Etiketter

,


En kul grej

Vad är det vi har i huvudet? Det vi är medvetna om. Det här hittade jag här:

Den samlade informationen i en bok eller en tidning väger lika mycket som det bläck, papper och lim du håller i han-den. Men hur mycket väger egentligen digital information, och går det över huvudtaget att väga informationen? 

Information i vår dator eller läsplatta består av en massa 1:or och 0:or som med hjälp av elektroner aktiveras och inaktiveras på hårddisken. Även om antalet 1:or och 0:or varken minskar eller ökar på hårddisken egentligen, så krävs det energi som aktiverar dem, det vill säga när mängden information ökar. 

Detta har Harvardfysikern Russell Seitz räknat på och kommit fram till att datainformation går att väga. Hans svar på hur mycket all information på internet väger? Ungefär lika mycket som ett ägg.

Kommentar 1: Hur mycket väger en kunskapens frukt? Adam och Eva skulle aldrig ha orkat sätta i sig en kun-skapens frukt, inte ens tillsammans.

Kommentar 2: Det är ju inte informationen som väger. Det här kan väl liknas vid energin som krävs för att t.ex. rista runor. Den är förbrukad och borta, men runorna är kvar. Informationen finns som en tolkning i medvetandet av spåren i materien. Information är då något som händer (görs eller sker). Men vad är det som händer? Hur och var?

Svarar vi ”i hjärnan”, är det bara att konstatera, att det vi kan se där också är spår i materien (komplicerade spår). Hur blir spår i materien medvetna? Om de kan bli det, varför blir inte runor och grammofonskivor medvetna? Det är ju spår i sten och vinyl!

Räcker det att göra dem komplicerade nog? En dator kan ju göras otroligt komplicerad, men blir det inte bara imitation och illusion av medvetande? Vad är det där medvetandet för något?