Etiketter

,


Jag har blädrat lite i en bok jag har, ”Visdomsord från det gamla Egypten” (Christian Jacq, Prisma 1999). På sidan 91-92 hittade jag en text om farao. De två sista raderna om honom lyder: ”Han var redan vis då han steg ur sin moders sköte, ty Gud hade valt honom bland millioner.”

Furstespegeln

Det gäller farao Merikare, och texten finns även i engelska Wiki-pedias artikel om en farao, som levde för drygt 4000 år sedan. Den är hämtad ur något som beskrivs som en forntida version av en furstespegel. Det är alltså en lärobok för faraoner: Så här regerar du och så här motiveras din makt!

Merikare. Meri = älskar; ka = ande/själ; Re = Ra, solguden.

Visdomsord? Tja, sådana ord är väl snarast kunskap i forntida monarkistisk ideologi. Här har vi således något som kan analy-seras med logikens verktyg. Det är logos och inte mythos vi har att göra med. Vi kan därför dra slutsatser om det (o)förnuftiga tänkandet.

Författandet tillskrivs Merikares far. Hur som helst är det skapat bland dåtidens bildad politiska elit. Så här tänkte och resonerade de, när de inte var helt obegripligt teologiska. Man var i stället begripligt politiska.

Ja, vad står det egentligen? Gud hade valt honom bland millioner, därför att han var vis.

Logiken säger oss, att faraonerna och deras lärde trodde på rein-karnationen. Gud är en trädgårdsmästare som försöker odla fram en perfekt personlighet. De mänskliga plantor, som Gud lyckas få hyfsade, omplanteras och vårdas. De dåliga plantorna bränns.

Konung av Guds nåde. Egyptisk version.

Den bästa tillgängliga, en av millioner, återföds till ett liv som farao. Utvald av Gud. Konung av Guds nåde på grund av sina prestationer under ett jordeliv. Farao var den bästa människan i föregående generation, därför har han nu fötts som farao. Den som inte accepterar faraos makt, sätter sig upp mot Gud och Hans ordning!

Jaha! Det var det. Är någon förvånad? ”Farao är … Den som gör uppror mot honom förintar himlen.” (Samma text). Oj då! Det finns annat av samma slag från pyramidernas gravkammare. I Jacqs bok kallas en del källor ”Regeringstrogen undervisning”.

Forskarna är alltså helt på det klara med, vad det handlar om, och skriver böcker om forna Egypten med sådan titel. Vi kan nog vara ganska säkra på, att vi har tolkat rätt.

Och Moses uppfostrades och utbildades i ett land, där läran om reinkarnation i någon form var ”regeringstrogen undervisning”. Jag har förut påpekat sådant i GT, som kan tolkas som reinkar-nationsberättelser. Se t.ex. hela serien ”Noa och hans ark”, första t.o.m. sjätte plankan och andra inlägg.

Oavsett om Noa är historisk eller inte, är texten fast förankrad i egyptisk tankevärld.