sjöngs dock helt utan det hat, som räknas till dödssynderna. Det andliga problemet i själen hör enbart till teologins kämpar.

Den västerländska synden

För att slippa fåniga syndkataloger har jag definierat det kristna västerlandets begrepp ”synd” mycket enkelt: ”Det Gud inte tycker om” eller Guds antipatier. Västerländsk synd kräver tro på Gud! Det säger aposteln Paulus:

”Finns ingen lag är synden död. Jag levde en gång, när lagen inte fanns för mig. Men när budordet kom fick synden liv, och jag dog.” (Rom 7:8-10).

Texten kan även tolkas så här: ”Finns ingen lag/Gud/samvete är synden död. Jag levde, när lag/Gud/samvete inte fanns för mig. Men när lagen/Gud/samvetet kom, fick synden liv, och jag slutade tänka.” – Dö och sluta tänka är väl samma sak?

Inte mystikens gudsbilder utan skumma sådana

Vi kan ju misstänka, att det inte var Gud utan en skum gudsbild som kom med en katalog: ”Läs det här och sluta tänka och tro!” Men det står skrivet: ”Du skall inte göra dig någon … avbild av någonting uppe i himlen … Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.(2 Mos 20:4f).

Det är tillägget till Första Budet. Reformert kyrkotradition har en annan indelning, och påstår detta förbud vara Andra Budet.

Jag är också en skum avbild av Gud, och vill du tillbe, tjäna och betala mig, så nog kan jag skriva kataloger. Fast de flesta avbilder brukar kunna skriva själva. Särskilt de skumma har skrivit kataloger.

Bevis att vad som helst (= allt) är synd

Andra avbilder spelar fotboll och blir dyrkade, betjänade och betalda. Avbilder får vi som sagt inte göra! Därmed har jag ännu en post till min egen katalog över synder: Det är synd att inte använda preventivmedel!

Och du fördömda synderska! Varför gjorde du inte abort! Titta vilken avgud du satt till världen!

Jag beklagar! Så fort jag vidrör ämnet syndkataloger, så blir det bara spex. Hela den traditionella idén med synd är så felaktig, att det inte går att beskriva den på ett vettigt sätt. Jag kan ”bevisa”, att vad som helst är synd.

Bevis att ingenting är synd

Paulus är nog den som ger logik åt saken. Ungefär så här: ”Det finns inget som är orent (syndigt) i sig självt. Men om du tror att något är fel, så är det fel för dig” (Rom 14:14) Läs hela kap 14! Då är det lätt att fullfölja tankegången: ”Ge sjutton i att göra det du tror är fel! Dessutom:

Respektera andras tro! Det är inte säkert, att du begriper bättre. Det kan i stället vara så, att du är besatt av döds-synden högmod (högfärd).”

Högfärdig var med säkerhet den s.k. Pseudopaulus. Dock kände denne viss osäkerhet. Han fattade inte riktigt vad kap 14 hand-lade om. Det är lite svårt. Han gick runt det, då han redigerade.

Denna världens Herre

Kap 14 handlar om att man inte får kräva av andra, att de skall underordna sig. Kapitel 13 däremot innehåller precis motsatta budskapet: Underordna er!

Vi ser förmodligen en redigering från den tid då kyrkan ville bli maktens redskap: ”Underordna er denna världens herrar! Det är vi det!”

”Denna världens Herre” är i Bibeln Djävulens titel (Joh 12:31; 14:30; jfr 1 Joh 5:19), se uppslagsdelen! Läs nu länken ”Ett hår av Hin” igen. Djävulen är högmod, hat och en del annat.