Etiketter

, ,


Ateister tror inte på Gud. Numera kallar de sig oftast humanister. De debatterar utifrån en verklighetsuppfatt-ning, som likt alla sådana sällan är klart definierad. Och vem klarar egentligen av att definiera sin verklighets-uppfattning? Man hamnar ju alltid djupt in i dunkelheten om man försöker.

Vad jag själv är för sorts gök i vår Herres hage vet jag inte riktigt. Jag försökte kommentera en humanistblogg, men idag krånglade det. Jag lägger min kommentar här och hoppas på att en pingback skall hjälpa till. Hänger ni med i dunkelheterna?

Läs alltså det jag kommenterar först! Sen kan ni läsa nedanstående.

Vi måste själva …”. Jaha! Vilka är vi då? Vem är jag? Har jag/du/vi något värde? Den grekiska mysteriereligionens krav löd: ”Människa, lär känna dig själv”!

Ta ansvar … uppför oss …”? Existerar värde och moral? Vad är det för något? Är det lika obegripligt som männis-kan, vi/du/jag?

… den här världen … är allt vi har.” Är det världen du kallar verkligheten? Vad är den för något? Den och frågan ger mig huvudvärk. Professor Max Tegmarks multiversum gör värken värre: Vi har otaliga världar! Dina ord om den här världen (att den ”… är allt vi har”) är mer lättsmälta, men tydligen helt ovetenskapliga. 

Så är även detta: Mysteriereligionen säger att människan är en yttring av Gud. Finns jag (eller du), så finns Gud. De flesta av oss är dock misslyckade yttringar (= person-ligheter), pinsamheter som Gud (= vi själva, våra sam-veten) kommer att bränna.

Personlighet bör väl definieras som sättet att tänka och reagera. Att det kan vara pinsamt håller du ju med om. En sådan (pinsamt religiös) Gud kan vi ju inte tro på!

Om moral är bra för oss, har det värde. Då existerar det, därför att vi existerar. Tegmarks universa är dock bara matematiska abstraktioner, så utan någon (du, jag, vi, Gud) som abstraherar (tänker), så finns inget.

Men jag misstänker, att du tror på en materia, som är en abstraktion alldeles på egen hand. – Ja, kanske är den så övernaturlig!