Etiketter

, , ,


Bilden hittade jag på en sida jag tror vi kan sprida till våra handarbetsintresserade vänner – fruar och liknande. Det verkar kunna finnas mycket roligt för dem. En sådan där vore kul att ha.

2766286338_166e713809_o

Om vetenskapens enorma framsteg

När jag läser pop-vetenskap, senast Max Tegmark, möter jag önskningar om en teori för allting. Man strävar efter något, som skall knyta ihop kvantfysik, relativitetsteori och allt annat till en enhet. Det verkar vara ett psyko-logiskt begär hos forskarna att finna en sådan.

Därmed så har vi en förklaring till Gudstro, för det är ju en sammanfattande teori, som förklarar allt! Jag har på-pekat, att religion inte kräver gudar. Det räcker med en teori om medvetandet som ett med materien överordnat, eller åtminstone jämnställt fenomen.

Materien sägs vara en matematisk abstraktion i vår sköna nya vetenskapliga värld. Men vad är en abstraktion? Jag letar på ”synonymer.se” och hittar dessa förslag: tomt begrepp, ren tankeskapelse, teoretisk konstruktion. Wikipedia påstår bl.a. följande:

”Det har tidigare ansetts (Platonism, Logisk positivism) att abstraktioner är inneboende hos tingen i sig, men idag anser de flesta att de bara existerar som begrepp i hjär-nan hos intelligenta betraktare såsom människor och djur. Människor kan visserligen skapa abstraktioner genom medvetet tankearbete, men det är troligt att abstraktion i allmänhet sker i omedvetna tankeprocesser.”

Om jag säger, att universum finns på ryggen av en sköld-padda, så är det indisk mytologi och religion. Men om jag i stället säger, att universum finns som en omedveten tankeprocess i hjärnan på sköldpaddan, då är det modern vetenskap.

Fast det gamla var väl inte så dåligt

Gammal myt, religion, tycks säga att världen består av tre krafter. Varandets kraft, tankens kraft och handlingens kraft. Det där har jag skrivit om förut. Det är ganska praktiskt och relativt begripligt.

Modern vetenskap talar bland annat om sex kvarkar. Det är inte särskilt begripligt. Riktigt abstrakt. Hur mycket skall man egentligen anstränga sig?

Elefanterna påminner om Himmelens fyra vindar och annat i andra mytologier. Och så kan man sätta alltihop i händerna på sitt barnbarn. Det går inte med en kvark. Jag tror inte det finns något mönster, om någon vill virka eller sticka en sådan.