Etiketter

, , , , ,


Vad står det om träden i Bibeln?

I 1917 års Bibel står det: ”kunskapens träd på gott och ont”. Det innebär ett träd på vilket kunskapens frukter växer, och att kunskapen kan vara på gott och ont.

Det sista är givetvis sant, men berättelsen tolkas också som att kunskap är något moraliskt tveksamt: Fy på sig Darwin!Lucas_Cranach_(I)_-_Adam_and_Eve-Paradise_-_Kunsthistorisches_Museum_-_Detail_Tree_of_Knowledge-2

Lucas Cranach d.ä. Adam och Eva i Paradiset, målat 1530. Kunsthistorisches Museum i Wien. Är det inte ormen i trädet en indisk naga? Med kvinnobröst! Nedan en indisk målning från 1640 av Krishnas dans på ormen Kaliya, vars hustrur tillber Krishna. Båda PD från Wikipedia.

Den som googlar på nagas (bilder) får se massor, både gamla och nya bilder, av sådana. Och ormen är urgammal som gudavarelse.

800px-Indischer_Maler_um_1640_001

Är det frukt eller ohyra på trädet?

Gud tycks vara en antiintellektuell typ. Förståndet har vi inte fått för att använda på annat sätt, än att som inkvisitorer finna ut metoder att straffa dem som använder det.

Men i Bibel 2000 står det ”trädet som ger kunskap om gott och ont”. I svenska Folkbibeln står det ”trädet med kunskap om gott och ont”. I King James Bible läser vi ”the tree of knowledge of good and evil”. Tysk Bibel har formulering motsvarande engelsk.

Jag har alltid tyckt att Bibel 1917 hade en klyftig tolkning, men jag har nu drabbats av tvivel. En liten utvidgning för att förklara:

Människan som träigt tempel

I det förhistoriska samhället (på riktiga stenåldern) tros kult-platserna normalt ha varit tempellundar med heliga träd.

Träden symboliserade gudamakterna, krafterna. Paulus hävdade, att vi är Guds tempel (1 Kor 3:16, med flera parallellställen). Människan kan då tolkas vara den Edens lustgård, som av Gud försågs med träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av.

Från engelska Wikipedia:Eden is now believed to be more closely related to an Aramaic root word meaning ”fruitful, well-watered.” Och Paulus kallar oss Guds åker (1 Kor 3:9).

Biblisk materialism

Åkrar, det är jord det. Adam betyder människa men även jord. Det härör från de tidevarv, då elementet jord började framträda som dåtidens närmaste motsvarighet till vårt moderna begrepp materia.

I liknelser beskrivs vi annars som arrendatorer, och ägaren kräver arrende, del av avkastningen. Framför allt kräver Han goda gärningar! OK! Vi kallar kroppen för åkern/trädgården och själen/intellektet för den insatte arrendatorn.

I det allegoriska språket är vi trädgårdar med fruktträd. Men vilka träd? Livets Träd kan vara det träd på vilket det växer goda gärningar. De skall bli mat åt en hungrig Gud. Vad växer det annars för frukt på det?

Kan det vara både frukt och ohyra?

Men vad är det för träd, på vilket det växer kunskap om gott och ont? Kan det vara Kunskapens Träd? Nej! Det kan inte stämma.

På Kunskapens Träd växer multiplikations- och serietabeller. Många älskar de saftiga äpplen Herman Lindqvist bjuder på. Historia behöver inte alls vara torr och osmaklig, vilket även ”Historieätarna” på TV visade. Programmet går dock inte längre att se i SVT play.

Vad skall vi kalla det trädet?

Det är inte gastronomiskt gott det är frågan om i Bibeln! Kunskap om gott och ont, rätt och fel, växer på ett annat träd, men vilket? Var hittar vi moral och värderingar på för träd?

”Bara i våra hjärnor!”, säger den materialistiske värdenihilisten. Ja, det säger i så fall även Bibeln. Det är människan (Adam) som är Edens lustgård. Adam har ibland tolkats som röd jord (kött).

Den rödhårige människan, Esau (jägare likt den mördade Abel) blir även kallad Edom. Edom betyder röd. Jag skrev tidigare om att Abels offer av djur symboliserar handlingar i det allegoriska språket, och att åkermannens Kains av Gud avvisade offer av gröda symboliserar ord.

Tro på rätt och fel

Gärningar, men goda sådana! Fast värderingar är illusioner, säger materialisten! Gott och ont är för honom begrepp utan logik och förnuft. Men vi är inne i den centrala inledningen av Bibeln.

Frågan är om tro på ”Gud” är lika viktig och central, som tro på gott och ont (Rom 2:14).

Trädet är Anden

Det efterfrågade Trädet är Samvetet. Runt det slingrar sig ormen, intellektet, logiken, förnuftet, vår själ. När den fördrivs från lust-gården, skiljs den från Trädet, från Gud.

250px-Snake_Goddess_Crete_1600BC

(För nya läsare: seraf betyder lysande orm.) Moder Jord (As-sa-sa-ra) behöver sina serafer. Båda två! Kretensarna liknade dem vid två ormar. Egyptierna liknade den ena vid en fågel, en gam. Den och en kobra sitter i par i pannan på Tutan-khamons dödsmask. Bibelns bild är ett träd och en orm.

Värderingarnas träd

Den som äter av Samvetets frukter dör av ångest. Han flyr undan ”Guds” anblick. Han flyr undan sitt eget samvete, den ohygglige domaren. Du kan inte se denne Gud och leva! Det är det problemet försoningsläran försöker lösa.

”Jävla moral – Jag kan väl få leva som jag vill! Du pratar skit!”

Den lära som framkommer har som central tanke inte tron på en Gud. Det är tron på själens överlevnad. Problemet är att den fysiska kroppen under sin tillfälliga existens tros vara ett skydd mot värderingarna.

Men när dess yttersta dag kommer, kommer också det förfärliga samvetet ”med makt” och sin eldgaffel, för att döma levande och döda. Då är överlevnaden inte säker. Även utan Gud är den tolkningen religion.