Etiketter

, , ,


Edamer- och Eldätaren

Ett väl besökt inlägg var: Får man begränsa vår frihet att piska ”negrer” och våldta spädbarn?

Jag hade ilsknat till. Någon sade, att det var att begränsa fri-heten, om man hindrade någon från att åka ned till Syrien och slåss för IS.

Det är inte längre aktuellt, att åka till amerikanska Södern och ansluta sig till Ku Klux Klan. Förr kunde du göra det, om du ville hänga upp en piskad, i bensin inblött och fortfarande levande ”neger” i ett träd och tända på.

Lynching_of_Redmond,_Roberson_and_Addison burned

black-people-lynched13

Två äldre bilder från USA’s söder och en från dagens Sydafrika, där somliga anser att de är lika goda som vita, som också kremerat var-andra ibland (Wikipedia).

Bilden till vänster av en ”bar-becue” är ett vykort, postat till mamman eller pappan till en av deltagarna på bilden. Mer bilder här.

Högra bilden ovan kan vara kontroversiell. Europas kulturella masochister har egentligen svårt200px-1891_New_Orleans_Italian_lynching för idén om att alla människor är lika och kan vara lika onda.

Kulturmasochism torde orsakas av mentalt begränsande upprördhet och gå över med åren och mognad. Även om reaktionen är både förklarlig, ursäktlig och förutsätter viss ”godhet”, bör den undvikas. Den fungerar som propaganda för högerextremism.

Bilden till vänster visar hur en mobb stormar ett fängelse i New Orleans 1891 då 11 italienska immigranter blev lynchade. Liksom mexikanare, kineser och indianer hamnade de i statistiken över ”vita” offer, som faktiskt ofta bestod av folk av europeiskt ursprung.

Runt Alabama sågs en gång avskaffandet av slaveriet som en begränsning av ägarnas frihet. En sådan ägare var Edmund Ruffin. Han påstod sig varit den förste att skjuta vid Fort Sumter. 1865 svepte han sig i Söderns stridsflagga och begick självmord för sina idéer. Här en bild av honom.

lossy-page1-220px-Edmund_Ruffin._Fired_the_1st_shot_in_the_Late_War._Killed_himself_at_close_of_War.,_ca._1861_-_NARA_-_530493.tif

Battle_flag_of_the_Confederate_States_of_America.svg

Sina idéer uttryckte han bl.a. med orden ”the perfidious, malignant, & vile Yankee race.” Den svekfulla, elaka och vidriga rasen yankees. Dessa yankees kallade män av Ruffins sort Fier-eaters.

Yankee. Det engelska öknamnet på ystande holländare, skapat ur det påhittade namnet Jan Käse, en tänkt edamer från staden Edam i Holland. Yankees tog med sig kunskapen om osttillverk-ning till Amerika och grundade Nieuw-Amsterdam. För Ruffin var de ”en jävla ras!” Erövrande engelsmän döpte om staden till New York.

En kompis till Åsa Romson

Ruffin var en intellektuell. Han var agronom och kallas ”father of soil science” i USA. Jordmånslära. Han deltog i skapandet av modernt jordbruk. Han ville ha ett hållbart sådant. Kanske kan vi beskriva honom som en tidig miljöaktivist. Men mest känd är han som skribent i kamp för slaveriets bevarande och därtill även återupprättandet av slavhandeln över Atlanten.

Hur han ställde sig till brigadgeneral Stand Watie, siste konfede-rerade befälhavare att kapitulerade, vet jag inte. Stand Watie var också plantage- och slavägare, samt cherokeeindian. Det var mycket finare, än att vara svart, men ändå inte bra. All rasisms historia är absurd.

250px-Stand_Watie

Inte en sådan kavallerigeneral vi förväntar oss, när vi ser på filmer från Hollywood. Men han är äkta.

Söderna stridsflagga har ifrågasatts, men först nu tycks den börja åka ned från offentliga byggnader. Det kan bli resultatet av Dylann Roofs mord på nio svarta i en kyrka i Charleston, South Carolina.

