Etiketter

, , ,


Problem med spöken

Sedan jag skrivit en del om den religiösa mystiken, fick jag problem med spöken. Hur kan idén om sådana hanteras i den mystikens lära, som jag beskrivit?

8A9289C0-F5D9-417A-AC19-C94DE2730F9E118

Jag googlade ”spöken” då jag ville ha en bild på ett sådant. Då fick jag upp den till vänster! Det är Googles bild på ett spöke! Ja se datorer och robotar, de är som de är!

Jag länkar till den. Då får ni läsa om spöken, och kommentarerna där är väl exempel på den folksjäl, som jag skriver om nedan.

Om ni lägger blicken på henne, föreligger väl samma risker, som jag beskrev i mitt inlägg ”Hur ser blicken ut?

images-3

Jag vill dock åter lägga hit bilden av mina favoritspöken. De finns fort-farande en bit ned på denna sida: En blogg på svenska från vårt östra grann-land.

Övriga spökbilder på Google var inget att ha. Fast bilden till höger nedan ledde även den till en bloggare med spöken. Annars ser den ut som en naga (flera sådana i bild  till vänster.)

spoke3_114204537_5270c83f9606ee49f097f492

200px-Kaliya_Daman

Jag taggar det här ”mystiken”, så kan ni läsa tidigare inlägg i ämnet. Det blir nog fler, för jag kommer inte långt, innan det krånglar till sig, och jag får sluta skriva för att tänka efter lite. 

Spökar Gud?

Antag att människan vid döden förenas med och blir ett med Gud, såsom den religiösa mystiken lär. skulle det vara Gud, som springer omkring och spökar, när det spökar. Det verkar lite svårsmält.

Vi får hitta på något mellan vår fysiska död och föreningen med Gud! Vi antar att någonting har krånglat till sig för oss, så att vi springer omkring runt graven utan att hitta rätt på någon Gud att bli ett med. Det beskriver jag med en liknelse:

Droppen hittar inget hav att blanda sig med och försvinna i. Den är inte borta, om den droppe vi är hittar himmelshavets Gud, men den blir svårt att hitta. Det är en utvidgning av mystiken, men är utvidgningen religiös mystik? Är den kanske bara mysko?

Är det ett sådant förvirrat tillstånd TV-kändisen Terry Evans talar om? Han och andra medier hjälper (ibland) spöken vidare på vägen till – ja, kan det vara Gud?

Men det är ju vad mycket av våra religioner handlar om: Förböner för de avlidna. Läsning av heliga skrifter för de döda, i Tibet såväl som här. Katolska kyrkan har själamässor. Requiem kallas det. Den som vill läsa mer om det kan gå även på denna länk. Den var intressant.

Flyktingmottagande och mänskliga rättigheter

Själamässor skulle enligt hedniska traditioner, som kyrkan över-tog, hållas t.ex. på tredje, sjunde och trettionde dagen efter be-gravningen. Svenska medeltida landskapslagar föreskriver dem. Även tiggare skulle ha en själamässa. En själamässa var medel-tidens lagstadgade mänskliga rättighet. En sådan skulle alla ha efter sin flykt från Jämmerdalens strider.

Läran som byter religion

Dogmerna om skärselden formulerades tidigast år 1245, men själamässor tog kyrkan som sagt över från hedendomen. Jag vet inget om fornnordiska föreställningar i ämnet, men idén tycks ha funnits i kyrkan här redan på 1000-talet. Läran kanske bara bytte religion och tog sina troende med sig in i kristendomen.

Idag tar läran med sig sina troende till Terry Evans i TV-rutan.

Den vidskepliga folksjälen

Reformationsriksdagen i Västerås år 1544 och Uppsala Möte år 1593 förbjöd själamässor. Förbudet motiveras med att idéerna om skärselden är vidskepelse (protestantisk teologi). Terry Evans klarar sig kanske från sina TV-sända obsoleta lagbrott, genom att i stället för skärselden tala om garderoben. Det är där de gömmer sig.

Själamässan var vid reformationen djupt förankrad i den svenska folksjälen, och teologerna är fundersamma. Sista länken ovan av-slutas med orden: ”Knappast någon annan sakral handling fram-häver så tydligt vårt fullständiga beroende av Kristi försonings-offer för vår salighet.”

Kristi försoningsoffer gavs till Gud tolvhundra år före läran om skärselden! Den förklaringen av det offret är således med råge en efterhandskonstruktion. Jesus levde i en helt annan tanke-värld än medeltidens. Det skulle vara väldigt intressant att känna till hans tankar om saken. De måste ju var knutna till hans tids tankevärld, och där fanns ingen skärseld. Däremot fanns ofta helt andra innebörder i orden, även de som Jesus yttrade.

Utan att tänka på Jesus sätter sig den svenska folksjälen framför TV-n, och för en gångs skull är kyrkan överens med ateisterna: Folksjälen är vidskeplig!

