Etiketter

, , ,


Den primitive heter Cronschouhg

Läs det här hos Rebells undrar om vad folk tänkte för 15.000 år sedan! Jag vill inte kommentera henne, utan hela kollektivet av dem, vars böcker i ämnet hon har läst i (eller som hon har läst om i litteraturförteckningar).

Ja, visst är det spekulationer! Ofta centreras de runt begreppet primitiv. Forn-tidens människor antas ha varit så primitiva. Vad innebär primitiv? Sokrates och Platons greker kunde inte destillera sprit eller tillverka krut. Innebär det, att de var primitiva?

Behovet av primitiva förfäder är stort. Vi måste ju ha en utveckling, där vi själva är i topp. Idén om de primitiva förfäderna och den mentala utvecklingen behöv-des under några sekler, för att placera in ”negrerna” och andra mer lågtstående folk i vår hierarki. Primitivitet är ett politiskt begrepp, som fått motivera mycket.

Den tekniska utvecklingen är en sak. Den mentala är en annan, som var helt av-klarad senast för 40.000 år sedan (men kanske långt tidigare). De gamla gre-kernas grubbel kan vi fortfarande delta i. Politiskt kan vi kanske stämpla Platon som primitiv, men filosofiskt och analytiskt överglänser han och andra gamla filosofer många nutida tokar.

De där grekerna sökte efter svar hos de gamla egyptierna. Filosofisk lärdom an-sågs finnas i det förflutna. Sedan dess har dock bl.a. biblioteket i Alexandria bränts flera gånger. Vi vet därför inte, vad det var som imponerade på Solon och andra.

De påstod att folken i väster skulle ha varit avancerade. Det strider mot vad nu-tiden vet. Civilisationen kom från öster. Västerut fanns bara barbarer. Det vet alla chronschoughare.

Kommer ni ihåg kartan av Doggerland i förra inlägget? Felet med denna karta, är att man bara visar just Doggerland, och inte resten av Västeuropas torra land under istiden.

250px-Doggerland_10,000_BPDå isen tryckte ned Skandinavien cirka en kilometer, tryckes och rann den plastiska berggrund, som vi har många kilometer ner under jordytan, ut utanför glaciärernas område. Där höjdes landet. Därför har vi nu en landsänkning i de södra Östersjöländerna, 1-2 mm/år, samtidigt som vi har en landhöjning i norr, 9 mm/år. Det plastiska berget rinner fortfarande tillbaka.

120 meter eller kanske mer av havets djup hade därtill klättrat upp å land och blivit glaciärer. Det var mycket mer än detta Doggerland som var torrlagt.

Att den plastiska berggrunden rinner tillbaka mot norr förklarar även de små jordbävningar vi har i Östersjöområdet, långt från de tektoniska plattgränserna. Det nämns lite i slutet på denna artikel från SR.

Titta på Orkneyöarna! De ligger precis norr om Skottland, som de tillhör. Om Orkneyöarna står det i en bok för äldre barn, som jag har hemma: ”AHA – var det så det började”, Charles Panati, Vinga Press 1985.

Det är under rubriken ”Badrum”, sidan 326. Jag citerar: ”De äldsta spåeren av badrum är en serie latrinliknade rörsystem med enkla avloppsrännor som hittats vid utgrävningar på Orkneyöarna. Avloppsrännorna ledde från stenhyddor som åtminstone är 10.000 år gamla.” Åtminstone!

Detta var helt sensationellt för mig, när jag läste det första gången. Det var ju först den minoiska civilisationen på Kreta, som började skapa sådana saker för 4.000 år sedan. Det var 6.000 år senare!

Colin Renfrew och Marija Gimbutas

De s.k. indoeuropéerna, jordbrukarna eller krigarna, spred sig enligt Colin Ren-frew över Europa för 7.000 år sedan. Andra (Gimbutas) anger 4.500 – 6.500 år sedan. De splittrades i bl.a. kelter och germaner (vi) med flera – många fler.

Gimbutas har framfört teorier om att skrivkonsten uppfanns och glömdes bort. Att vi hade ett gammalt Europa med ett fredligt matriarkat. Orkneyöarna kan plötsligt tänkas som ett centrum för en gammal och hög civilisation, som läm-nade kvinnans relativt starka ställning i arv till våra vikingar.

Fast Gimbutas ville ju placera detta matriarkat mer centralt i Europa. Här har vi dock en möjlighet att placera en högkultur riktigt långt tillbaka i historien, på östra Atlantens havsbotten. Högkulturer brukar ligga nära hav och floder. Vi hamnar då också på botten av Biscayabukten och runt Irland.

Vi är då geografiskt nära grottmålarna. Och vi har anledning grubbla, om inte deras religiösa och filosofiska föreställningar var mycket mer sofistikerade än vad våra arkeologiska chronschoughare vill tro.

När människan blev kreativ och fick förmågan att skapa högkulturer (badrum), så skapade hon också filosofi. Primitivitet är egentligen en sjukdom! Det är en diagnos på psykopati, som gör människan oförmögen till ett glatt kreativt skapande.

Vi skapades inte till primitiva eller till psykopater! Vi blir sådana av många och tragiska anledningar. Stämpla inte godtyckligt människor som primitiva! Det leder bara till politiskt och socialt elände!

Matriarkat eller inte, det är också en spekulation. Observera dock etruskerna! Kvinnan tycks ha haft en stark ställning bland dem, innan romarna tog över.

Jag funderade ett tag över de istida europeiska kustländernas ekonomi. Ett tekniskt primitivt, ursprungligt fiske innebar samlande. Man hoppade i vattnet och fångade fisk, musslor, räkor och annat nära stranden. Den respekterade, store framgångsrike jägaren borde ha rejält med underhudsfett!