Etiketter

, ,


Postkodmillionären

Lördag den 26:e september 2015, var 100.000 kronors-frågan: ”Vem var Rasputin?” Det är drygt tio minuter in på länken. Killen i ”heta stolen” hade klarat olika knepigheter till dess, men nu begärde han en livlina: Ringa en vän. Rasputin??

Wikipedia räknar upp Hollywoods filmer om honom. Men där tror man visst nu att Rasputin är en gayklubb frekventerad av Cheer. Men Boney M sjöng om honom 1978. Mannen i heta stolen lutade först mot alternativet ”ukrainsk kompositör”. Alternativet ”ring en vän” räddade honom.

Nu skall jag skriva lite om Rasputin och hans tankar. Han tycks ha grubblat på synden.

En Definition

Om jag antar, att Gud existerar, kan jag säga att synd är det som Gud inte tycker om. Den definitionen håller alla fromma med mig om. Men sedan presenterar de en katalog över det Gud ogillar! En katalog!

Syndkatalogen

I princip är det mord men framför allt korta kjolar. Jag vet ju, att korta kjolar är något helt förfärligt! Kataloger blir absurda och löjeväckande. Knasiga.

Låt bli mina synder! De är mina!

En gudsbild, där Gud har min uppfostran, mina fördomar och mina knasigheter (eller som det heter ”mea culpa”), är ju en motsägelse. Mina synder är mina, inte Guds, och kan aldrig vara grund för annat än bikt. Just den gudsbilden (dåligt uppfostran, obildad, knäpp och gaggig) kan bara vara en gubbe som jag, fast större och med långt skägg.

Där fick jag en ny synd till Katalogen: Har man ingen annan Gud att tro på, är det en synd att inte vara ateist. Men jag håller mig till definitionen ovan av synd: Jag tror att Gud har antipatier, och måste då byta gudsbild för att få något vettigare än katalogi-serade fördomar och knasigheter som synder.

Nu är jag from, men paradoxar

I den här tankevärlden är vi yttringar av Gud! Han uppenbarar sig i oss såsom kärlek och samvete. Jaha, Gud är kärlek. Och samvetet sägs vara Guds röst.

I så fall är synd att sakna kärlek till sig själv och till andra. Gud har sådan kärlek, och Han känner antipati för alla, som inte är som Han.

Många påpekar nu, att de minsann också känner antipati för alla, som inte är som de.

Den där Fan är hat, vrede, avund, girighet, högmod, begär och lättja. Även Fan känner antipati för alla, som inte är som han! Fan och Gud är alltså likadana. I varje fall är de likadana som många.

Nu är jag misslyckad

Jag är ju en yttring av Gud (om än ganska misslyckad), och kan jag inte ens älska mig själv, kan jag nog inte älska någon annan heller. Jag kan varken älska Gud eller någon annan, som också är en mer eller mindre misslyckad yttring av Honom.

Samvetet och den hemska bönhörelsen

Även konflikt med samvetet är synd. Det är Guds röst. Hans/dess starka antipatier för det jag sysslar med innebär för mig ett tillstånd av synd.

Att inte lyda sitt samvete är vägen till synd. Då hamnar jag i ett tillstånd, konflikt med Gud. Det tillståndet är oro, i värsta fall ångest. I Thomasevangeliet från Nag Hammadi säger Jesus: ”Det ni hatar, gör det inte!” Här tycks han ansluta sig till definitionen ovan. Gud uppenbarar sina antipatier i oss.

Men om jag inte har något samvete? Är jag fri från synd då? I så fall skall jag akta mig för att grubbla över rätt och fel. Att be till Gud, att Han skall uppenbara sig i mitt inre och leda mig på rätta vägar, är ju att be om att bli syndig.

Tron på Gud tycks leda till absurditeter. Bönhörelse blir det värsta jag kan råka ut för. Jag hamnar i ett tillstånd av ångest p.g.a. mina begär, ord och handlingar. Utan Gud, samvete och insikt blir livet mycket behagligare.

Och en Gud som aldrig hör bön

Den andra gudsbilden var bättre: En Gud man kan be om Jack-pott. Men den bönen är bevisligen riktad till en maktlös avgud. I annat fall vore vi alla rika.

Den dunkle och den knasige

Sedan har vi möjligheten att mitt samvete säger ett, och ditt samvete säger något annat. Den situationen talar Paulus en hel del om.

Han är då dunkel och svårbegriplig, men väldigt bestämd (t.ex. i Rom 14:1-2): Man skall acceptera den som är svag i tron. Han tycks med svag mena knasig. En som tror knasigt.

Om du är svagsint, har Gud inte så lätt att uppenbara något för dig. Det finns gränser för Allmakten! ”Mot dumheten kämpar även gudarna förgäves” (Friedrich Schiller). Det får nog bli ett helt eget inlägg om den saken senare.

Rasputin, synden och nåden

Jesus blev ett med synden (2 Kor 5:21). Rasputin kom via sina studier av sådana bibeltexter fram till att synd är bra. Han grundade en sekt i St. Petersburg med utlöpare till Östermalm i Stockholm. Damerna där, som anslöt sig, ägnade sig åt synden. De skulle därigenom få del av nåden.

G._Rasputin

Ju mer synd, ju mer nåd. Och fint var det! Rasputin var ju tsar-innans själasörjare. Läser ni länkarna till Bibeln, inser ni att vår Paulus går att vantolka på intressanta sätt. Men Paulus gillade inte den teologin (Rom 3:8). Jfr också (Rom 6:1) m.fl., t.ex (Rom 5:20).

Det där är inte lätta Paulusord. Jag skall tänka lite mer. Tänk gärna själva!

Katalogsynder

Till dessa hör kondomer och piller. Synden är att vi blandar oss i Guds beslut.

Under äldre tider var medicinsk vård tvivelaktig av den orsaken. Hade Gud gett dig en sjukdom, skulle inte läkare komma och lägga krokben för Honom. Han gav dig livet, och vill Han ta död på dig eller plåga dig, så är det bara att acceptera.

Gud har även befallt oss att uppfylla Jorden (1 Mos 1:28). För den skull har Herren skapat oss och gett oss begär att uppfylla Hans vilja. Att då hindra ungdomar från att följa Hans vilja, så fort de är stora nog att klara av det, är givetvis synd.

Den kvinna som bara föder arton barn bör sättas i stocken på kyrkbacken och bespottas! Barnens änglar står ju i kö uppe i himlen och väntar på att få födas. Vad har vi för rätt att förvägra dem deras jordeliv?

Katolska Kyrkan har med sina säkra perioder och prat om otukt syndat å det svåraste. Att inte ligga med alla man ser dygnet runt är lika med mord!