Etiketter

,


Aktuellt från Palmyra

Den 82-årige arkeologen Khaled al-Asaad har halshuggits. IS har sprängt det urgamla templet Baal Shamin. Hedendomen skall bort, och att vårda den är dödssynd!

Center_of_Bel

Mindre aktuellt från Alexandria

Sådan fanatism har vi drabbats av förut. Läs denna Wikipedia-artikel om Hypatia! Mordet på henne beskrivs på olika sätt. Ett är att en mobb av munkar släpade henne in i en kyrka där hon dog, då de med vassa snäckskal skrapade hennes skelett rent från kött.

Guds vilja

De metoder IS tillämpar är också avsedda att vara spektakulära och inge fruktan. Motiven är desamma: Guds vilja.

Fornkyrkans historia beskriver hur fanatismen tog över kristen-domen och teologin. Det är fanatismens teologi, som vi idag har att kämpa med. Det är den teologin, som gör oss gråhåriga när vi försöker debattera. Den som inte godtar ”traditionen” har övergivit de kristna grundsatserna!

Men den traditionella teologin är ju fullständigt orimlig! Jag snor detta från denna blogg. Det är de fem grundpelarna, det vi skall tro, för att kunna kallas kristna.

1) Att Bibelns författare haft gudomlig inspiration. Som en konse-kvens av detta är Skriften felfri, precis som Gud ville ha den.

2) Jungfrufödseln, tolkad som fysisk realitet.

3) Försoningsläran, där Jesu död försonar människornas synder.

4) Jesu fysiska uppståndelse.

5) Jesu underverk var historisk realitet, skedde på riktigt.

En klassisk paradox

Om Jesus = Gud, och syndens lön är döden, så visar Jesu död, att den här världen är så omöjlig skapt (av Gud, som är allsmäk-tig), att inte ens Han själv, trots allsmäktigheten, kan undgå att göra fel, om Han stiger ned och låter sig födas som människa.

Gud måste ju kunna skapa en sådan värld om Han vill. Annars är Han inte allsmäktig.

Då kan Gud inte döma oss, om vi ansträngt oss för att göra rätt, men misslyckats. Det räcker att vilja och försöka. Denna tolkning är den enda jag kan finna, som gör försoningsläran logiskt rimlig.

Skall vi vara bättre än Gud?

Då kommer punkt 1 att strida mot punkt 3. Bibeln kan inte vara felfri om inte Gud kan vara det! Men om det ena på jorden kan vara felfritt, så kan det andra det också. Varför inte du? Därför att du är Guds fiende och inte ett dugg bättre än Han. Då skall du dö!

Vad är meningen med livet?

Punkt 4. Gud uppenbarar sig i sin skapelse. Jaha? Det är klart. Gud dör inte. Men det är inte det denna punkt vill säga. Det handlar inte om den gudamänniska, som lärt sig något av livet.

Det handlar om den som inget lärt sig. Denne skulle komma tillbaka. Den samme! Det är ett viktigt ord för traditionell funda-mentalism: Gud är den samme. Då kan inte Gud och Sonen vara ett. Varför?

Dessa ord, som ständigt tolkas

Därför: Sonen var här för att förhärliga Gud. Sådant kan inte behövas enligt fundamentalistisk tro. Jo, om det bara betyder att dyrka och lovprisa. Men även människor skall förhärligas. Ordet (kavód = tyngd, ära, rikedom) kan inte betyda dyrka och lovprisa (ge kavód, förhärliga).

Som jag tidigare skrivit, handlar det om att utvecklas. Bli bättre! Pundet skall förvaltas! Och långivaren vill ha tillbaka det. Han vill ha tyngd i sitt kassaskrin! Bli tyngre, ”förhärligad”. Han vill inte vara densamme, och människans uppgift är att tillfredsställa Honom.

Gud uppenbarar sig i människan. Inkarnerar. Men du kan bli ett misslyckande för Honom. Det vore väl synd?

Kvar är då punkt 2 och 5. Men det är ju bara dumheter. Jag orkar inte med det idag.

Annonser