Hur gör man?

Terry Evans har sin berättelse om hur de döda skall styras vidare. Den egyptiska Dödsboken var för tusentals år sedan en instruk-tion för den döde med andra råd: Gör så här! – ”Utvidgningen av mystiken” är således ursprungligen hednisk, men alla sysslar med den. Åtminstone påstår de det.

För övrigt är även Den Tibetanska Dödboken en sådan här bok med instruktioner. Den finns på svenska, och är fylld av förord, noter, kommentarer, förklaringar och annat. Att läsa den är dock krävande. Den ingår i en gren av buddismen. Världsreligioner som den brukar idag inte betecknas som hedniska.

Hednisk. Ja, det var schamanerna som började med astralresor (”ut ur kroppen”-resor). Det skrev jag om i mitt allra första och några andra tidiga inlägg. De hängde dock kvar vid kroppen med ”silver-tråden” (Pred 12:6). Den tråden har Gamla Testamentet i alla fall ärvt från den schamanska hedendomen.

Spökerier handlar i stället om om sådana resenärer utan fast bostad (= en kropp). Men vi hamnar ju alla bland spökena så småningom, och då vill vi ha en resebyrå, vars reseledare och guider kan sitt jobb.

De här beskrivna detaljerna är fel, men i princip vill vi höra en trygg och säker stämma säga: ”Här är trappan till de lägre himlarna, till höger syns porten till Helvetet. Den blåröde med horn är souvernirförsäljare. Nu skall ni kliva på den här bussen!”

Terry Evans har hittat en väsentlig del i religionen, något som vår kyrka i allmänhet kringgår i sin teologi: Hur skall vi hjälpa våra kära spöken? De antas enligt Evans vandra omkring ibland oss utan att inse sin situation.

Den debatt som kyrkan skulle kunna föra (t.ex. detta) är utbytt mot ett käbbel om en lära, som inget förklarar. Vad händer, hur går det till, vad skall man tänka på, vad kan man förvänta sig?

Den krävande folksjälen

Vi vill veta! Vem är jag? Varför finns jag? Mål och mening, tack! Och som sagt, vad händer och kan jag göra något? Christer Sturmark och hans humanistiska ateister ser frågorna som meningslösa. De tror att de kan få den gamla folksjälen att sitta vid den ståndpunkt de murat upp. Men det är en vägg alla bibliska pissar på (1 Kung 16:11).

Om man inte kan svara på dessa frågor, men ändå vill vara kyrka och prästerskap, då måste man prata. – Om vadå? Ja, det är inte så viktigt. Det kan vara mirakler och underverk. Obegripligheter som imponerar är också bra.

Paulus alternativ till mystiken

Men de teologiska tvisterna gäller då formuleringar av ord och meningar utan klart innehåll. För den tidiga antiken var det inte lika svårt. Vänder man på begreppen får man ju något att tala om. Det här skrev jag i ”En Mystisk Förklaring”.

Mystiken vänder på materialismens tes, att materien är verklig och medvetandet en illusion, en effekt av tillfälliga fenomen i materien. I mystiken är materien (eller världen) en tillfällig abstraktion.

Och en abstraktion är den även i modern kosmologi. Det är t.o.m. en matematisk abstraktion.

I och med att det mentala betraktas som självständigt verklig, så har vi en tankevärld att studera. Så länge vi betraktar den som en tillfällig illusion, förstår vi inte vad forntidens teologer talade om. Och vi kan heller inte acceptera deras slutsatser om den.

Vi kan egentligen inte heller uppfatta psykologin som något som är på riktigt. Men klarar vi av att betrakta vår värld annorlunda?Paulus var inte helt mystisk. Han såg världen som bestående av tre likvärdiga storheter: kropp, själ och ande. Det handlar om fysik, intellekt och känsla/handling, även om ordens betydelse-rymder inte alls är exakt täckande.

Likvärdighet är något som brukar orsaka problem i all debatt, vad saken än gäller. Vi sägs alla vara lika, och vad du än säger om saken, så vet jag att vi blir lik. Enligt Terry Evans kan vi då fortsätta vara osams.

Men tillbaka till Paulus ståndpunkt.

Häda inte!

Gud skulle alltså inte ha skapat något mindervärdigt. Allt visar Hans storhet. Det är en tanke i överensstämmelse med Jesu ord om att Gud inte skapat något orent. Grisar är också Guds heliga skapelser, och det är hädelse, att säga något annat.

poetgris_195912983

Den här bilden knyckte jag härifrån.

Kristen lära bör därför vara i konflikt med judendomen, Islam och materialismen. Är den inte det, kan det kanske bero på att den inte är kristen.

Nu var det inte det vi skulle tala om. Det var spökena! Men nu känner jag, att jag på något sätt är fast i limbo, i det där mellanläget. Jag måste ta en paus och tänka efter hur jag kommer vidare.