Lynchade svarta och lynchade vita

Antalet kända fall av lynchade svarta var på 1890-talet oftast över 100 (161 stycken 1892. Snitt: tre i veckan). Sedan och fram till 20-talet var siffran oftast lägre, ca 50-85. Förmodligen fanns ett mörkertal. Hur skulle vårt och Europas samarbete med USA fungera idag, om sådant fortfarande pågick i den omfattningen?

Nu var det även så, att vita lynchades. En tredjedel så många, vanligen p.g.a. deras ”felaktiga” åsikter om slaveriet och vid-hängande frågor. I större omfattning började det senast i oktober 1862, då minst 40 män hängdes i Gainesville i Texas och ytter-ligare några sköts, då de protesterat mot värnpliktslagar, som undantog slavägare, men inte dem själva.

Great_Hanging_at_Gainesville,_Texas_-_1862-2

Gainsville okuperades av konfedererad trupp, sedan man med 61% röstat mot Texas utträde ur Unionen. Sedan skapade slavägare en illegal ”Folkdomstol”, som utdömde dödsstraff. En lynchmobb ingrep vid frikännanden.

Efter inbördeskriget fortsatte sådana lynchningar av vita. ”Fel” åsikter. ”Fel” tro. Bristande lojalitet mot ”Sanningen”. Då skall du dö, eller åtminstone avsättas, om du är guvernör och ingriper mot KKK (William Woods Holden avsattes 1870. Hans bild nedan). Sedan dröjde det till 2011 innan han benådades för sitt brott.

220px-NCG-WilliamHolden

Den stora lojaliteten: religion, ras, nation

Efter 150 år börjar de sydstatslojala bli en udda minoritet i Södern. Det har skett i ett samhälle med formell yttrandefrihet. Socialt tryck, ofta motiverad med ”kristen” tro på de svarta och vita fåren, samt hot om våld hindrade dock länge den utveck-lingen.

Då undrar man, hur länge det skall dröja, innan motsvarande mordiska lojaliteter falnar i den muslimska världen. Socialt tryck, motiverad med ”muslimsk” tro, samt hot om våld hindrar föränd-ring. ”Fel” åsikter. ”Fel” tro. Bristande lojalitet mot ”Sanningen”. Då skall du dö!

Lynchningarna där är av ännu större omfattning än de var i USA för ett sekel sedan, och mörkertalet vågar jag inte spekulera om. Om vi går tillbaka före 1865, så var sådana aktiviteter mot slavar lika lagliga som stenande och piskning i dagens muslimska värld.

I försvaret av friheten att ägna sig åt sådant offrade lojalt uppåt 30% av alla vita män i Södern mellan 18-40 år sina liv. Eller var det för tvistefrågorna om tullarna eller om beslut skulle fattas på federal eller delstatlig nivå?

Här är en sajt, som pekar på kampen mellan kapitalister i norr och fattiga bondpojkar i Södern, vilka aldrig sett en slav! Det i ett land, där var tredje människa var det. Att soldaterna ofta var fattiga vita stämmer. De saknade sofistikerade orsaker till sin lojalitet! Sådana fanns hos eliten. Sajten vänder sig till skolan.

Den ger ett egendomligt intryck i beskrivningen av den politiska situationen. Uppgifter om arméernas beväpning är felaktiga och andra uppgifter är åtminstone slarviga. I skrivandes stund (innan ev. rättelse gjorts) påstås soldaterna ha fått 11-16 dollar per dag i sold. På den tiden tjänade en general i Sverige kanske hälften så mycket om ens det.

En dollar var ca 3,75 kronor på den tid en trerätters middag på Operakällaren kunde kosta under en krona – med vin och sprit.

Titta på bilderna nedan. De är från kravaller i Nebraskas största stad Omaha år 1919. Det är inte en sydstat. Vi är i ett land där allmän skola höjt bildningsnivån jämfört med 1861. Men hur politiskt sofistikerade är personerna på bilden?

pic WSSpectators1-970x426

Mobben lyckades också nästan döda borgmästaren i sin kamp mot polis och de myndigheter, som innan militär anlände försökte stoppa lynchningen på bilderna. Sofistikerade politiska åsikter?

