Etiketter

, ,


Det kungliga högtrycket

Många ord har haft andra betydelser än de vi idag finner så självklara. Hur hade följande nutida ord tolkats så sent som år 1850?

– ”Det blev avbrott på strömmen strax före vädret, så jag såg inte om de sa, att vi skall få något högtryck.” Det var begripligt i Sverige fr.o.m. den 9:e augusti 1957, då TV-meteorologer började visa sig regelbundet i rutan.

210px-King_Carl_XVI_Gustaf_at_National_Day_2009_CroppedMen år 1850! Även om vi rest till Uppsala eller Lund och frågat alla professorer i både svenska och andra språk, hade grubblerierna och tolkningsförsöken blivit löjliga:

”Man måste nog mena, att något dramatiskt skedde med Stockholms Ström, därför att Hans Majestät Konungen släppte väder! Det är så-ledes ett uppenbart uttryck för primitiva människors löjliga övertro! Jämför med barn på landet, som inte tror att kungen går på dass.”

Nog ser han väl lite pressad ut? Det kan givetvis bero på att han ätit något, men med sådana dumma undersåtar har han givetvis anledning att verka besvärad.

Vi har glömt hur annorlunda Sverige var

220px-Entartete_musik_posterDet där om kungen har jag hört från en som var barn på 20-talet. Påståendet att kungen gick på dass hade chockat henne. Mina egna minnen från barndomen börjar runt 1950, men innehåller inget sådant.

Däremot stötte jag under 1950-talet på upprördhet över bl.a. två saker. Dels den då radikala och överslätande åsikten, att homo-sexualitet bara skulle betraktas som psykisk sjukdom, dels det tyskarna något tidigare kallat ”entartete Musik”.

Jag har sett svenskt raseriutbrott över ”negervrål”. ”Swing low, sweet chariot” sjungen av ”jazznegrer” blev för mycket. En EP-skiva bröts sönder av hysterisk familjefader, som på 30-talet varit SSU-are med planer att åka till Spanien och slåss mot Franco. Men i det här fallet tyckte han Hitler och hans Reichmusikkammerpräsident hade rätt. Det var inte jag som drabbades, men jag minns att jag blev häpen.

Då jag pratar med jämnåriga om sådant, verkar det ha försvunnit ur minnena. Det kanske är bra att glömma bort vissa saker. I så fall är det mig det är fel på.

Kulturell nedgång i dumburken

Fast det där var ett sidospår. Tillbaka till strömmen och vädret: Skulle professorerna få veta, att detta skulle bli normal svenska drygt ett sekel senare, skulle de beklaga den allmänna kulturella nedgång, som Sverige av idag uppenbart har drabbats av.

De skulle förmodligen stärkas i den tron, om vi sade att uttrycket kräver en dumburk för att förstås. Sedan skulle deras spekulationer om vad som menas med en dumburk bli mycket roande. Fast det var ett tag sedan jag hörde det ordet för TV-apparat. Har det redan försvunnit?

Det den lilla texten om kungens högtryck säger, är att språket blir fullständigt obegripligt p.g.a. den ständigt förändrade verklighet vi lever i. Att vår verklighet blivit så annorlunda innebär också, att vi inte begriper vad våra förfäder sade.

Visserligen är våra förutsättningar bättre. De gamla kunskaperna är inte så svåra att tro på. Du förstår ju i allmänhet inte hur TV-n fungerar, men du tror på den, då du sedan barnsben tittat på den. Om farfars farfar fått höra om den och även fått den noga förklarad för sig, hade han kanske begripit lite (mycket lite), men hade han trott på den? Hade han inte sagt: ”Jag förstår, men jag tror inte den kan fungera.”

Livet på landet under en läckande himmel

Du skulle tro på hans kunskaper om dåtida livet på landet, men till stor del saknar du dem. Du skulle inte begripa allt det han pratade om och bad dig hjälpa till med. Och riktigt illa blir det då vi går långt bak i tiden. Jag skapade ursprungligen historien om kungen och hans väder, för att exemplifiera Gamla Testamentets obegripligheter.

I dess kunskaper ingår det Himmelshav jag skrivit om tidigare. Det vars vatten däruppe Gud skiljde från vattnet nedan med ett himlavalv (även kallat himla-fäste, se skapelseberättelsen). Den ostkupan läcker och ger oss regn.

Regnet är paradisfloden, som delar sig. Dess armar rinner sedan genom både Asien och Afrika. Utan insikt om Himmelshavet och dess ”utflöden” genom ostkupan, drar våra fundamentalister slutsatser om stora geologiska förändringar sedan Adams tid.

Det blir lika löjeväckande som när ovannämnda professorer drar sina slutsatser om tro på en kung som släpper väder och med det stoppar Stockholms ström. Det blir knas, därför att det var en så annorlunda värld de dåtida språken beskrev. Annorlunda i idéer och kunskaper.