Etiketter

,


Kunskapens frukt

Har surfat runt lite och hittat det här. En biskop som skriver om försoning för synd. Han skriver om den förbjudna frukten, som skapar ett ”syndens gap” mellan Gud och människa.

Ja, Halleluja! Ormen Fridolin i Pisa

Men fromheten breder ut sig i de svenska skolorna. Trots att den där ormen, som f.n. heter Gustav Fridolin, frestar dem med en ljus framtid, visar PISA-undersökningarna att Bibelns budskap sprider sig, och att svenska ungdomar fromt vägrar att tugga.

Björken Jan i lunden har väl inga ätbara frukter?

En gammal gren av folkpartiet kallas ”de frisinnade”. De var starka inom fri-kyrkorörelsen. Vi kan därför undra om inte ormens rykte, att gärna uppträda som ljusets riddersvakt, är sant. Han hängde där i sin lund och väste: ”Jahvé förbarme sig!” På hebreiska heter det Johannes. Jan är en kortform av tyskt ursprung.

Vägen till Helvetet

Den svenska skolan överträffar vida de muslimska i fromhet. Där tuggar man, tills man kan Koranen utantill och hamnar i Helvetet nere i Syrien. I den svenska skolan är det inte Koranen man läser, men resultatet blir likvärdigt. Det tycker i alla fall eleverna – ett liv som knegare!

I Egypten var det en krokodilliknande demon, som uppslukade alla, vilka av gudarnas domstol dömdes som syndare. I Sverige är demonidolen en Bagge, som stångar ihjäl den som inte duger till annat än just knegare.

Även i Egypten uppträdde gudarna i tvekönade par, Vår Herre och Vår Fru, Lord och Lady (ev. two Ladies). I vår moderna svenska mytologi har vi demonerna Anders och Laila.

Den sistnämnda är en riktigt förbannad demon, särskilt när hon anklagas för rasism, och hon skall inte förväxlas med en baglady.

Hederligt jobb med status

I stället för studier har vi även alternativet sport, t.ex. fotboll. Mayafolket i Mexiko hade ett bollspel, där förloraren blev slaktad. I Sverige är det sport-journalister, som slaktar dåliga lag. Journalister har ju lärt sig läsa och skriva, och likt 1600-talets dödsdömda har de fått möjlighet att välja bödelsjobbet i stället.

De goda

Har du haft tur, har dina föräldrar uppfostrat dig kärleksfullt. Med tur har du haft snälla kamrater och deras snälla familjer runt omkring dig. Du har kanske också haft vänliga lärare i skolan. Du har börjat jobba, och haft hyggliga chefer och kompisar runt om dig.

De onda

Allihop har berättat för dig om de andra, de som det står i tidningarna om. De som de respekterade politikerna talar om. De onda, som bör gasas och brännas. Alla de goda du mött och känner är överens om det. Du kan inte föreställa dig, att de alla har fel.

Ett annat hederligt jobb med status

Därför tar du jobb. Du behöver inte tugga så mycket. Du skall bara veta vad burken med Cyklon B står. Det är så lite kunskap, så det kan du nog få förlåtelse för. Och du har ju fått en fin uniform!

Du behöver inte tro på det

Så ger du dig till att äta av Kunskapens Frukt. Då kommer du i konflikt med samvetet, med Gud. Sådant dör vi av. Medvetandet förgås av ångest. Det är det stora problemet enligt religionen, som förkunnar möjligheten av en fortsättning. Alla försök att växa till sig stoppas av den förbrännande ångest kunskapen ger dig.

Men du kan tro på, att det är budskapet

Religionen säger att livet inte tar slut. Den hävdar att du kan vandra vidare. Men ångestens eld gör slut på dig och alla framsteg. Den tröst vi fått, är att inte ens Gud själv kan bli människa, ett människobarn, utan att hamna i samma situation.

Syndens lön är ångest och död. Det står att Han blev ett med synden. Men att tro på den texten räknas som hädelse. All fundamentalistisk tro bygger på föreställningar om övernaturlig vishet och krafter hos gudomen. Men det är just det, som förnekas av budskapet (googla på Thomas barndomsevangelium, en tidig förfalskning)!

Du behöver inte tro!

 … på att hela budskapet är sant, men du skall tro på att det är budskapet! Om du då hamnar i den situationen, att allt uppenbaras för dig och ångestens eld faller ned på dig, så kan ditt medvetande ändå överleva. På det sättet förlåter den där människosonen dina synder.

Du måste bara tro, att det är omöjligt, att inte göra fel. Du måste tro, att även en allsmäktig Gud (som du inte ens behöver tro på) misslyckas, om Han sätter Sig Själv i vår situation. Han måste ju kunna skapa ett omöjligt problem, om han skall vara allsmäktig.

Den maktlöse guden

Såsom paradox har teodicéproblemet här en parallell: Kan Gud skapa ett problem, som Han inte själv kan lösa? Kan Han inte, så är Han inte allsmäktig, och kan Han, så är Han det inte heller.

Den vise indianens budskap och kyrkans

Det är omöjligt att inte göra fel! Det ser ut som den gamle vise indianens budskap. En levnadsregel. Sedan har berättelsen tolkats och gjorts till obegriplig teologi. Om ateisten, materialisten och skeptikern dör, och upptäcker att han har haft fel, så är det bra, om han kan det här.

Jag hade fel, jag gjorde fel, men det är bara att gå vidare. Om jag har viljan att bli bättre, så kan jag få förlåtelse av mig själv och så kan jag (min ande, min själ) gå vidare.

Den verkliga klyftan

Men om du inte velat göra rätt, då är du värre ute. I varje fall enligt myten. Nu vet vi, att det finns många människor, som inte tror på moral. De tror inte på rätt och fel i den bemärkelsen. Det handlar för dem bara om vad som är mest lönsamt.

Det bästa kanske är att blankt förneka all teologins påbyggnader om Gud, och enbart tro på att det finns en moral att söka och sträva efter. Nöj sig sedan med att vara glad för det lilla du hittar. Och äta både får och skall du!