Det är en obildad pöbel vi ser. Förlåt att jag dömer hundarna efter håret, men de slogs för sina attityder, sin rasism. Men de motiverade sina handlingar med offrets påstådda brott. För dem var det klart bevisat.

Det där inbördeskriget beskrivs ofta romantiskt. Vi har sett på filmer, läst böcker och lyssnat på musik som besjunger det. Nu vill somliga förbjuda likadan romantik: Åk inte ned till Syrien! Och beskrivningarna av kriget blir mörkare och mörkare. Det är en utveckling.

Var finns Turkiet, Syrien, Saudiarabien och andra länder på den här utvecklingslinjen? Om vi översätter den sociala och kultu-rella situationen till kristen sydstat, vad blir det för något? Får vi ett Alabama modell 1861 eller tidigare? Eller blir det Oklahoma modell 1923. Då ingrep åter en guvernör (John C. Walton, bild nedan) mot Ku Klux Klan. Det blev han avsatt för 1924, ty klanen hade då 6.000.000 lojala medlemmar.

220px-Jack_Walton

Eller skall vi översätta det till Europeiska förhållanden? Viljan till handling, att piska, skjuta och bränna de mindervärdiga slet sönder Europa för drygt 80 år sedan. Motiveringarna till hand-lingarna varierar mellan kontinenterna, men det det handlade ofta om lojalitet och förpliktelser mot folket, rasen, nationen, ledaren och läran. Lojalitet! Attityder.

Även japanerna hade nog motiveringar för sina handlingar i Kina på 30- och 40-talen, men är det meningsfullt, att försöka tränga in i pratet, som de nog inte själva vill kännas vid längre, och analysera det? Skall man ta allt sådant på allvar? Människor har förmågan att skilja på gott och ont, det bör räcka.

250px-Contest_To_Cut_Down_100_People

Japansk reportage från Nan-King 1937, då huvudstad i Kina. Erövringen av staden följdes av en massaker. Bild av två underofficerare som tävlat om att fortast hugga huvudena av 100 kineser. Engelska Wikipedia ger mer detaljer.

 

Gott och ont. Värdenihilismens åsikt är, att logiken i allt prat är det väsentliga, och att moraliska värderingar är känslomässigt strunt! Men om det ena mentala fenomenet är strunt, varför är då inte det andra också strunt?

Då är väl alla mentala fenomen ”bara” elektriska och biokemiska reaktioner i hjärnan. Varför sortera ut värderingarna? Finns det ingen logisk grund för att särbehandla det ena eller det andra, måste vi respektera samvete och moral på samma sätt som vi respekterar den bevisande logiken.

Qualia

Men är inte lojalitet ett exempel på samvete och moral? Är inte lojalitet gott? Nej, inte enligt GT, om den tolkas på ett allegoriskt sätt. Jag har förut visat hur allegorisk tolkning av bibliska myter vänder upp och ned på texternas innehåll. Det gäller inte minst eventuella politiska och sociala slutsatser av tolkningarna.

Professor Elaine Pagels har påpekat de politiska konsekvenser de allegoriska tolkningarna fick. Det våldsamma hat som slet sönder fornkyrkan under kampen mot sådana tolkningar är välkända. Kyrkans historia under de första seklen handlar om lynchning av heretiker. Besinningslösa grymheter.

Heretikerna tolkade texterna på ett illojalt sätt. Pagels påpekar likheter mellan heretikernas idéer och det vi kallar moderna idéer. Jag har nämnt henne här och här. Modernitet, det är bristande lojalitet till gamla traditioner.

I inlägget om Jakobs märkliga familj påpekas att sonen Sebulons namn knyts samman med begreppet lojalitet. ”Hålla sig till”, lyda order, diciplin! Det är lögnens slingriga Furste i Kunskapens Träd, som kräver sådant.

