Etiketter

, , , ,


1943145_1200_675Inga mystiska får, men stångas kan de.

Religiös politik

Jag fortsätter med mystiken.

Mystikens politiskt oacceptabelt ”vänstervridna” världs-bild kan ju inte godtas i ett feodalt och monarkistiskt samhälle. Den kallas kanske mystik, för att göra den ointressant: sådant man inte begriper, bara mysko. ”Strunta i den!”

De förskräckliga mystikerna

Samtidigt pluppar den upp här och där i Nya Testamentet. Det sker hos Paulus, men även i Johannesevangeliet. Det är en lära, som måste läggas under kontroll!

En del vill ha bort den. Den länken är informerande och namnger både levande och döda bland de förskräckliga mystikerna.

En herde och hans nöt och fårskallar

De är många. En av dem heter Peter Halldorf, pingst-pastor. Jag länkar till ett litet inlägg på åtta rader i hans blogg. Han skriver där att Maria är viktigare än Bibeln. Varför? Jo, för hon var en människa som vi, som genom att säga ja till Gud blev Guds boning.

Det där låter ju väldigt fromt, men sådana ord har orsakat att gamla pingstvänner lämnat rörelsen.

För mig är innebörden denna: Att tro på kärleken eller att bebos av kärleken (= tro på eller bebos av Gud) är viktigare än Bibeln. Tro och inte Lag! Men det har det blivit debatt om. Det talas om hjärnsläpp och Maria-dyrkan.

Men är det herden som drabbats av hjärnsläpp, eller är det fåren och nöten? Förresten, vilken Maria? På senare år har ju modern något undanträngts av ”hustrun”, hon från Magdala. Bägge kan fungera i Halldorfs text.

Jag kan inte tolka Halldorfs ord som Mariadyrkan. Läs hans blogg och bedöm! Jag resonerar som följer.

Tro betyder inte alltid försanthållande

Halldorf är inte ensam om att inte bli förstådd.

Om man ingenting förstår, är tro = tro på Lagen (försant-hållande av teser). Tro på kärleken (= tro på Gud) är något annat. Tro på kärleken kan man enligt Paulus nå via tro på evangelium, ”genom tro till tro” (Rom 1:17).

Paulus budskap är: Studera evangeliet och övertygas om kärlekens överhet!

Ordet tro (på Gud eller Kristus) har för Paulus betydelsen ”känna kärlek”. Hur får jag till någon annan logisk tolk-ning av hans formulering ”genom tro till tro”?

En viktig tolkningsprincip

Min princip är, att en tolkning av en text måste ge en logisk innebörd, annars är tolkningen fel. Alternativet är att det är fel på texten. Men den äkte Paulus var en lärd och skärpt herre.

(Återigen – Det fanns en pseudo-Paulus! Han var en obildad och bigott tönt, som skrev och redigerade texter efter Paulus död. Därav hemska stilbrott och ologiskheter i Paulus brev.)

Stånga honom!

Om hon från Magdala trodde. Om hon kände kärlek, ja då var hon viktig. Störst av allt är kärleken (= Gud). Det är en kristen dogm. Halldorf kanske är dogmatiker?

Och han kanske är muslim!? Dogmen liknar ju arabiska ”Allahu Akbar” (Gud är större), fast värre (Gud är störst). Ni kommer väl ihåg adjektivens böjningar: positiv, kom-parativ och superlativ?

Nej! Bort med dogmerna ur pingstkyrkan! 

Du skall inte göra dig någon tankebild att dyrka!

Tro på Gud betyder alltså att känna kärlek, inte att tro på en egentligen superhednisk jätteguds existens. De bilder vi gör oss av det stora skägget bland molnen är hedniska. Även alla våra andra bilder av Gud är bedrägliga!

Eskil Frank

Försanthållande av en filosofi kan leda till något som inget har att göra med ett försanthållande. Kravet på försant-hållande av omöjliga dogmer fick ärkebiskopkandidaten Eskil Frank att lämna prästämbetet och kristendomen.

Det hade han inte behövt göra, om han varit lite mer mystiker. Men han kanske uppfattade kristendomen och dess kyrka (kyrkor) som ohjälpligt fastlåsta i försanthåll-ande dogmer.

Logikens kamp med glidande betydelser i sirapen

Försanthållande av dogmer är lagfromhet! Tro är kärlek. Försanthållande kan också vara kärlek, men inte till andra utan till sig själv och sina idéer.

Kärlek till andra är kärlek till Gud: ”Allt vad ni gör mot den minste …” Ni som tycker orden är hala av sötsliskig sirap, som ni ogillar, och att deras betydelser bara glider ur fingrarna, när ni vill få grepp om dem, tro åtminstone på logiken i resonemanget!

Har ni läst så här långt, är det väl ändå för att försöka förstå. 

Misshandlad och mördad mystik

Den spanske mystikern Johannes av Korset blev först mördad medelst ondskefull behandling och sedan helgon-förklarad av den kyrka, som ansvarade för mordet.

Mord och mord, man slog ju inte ihjäl honom, men läs Wikipedias artikel om honom! Den anglikanska kyrkan (protestantisk) vördar honom som trons lärare.

”Han är vår!” – ”Nej, han är vår!” Det går inte säga, att mystiken är katolsk. En del av kritiken går ju ut på att mystiken leder till en förskräcklig ekumenik. Sådan är inte minst påven tveksam till. Han ingår i den kristna kör, som sjunger: ”Det är ju vi, som har rätt!”

Ingen kyrka har monopol på mystiken. Därför är det lögn, om man pådyvlar någon annan kyrka ensamt ansvar för det somliga ser som villolära.