Etiketter

, ,


images-54

Vems syn(d)?

Här kan man frukta miljö-farliga utsläpp av potenta växthusgasen metan.

Bilbranschen ägnar sig åt mycken synd av alla de slag. Fartsynder bryr vi oss inte om denna gång. Inte heller kvinnosyn(d)en.

Bubblan som sprack

Jaha, ni har sett nyheterna. Skandalen. Men vem låg bakom fusket? Ansvaret skall väl utkrävas så långt ned som möjligt.

Jag läste att det i VW-koncernen råder ett rädslans klimat. Cheferna är så stora, så stora. De högsta cheferna är gudar.

Gudarna är dumma i huvudet

En vink från Den Store, en blick, och höga direktörer sparkades. De blir inte arkebuserade med luftvärnskanon, men över- och ut-körda blir de. Vem fattar beslut i en sådan organisation?

Den Store är oskyldig! Han har möjligen bara sagt: ”Fixa det! Spelar ingen roll hur. Jag vill inte veta hur, bara det fixas!” Möj-ligen, men i detta fall … ? Kan man tro det? De lägre cheferna tar företagskulturen nedåt, genom sitt uppträdande mot sina under-ordnade. Hela koncernen genomsyras av gudadyrkans rädsla.

Gudadyrkan åtföljs av kejsarvansinne. Guden blir dum i huvudet av det. ”Jag är störst, bäst och vackrast!” I det här fallet smar-tast. Alla andra är så otroligt dumma i huvudet. Han kan inte fatta att en tjänsteman kan avslöja honom, allra minst någon mindervärdig indier, en Anup Bandivadekar, som blivit något på MIT.

Vi ser det på andra håll, där gudarna inte går på toa och gör 18 hole-in-one på sina golfrundor. Även där ärvs makten och härlig-heten.

Hur kunde man tro

att det inte skulle upptäckas? Finns det någonting, som är så undersökt och testat som bilar? Det underliga är, att det inte upptäcktes tidigare.

Något snille bland ”Die dumme Schweden” konstaterar att vi inte kunde upptäcka det. Men vi kunde upptäcka Mercedes Vält-klasse. Det kommer ni väl ihåg! Teknikens Värld hette tidningen.

Jag har skrivit om idén att Gud är en stor spegel, i vilken vi ser en värld, som är vår egen spegelbild. Herr Verkställande Direktör Martin Winterkorn har kanske skådat Gud och i honom sett Kim Jong-un?

Är du alltför dum måste du tro på Gud

Man bör nog ha en filosofi. Den hjälper oss att se oss själva, då vi ser världens synder. Nyttan med att tro på Gud är, att du då inte kan tro, att du själv är Gud. Eller: Om du är Gud är du bara en droppe av Honom som är Havet.

Tror du inte på något större än dig själv, kan det gå så här. Nu skall Martin få motsvarande 580 millioner kronor i pension och avgångsvederlag under förutsättning att han är fri från synd.

Jag tror att företagsteologer överträffar alla andra teologer, när det gäller att prestera resonemang. Vem tror att Martin befinns ha syndat? Om koncernen skall offra femton milliarder dollar för den här skandalen, så får nog guden Martin sin kollekt av ”småpengar”.