Etiketter

,


Den sanna läran

Oj! Vad de bråkar! Domkyrkoprästerna i Sthlm har enligt Kyrkans Tidning anmälts för att ha ”ifrågasatt om Jesus Kristus är den enda möjliga vägen till frälsning”.

Med tanke på vad somliga menar, när de säger Gud eller Jesus Kristus – olika varianter av flygande spagettimonster eller än värre saker, borde man kanske göra en förfrågande anmälan, om man får kalla vilken tro som helst ”tro på Kristus”.

”Gud” och ”Kristus” är ord så missbrukade, att det kanske går att komma närmare Gud och Kristus genom att undvika att nämna dem.

Skillnaderna mellan de som debatterar i Kt är ibland sådana, att om den ena har rätt, så måste tron på spagettimonstret vara mer kristen än den andres tro.

Är det kanske det domkyrkoprästerna anser? Att kristendomen har blivit ett minfält av villoläror. Akta er! Prova gärna något annat i stället! Tänk om de har rätt.

Traditionell kristendom började avvecklas för 250 år sedan, då häxbålen falnade. Om vi skall tillbaka till den sanna läran, så gäller det att inte vara för radikala. Gå inte för långt!

Var hittar vi vår sanna kristna svenska kyrka?

1882 skulle man enligt teologiprofessorn Gottfrid Billing välja mellan att döpa barnen och att krossa deras huvuden. Vi får anledning fråga: Exakt vid vilken tid var Sverige ett kristligt land?

Dags för ett idolporträtt!

220px-Billing,_Gottfrid_-_porträtt-_AF

Länk till Wikipedia. Djävulstroende över-hovpredikant Gottfrid Billing blev ledamot i Svenska Akademin år 1900, i Kungliga Vetenskapsakademin år 1908, och i Kung-liga Humanistiska Vetenskapssamfundet år 1919. Serafimerriddare blev han också och juris hedersdoktor.

Den här länken är också bra. Om Billings uttalande och läran att små odöpta barn, som ännu inte kan gå, kryper omkring i Helvetet. Läs även slutet av sidan 404! Hela boken kan vara intressant, liksom författaren.

Det är bara att surfa på och läsa om människor i Sveriges nyare historia, såväl politisk historia som kulturhistoria.

Gottfrid Billing satt i riksdagens första kammare under tolv år och motsatte sig där den ogudaktiga allmänna rösträtten. Kristendomen kanske mjukades upp lite senare, men på sid 14 i denna länk nämns att biskop Bo Giertz i Göteborg år 1950 förkunnade samma barnteologi.