Etiketter

,


Varför har jag så svårt att intresset mig för vissa religioner? Jag är ju intresserad av filosofi, historia och religionens frågor.

Försummat barn

Men mormonkyrkan har jag svårt att känna något intresse för. Jag anstränger mig, men det enda jag ser är sonen till en täm-ligen misslyckad bonde och butiksägare, vars hustru stördes av hans likgiltighet för sonens uppfostran. Familjen (Joseph Smith d.ä., d.y. ) flyttade till en del av New York, som blev beryktat för religiös ”överhettning”.

Konsten att väcka sin fars intresse

Denne fader ägnade sig åt frimureri i stället för familj, och sonen (förmodligen med likartad läggning) fick kanske därför intres-santa uppenbarelser, som så småningom resulterade i Mormons Bok. Fadern hakade på, vittnade om att det sonen sagt var sant, och blev en av grundarna av mormonkyrkan.

Förutom detta ägnade sig Joseph Smith d.y. åt ”religios folk magic”. Det kan kallas 150 år gammalt New Age. Sådant tycker jag är jobbigt att läsa. Vidskepelse rakt upp och ned! Det ger inte något vederhäftigt intryck.

Mitt intresse för antikens myter gäller inte de primitivaste folkliga föreställningarna, utan de avancerade tankar, som filosofer och lärde fyllde historiens skattkammare med.

Problem

Mormonkyrkan kan alltså beskrivas som resultatet av personliga problem. Hur någon kan tro, att Amerika i forntiden kolonisera-des av judar, och att de senare ”degenererade” till indianer är helt bortom min fattningsförmåga. Men hela femton millioner människor tror på det.

Jag kan inte intressera mig för det. Jag är helt övertygad om att Mormons Bok är bluff. Vad kan jag lära mig om filosofiskt grub-bel, forntidens tankevärld och historia av att läsa den? Inget!

En homeopatisk utspädning av Bibeln

Bibeln är något helt annat. Del- och medförfattarna är otaliga. Den har växt fram ur årtusendens kulturutveckling. I den finns Egyptens och hela Västasiens kultur och historia. Det är något att studera och analysera! Där finns idéer att teoretisera över och kritisera! Joseph Smith tillför ingenting! Det han har skapat är en pastisch på Bibeln, som kan liknas vid en homeopatisk utspäd-ning.

Fädernas (Joseph Smith d.ä.) synder …

i detta fall hans problem, går igen på barn (Joseph Smith d.y.) och barnbarn intill tredje och fjärde led (2 Mos 20:5, 34:7, 4 Mos 14:18, Jer 32:18). Orden motsägs av annan bibeltext. Det kan förklaras på två sätt: 1) Orden är svårtydda och betyder något annat. 2) De kommer från kuturer, där identitet och mänskliga rättigheter bara gällde klaner, släkter och familjer.

Oavsett vilket svaret är, så finns det något intressant, som vi kan försöka forska fram och förstå i Bibeln. Mormons Bok är inte till-räcklig för det. Är jag psykiatriker eller psykolog, bör jag i stället studera familjen Smith.

Men den var inte ensam om att i våra ögon vara extrem. 1832 misshandlades och rullades Joseph jr. i tjära och fjäder av en mobb, som ville statuera exempel för de hädelser de såg. Ett spädbarn tillhörigt familjen dog i samband med händelsen. Det var tredje ledet.

Amerikanerna är fromma, åtminstone somliga. Står det ”intill tredje och fjärde led”, så står det!

Bara avloppsvatten

Inte ens homeopatisk utspädning möter oss i scientologin. Första gången jag kom i kontakt med grundaren Ron Hubbard, var när jag som yngre tonåring eller mindre (runt år 1957) i en kiosk såg en bok med ett rymdmonster på omslaget. Hubbard var science fictionförfattare. Jag vet att jag skämdes, för att ha slösat vecko-peng på boken. Den var usel!

Jag ville slänga den, men det hindrade min dåliga uppfostran: Allt som kostar pengar har värde! – Jag gömde pinsamheten, men hittade den då och då. Därför reagerade jag på biblioteksboken jag lånat, när namnet Ron Hubbard dök upp. ”Amerikas tio värsta bedragare” hette den.