Sebulon är en Jakobs son med Lea. I den allegoriska tolkningen är hon intellektet, vår slingriga själ. Patriarkens hustrur är ju de två seraferna, medvetandets två delar: Den logiskt grubblande själen och den moraliskt värderande anden (samvete, kärlek).

250px-Snake_Goddess_Crete_1600BC ormgudinna

De här bilderna känner ni igen. Den som behöver en repetition, för att hänga med, kan läsa till exempel ”Mera Asa-Sara och Serafer”. Eller börja från början med första inlägget, och lär att seraf betyder lysande orm. Änglaväsendena serafer symboliseras numera av skruvade pelare (runt högaltaret i Peterskyrkan).

Lojalitet föds alltså av förnuftet. OK! Det är känsla, men det visar bara, att värderingar inte är känslor. Känslor kan knytas till este-tiska och moraliska värderingar, men också till förnuftsmässiga resonemang, ideologier och övertygelser. Känslor bör måhända räknas som qualia, färgen på huset, på tankebyggnaden.

Här kom jag in på ett område, där jag egentligen behöver tänka lite mer. Jag kanske rör ihop det för mig. Det är helt tillåtet att komma med synpunkter.

Vi kanske har en saga, som formellt är oerhört lojal till den brutala makten, men som innehåller allegorier, som fördömer den makt, som inte skulle tveka att utplåna både sagan och dess förkunnare, om budskapet vore logiskt lättbegripligt.

Men det är mer vi målar med qualia

Men det är viljan som räknas! Det är viljan som styr! Viljan kallas också attityd eller ande. The fighting spirit. Ängeln med svärdet. Himlens (eller Helvetets) riddare med en förmögenhet av moral och värderingar, goda eller dåliga.

Intellektet är en slav. Lea var liksom Abrahams bihustru Hagar underordnad huvudgemålen, Jakobs Rakel och Abrahams Sara. Intellektet är helt utan några sådana tillgångar (moral, samvete eller värderingar andra än matematiska).

Intellektet är en prostituerad, som utför även de mest förned-rande arbetsuppgifter i rännstenar och latriner. Se på den politiska och teologiska debatten!

Världen är full av duktiga och skärpta Edmund Ruffins. Om det inte är den jävla holländska rasen de vill skjuta ned, så är det andra raser. Stockholmsrasen är väl heller inte bra, eller hur? Hur är det med ryssar och ukrainare? Fråga dem!

Det är handlingarna som räknas, andens gärningar heter det. Själen bara bluddrar. Fast den kan ha ångest också, särskilt när den grubblar över mål och mening. Det är när den får prygel av anden. Då drogar vi oss och begår självmord.

Själen och anden, medvetandets två delar. De två seraferna. Det har jag skrivit mycket om. Och den där själen, den pryglade slaven, det är du det. Behärskad av onda attityder behöver du själavård, din ömkliga jävel! En ond ande, din Herre Attityden, har bojat dig vid religiösa och politiska idéer. Dem motiverar du logiskt, och så gör du onda handlingar.

Återigen, varför är idéer sanna och verkliga, men inte värderingar och känslor?

Inkvisitionen

images-43

Inkvisitionen? Nej det är Ku Klux Klan. Men de har sysslat med samma saker.

Garotte_-_Excerpt_from_Pedro_Berruguete_-_Saint_Dominic_Presiding_over_an_Auto-da-fe 

Pedro_Berruguete_Saint_Dominic_Presiding_over_an_Auto-da-fe_1495

 

 

 

 

 

 

 

Här ser ni ett äkta helgon leda en autodafé. En detaljbild av offren visar tortyren. Det är Sankt Dominicus

Här sitter med sin gloria och tar hand om kättare. I vissa avseenden tycks han ha haft moral, läs artikeln om denne självplågare på Wikipedia, men … det här med kunskap och tro … : ”Det är Jag som har rätt!”

