Etiketter

, ,


Indoeuropéer? Det är ju vi det!

Vilka är flyktingarna? En del syrier är kurder. Kurdiska språket är indoeuropeiskt. Förr sade man ibland ”friskt”, fast ordet har fått dåligt rykte. Kurdiskan tillhör den iranska språkgruppen.

Kurderna bebor områden nära de indoeuropeiska folkens misstänkta ursprungsområden, Sydryssland, Mindre Asien och närliggande (just det) områden. Redan för 5000 år sedan omnämndes de av sumererna.

Men det finns andra

Men vi indoeuropéer var inte först där. Den senaste forsk-ningen tyder på att baskernas förfäder hade kommit med jordbruket till Spanien från Syrien via Sardinien redan för ca 7400 år sedan.

Det var före vår indoeuropéiska tid. Även finnarna tros ha funnits före oss. Deras språk har vissa ord som liknar koreanska. 

IE2500BP

Ovan har har vi Wikipedias karta över de indoeuropeiska språkens ungefärliga utbredning ca 500 f.Kr. Till höger nedan visas ett antagande om hur vi (eller våra språk) bredde ut sig för mellan tre och sex tusen år sedan.

Greatesiranmap250px-IE_expansion

Och det finns andra religioner

Före den arabiska erövringen var kurderna zoroastriker. Under mer än 2000 år var Zoroastrismen dominerande religion i Stor-Iran (Persien), det blå på vänstra kartan. Den är också från Wikipedia. Även iranierna är indoeuro-péer (= arier).

Här kan vi nog införa begreppet Stor-Europa. Det är hela det område som bidragit med väsentliga delar av Europas civilisation.

Viktiga delar av dess tidiga utveckling skedde i Persien, östra delen av mitten i den översta kartans mångfärgade område. Grekerna, inte minst Alexander den Store, hade mycket kontakt med perserna och deras kultur.

Zoroastrismen var ett tidigt steg mot monoteistisk reli-gion. Den var viktig för utvecklingen av judendomen och därmed även kristendom och Islam. Grundaren var Zara-thustra. Många europeiska intellektuella (t.ex. Gustaf Fröding) har fascinerats.

Religionen saknar budord. Dess etik betonar människans frihet och rättskänsla och har en gyllene regel, som lyder ”Goda tankar, goda ord, goda handlingar”. Människan skulle genom att följa den regeln aktivt delta i det fort-satta skapandet av världen.

Högsta gudomlighet var Ahura Mazda (Den Visa Tanken). Karma har ett eget ord ”Asha”, och är en bärande princip i denna religion, som bara fick spridas med fredliga medel.

Men givetvis hände en del oönskat även i den religionen. Men ni får själva googla fram dess och manikeismens historia. Det var en annan ganska hyfsad religion under antiken.

Men våldsverkare tycks ha oerhört lätt att få kontrollen, just för att de är beredda att ta till våld. De andra tvekar i det fallet, och är därför ofta ineffektiva.

Nytt är inte alltid modernt

Den gamla zoroastrismen är kanske ”renast” väster om Indien, i lärans ursprungliga kärnländer. Kvinnor tillåts där vara präster. Den ger ett modernare intryck än de nya abrahamistiska religionerna, och har de senaste decen-nierna lockat till sig många västerländska anhängare.

6pcs-9-00-Gold-Stainless-Steel-Persian-Zoroastrianism-Farvahar-Pendant-Rope-Necklace-Zarathustra-Ahura-Mazda-Iranians

Detta är ”Farvahar”, symbolen för Ahura Mazda. Det här är ett billigt smycke från en annons.

Jag har sett ett  smak-fullare smycke på en iranier, som sade, att det kan vara känsligt, att bära det i Iran. På Shahens tid var det en symbol för nationen.

Kurder och perser blev liksom berberna i Nord-Afrika muslimer med arabiskt våld. Zoroastriska och även andra religiösa minoriteter finns dock fortfarande kvar. Trettio procent av kurderna är inte muslimer. Med tanke på det islamiska trycket och konsekvenser låter det mycket.

Vilken dialekt talade Gud?

Syriens övriga innevånare då? Statistiken säger att de till 94 % är araber. Det är i så fall pga språket, ”som Allah skrivit Koranen på”. Men vilken dialekt talade Han? Okul-tiverad ökendialekt? Lantis? 

Det finns många arabiska dialekter. De blev resultatet av att araberna inte skilde sig från andra erövrare, som alltid brukat betrakta ”andra språk” som mindervärdiga. (På tal om uselt, jfr svensk brytning i amerikansk engelska.)

Finlands sak är vår 

Exempel på ”mindervärdiga språk” är kurdiska (i Turkiet), polska och finska (i Tsarryssland). Generalguvernör Bob-rikov skulle russifiera Finland 1899. Det utlöste bråk och Bobrikov sköts av en finsk nationalist 1904. I Kurdistan (Turkiet, Syrien, Irak) är det nu i kurdiska nationalister som skjuter av samma orsaker.

Flyktingarna ser ofta ut som européer. Givetvis är man uppblandade med araber. Det blev spanjorerna också under medeltidens arabiska ockupation.

Syrien var platsen för senhettitiska kungariken, samtida med händelserna i Första Mosebok (1 Mos 26:34). Hetti-terna var indoeuropéer. De gamla hettiterna bodde i Mindre Asien. I hela området bodde en röra av olika folk.

När en mängd olika turkfolk i nordost konverterade till Islam och började invadera området runt år 1000 e.Kr. blev under de följande seklen många av folken där turkar, d.v.s. turkspråkiga.

Stor-Europa

Men de flesta av dem har ett mycket ståtligare ursprung. Araberna var stamkrigare från öknen. Turkarna var stam-krigare från stäppen. Primitiva våldsverkare. Egyptierna och alla andra, som erövrades, var gamla kulturfolk. Det var därför de var värda att erövras.

Syrien ingick i det romerska imperiet. Provinsen levere-rade kejsare och religioner till Rom. Berberna levererade senare kyrkofäder. Europa är omgivet av områden, som tillhört vår kulturkrets, men som till skillnad från Spanien och Balkan inte återerövrats. Det kan bero på, att den kristendom, som segrade i Europa, ofta var sämre än Islam.

Politik

Det kanske ordnar sig ändå. IS och andra har laddat flyktingarna med sekulariserande impulser. I Iran har mullor och ayatollor sått sin draksådd. De kan inte släppa makten, för då är det risk att det blir de som måste fly och söka asyl.

Tysklands och Sveriges flyktingpolitik kanske omintetgör den utveckling USA’s efterkrigspolitik i Iran ledde till. Det här tycks Saudiaraberna ana. De vill inte ha några farliga flyktingar, som kan bli alldeles för europeiska.

Putin har valt USA’s gamla väg. Han har skickat militär hjälp till Assad i Syrien. Det blir fler flyktingar. En hämnd på EU kanske. I Iran blev USA den Stora Satan. Ryssarna vill nu ha den rollen i Syrien. De får den!

Militär hjälp kan bara ges till anständiga regimer och mot diktatorer. Att stötta den senare sorten är brottsligt.

Annonser