Hubbard hade gjort mycket, men varit försvunnen ett tag. För-fattaren skrev, att vi nog kunde förvänta oss att höra av honom igen. Ett antal år senare fick jag höra om scientologkyrkan, som Hubbard grundat 1957. Jag tog mig till biblioteket, hittade boken och såg tryckåret: 1957!

Hela läran är dålig science fiction. Homeopatisk utspädning? Hubbard använde avloppsvatten, men bara det. Det finns inte ens en halv molekyl av något utspätt i den hamnbassäng han fyllde med sina fantasier. Den är helt meningslöst att studera. De som plaskar omkring i den bör dock studeras, av psykiatriker och/eller poliser.

Ett annat religiöst upphettat område 

Muhammed skiljer sig från Smiths och Hubbard på det sätt att han kan ha haft mycket kontakt inte bara med Bibeln, utan även med en kultur, som bidragit till dess framväxt. Han kan ha haft rik tillgång till skrifter och berättelser med viktigt mytmaterial.

I senare tid har forskare letat och hittat många märkliga skrifter från fornkristen tid i egyptiska basarer. Muhammed föddes ca 570, och sannolikt var Mecka, Medina och andra städer på den tiden fyllda, inte bara av judar, kristna, zoroastriker och andra grupper, utan även av deras skrifter och de skrifterna kan ha varit många.

Vid den här tiden hade elaka kristna kyrkofäder gått hårt åt all oönskad, hednisk, heretisk, gnostisk och annan litteratur, där de hade möjlighet till att bränna sådant. Det hade de inte i Mecka. Där hade man kanske sista chansen, att fritt och i stora mängder studera de ämnen, som intresserade Muhammed.

De skriftvärnande grupperna

I början samverkade också Muhammed med dessa grupper mot polyteistiskt avguderi. Dessutom var en morbror kristen. Mecka på hans tid kan nog beskrivas som centrum i ett religiöst mycket upphettat område. Till skillnad från familjen Smiths del av NY, var dock hettan inte bara från brinnande Bibeltro av enkelt slag. Det är därför inte omöjligt, att vi i Koranen åtminstone delvis ser en lärd mans sammanställning av ett omfattande och viktigt myt-material.

Därmed kan det finna anledning att studera den, även om hans sammanställning tillkom på märkligt sätt. Somliga icke-muslimer har velat beskriva hans uppenbarelser som resultaten av epilep-tiska anfall. Muslimer ställer sig antagligen tveksamma till det, om jag nu skall uttrycka saken försiktigt.

Läs gärna Wikipedias artikel om Mohammed på svenska och på engelska. Han hade en del problem i familjen. Man mår inte bra av att tidigt förlora sin mor och sin far t.o.m. innan man blir född.

Tyvärr omöjliggör den muslimska myten om Koranens ursprung forskning efter de skrifter, som skulle kunna ha varit viktiga för Muhammed. Vem vet, de kanske finns kvar i urnor nedgrävda i öknen? Vi får väl hoppas att de är kvar, till dess att forskning blir möjlig.

Alla mormon- och scientologikyrkors moder?

Mitt försök här att uppvärdera Muhammed försvåras dock av att han valde våldet som en väg att sprida och utvidga sin lära. För många är likheterna med Joseph Smith och Ron Hubbard allt för stora. De ser i Islam alla mormon- och scientologikyrkors moder.

Bortbytingarna

Angreppen på Muhammed är ofta mycket hårda. Men jag tror, att det ofta är desamma, som angriper en del av kristendomens frontgestaler mycket hårt. En del håller jag med om, i andra fall (Paulus) har jag andra åsikter.

Paulus angrips ofta hårt. Jag har dock försvarat den äkte Paulus med att hans brev förvrängts av en redigerande och förfalskande pseudo-Paulus. Det har jag även gjort här.

Det fanns så många teologiska rövare i kristenheten. Det verkar som om en del kristna hade hoppats på Mohammed som en kristen befriare från egna plågoandar. Dåtidens strider inom kristenheten var svåra. 

När det gäller Islams barn, vill jag här åberopa gammal svensk myt. Trollen försöker stjäla människors barn genom att byta ut dem i vaggan mot sina egna.

Men det är inte bara Scientolog de kom med till Moder Religion. IS är uppenbart också trollunge, mer än vad Mormon är.

Om än tokig, så är Mormon idag ganska snäll. Beteckningen troll passar inte. Men trollens existens är bevisad! Vittnen strömmar in i landet och kan berätta.

Annonser