Lojalitet till sina idéer. Finns det några av alla dessa idéer, som styrt människorna att begå onda handlingar, som vi idag inte finner vara galna? Men värderingarna av handlingarna består. Det är märkligt, att den förr eller senare alltid söndersmulade logiken väger tyngre än värderingarna. 

Lite politik

Nu tycks ämnet IS vara på tapeten igen. Politiker uttalar sig i Almedalen.

KD’s egen Jeanne d’Arc, Ebba Busch Thor, stämplar svenska IS-krigare som högförrädare. Norsk åklagare håller med henne och vill ge norska IS-krigare fängelse i sex år. Men i DN får hon mot-håll: Hon har rätt, men på fel sätt.

Hon gör en moralisk värdering, men sägs synda svårt mot förnuft och logik. Måns Krabbe finner påståendena i DN tveksamma, och vi får en strid om ord och fakta. Han är kanske ännu mer korrekt logisk, men även om DN skulle ha rätt (tvivelaktigt), så har Jeanne D’Arc mer rätt.

190px-Stilke_Hermann_Anton_-_Joan_of_Arc's_Death_at_the_Stake

Inte aktuellt öde för Ebba Busch Thor, även om det definitivt var ett politiskt sådant.

Utan förnuft, ideologi och logik värde-rar hon rätt! Sedan pratar hon, och det hon då säger kan nog diskuteras. Men i hennes värdering av gott och ont får hon medhåll av alla, utom av de som valt IS och finner deras hand-lingar goda. (Här kan jag nog hänvisa till inlägget ”Det fromt djuriska”.)

I Expressen ställs frågan hur vänstern kunnat släppa kampen mot religiös extremism till en kristdemokrat! Rätt svar är att vänstern löser moralfrågor med logik. Det är som att säga, att rent logiskt måste något vara vackert, trots att de flesta säger det är fult. Det blir bara dumt.

Jag tror, att det som för många kommit att skilja socialism från kommunism, är värdenihilismen. Den var populär både i Stalins och Hitlers läror, men hos demokratin stötte den på patrull. Gränsgångare har dock alltid funnits. Ibland är det den ene och ibland den andre, som vacklat fel.

Egentligen är mycket av religionen värdenihilistisk. Man gör inga värderingar, man bedömer inte på ”andligt vis”, som Paulus sade. (Innebörden i det är att det medvetandet ser är fakta, särskilt om det är den av Paulus rekommenderade delen av vårt tvådelade medvetande som ser. Ett av många tidigare inlägg om medvetandets tudelning är detta.)

I stället tar man en religiös text, och den hanterar man strängt logiskt. Men en logisk värdering är ju bara en kalkyl, en beräk-ning. Själisk var ordet i 1917 års Bibel, en motsats till andlig.

Sharia och motsvarande kristendom är således värdenihilistisk religion. En handling är ond eller god. Det behövs ingen Helig Skrift för att avgöra det. Mord är ont även om det inte skulle stå skrivet: ”Du skall icke dräpa.”

Efter fruktstölden skall vi ju vara som Gud, när det gäller att avgöra sådant. Varför skall vi då förlita oss på Skriften?

Ebba valde att släppa loss sina känslor. Det gjorde även Edmund Ruffin. Och så gör IS-krigarna. Våra känslor styr vårt handlande. Vår logik styr vår passivitet. Prata på! Utred! Missnöjda väljare röstar på Åkesson. Vi behöver kanske känslor. Men det finns både onda och goda känslor. Ibland är de riktigt onda.

Riddarna drar på sig sina rustningar för att kämpa för IS, Åkes-son eller Jeanne D’Arc. Skall vi säga svarta och vita riddare? Eller grå. ”Förnuftet” slingrar sig och pratar.

Ont och gott, inte rätt och fel. Moral i stället för logik. Palme styrdes både av känslor och skärpa. Älskad och hatad. Känslor behövs. Högerledaren Jarl Hjalmarson lät sig också styras av känslor, och det var positiva sådana.

Folken kanske törstar efter känslor. Inte bara tyskarna har dragits iväg av dem. Men då var de negativa.