Etiketter

,


Folkmordiska folk

Bibelns språk, allegorier eller inte, är hämtat från sin tids verklighet. Det är den tidiga antikens kulturella och politiska miljö, som skapat det språk vi möter i Gamla Testamentet.

Därför kräver Gud i GT, att de erövrade folken skall utplånas. Allt av mankön skall slås ihjäl, så ock kvinnor och barn samt boskap (t.ex. 5 Mos 3:6, 13:15)!  Det är inget märkvärdigt. Assyriska kungar låter flå de erövrade städernas försvarare och spänner upp deras skinn på stadsmurarna. Om de lät kvinnor, barn och och kor leva, innebar det ett framsteg. Prisa Gud!

Ett svagt minne dyker upp av något som Alf Henrikson skrev om ett tidigt grekiskt stadsstatskrig. Grekerna var inte snälla mot varandra! Inte germanerna heller. Fienden skulle ”ges till spillo”. Allt skulle dödas och all egendom skulle förstöras. Det är en märklig överensstämmelse med sedvänjorna i Bibelns länder.

Men är massmord på den egna etiska gruppen folkmord? Idén är ju den samma: Offren som skall elimineras är ”de andra”. Världen består av vi och de.

Inget byte fick tas! Förstöras! Germanerna var precis som judarna! Arkeologerna häpnar över spåren i de nordtyska och danska mossarna av det ekonomiska van-sinnet. De gamla grekerna tycks med massrånmorden ha tagit ett stort steg framåt med en vettig orsak till mördandet.

När judendomen utvecklas tränger den undan Molokdyrkan, som kräver att egna spädbarn offras levande i eld. Folkmord på andra kan därför ses som ett moraliskt framsteg: Man minskade andelen lagliga mordoffer.

Framstegen har fortsatt: Idag är nämnda andel noll, men lagen respekteras inte. Vi får hoppas på fortsatta framsteg.

Traumatiserade folk?

Jag har spekulerat över orsakerna till detta mördande och förstörande. Fasansfulla upplevelser i barndomen förvandlar människor till traumatiserade monster. Det kan vara en förklaring till kejsarvansinnet. Vad fick den där Kim Jong-Un uppleva som barn i sitt Nordkorea? Liknade det vad som skedde i Rom under kejsartiden?

5136-2 250px-Doggerland_10,000_BP

Men vad kan ha gjort den äldsta antiken traumatisk och galen? Min spekulation är att istidens slut var en klimatkatastrof för mänskligheten. Hela det ekologiska system, som vi anpassat oss till bröt samman. Och det gick alldeles för fort.

Vi hann inte anpassa oss. Oavsett hur vi fick vår mat – som jägare, fiskare, samlare, eller något som liknade ett primitivt jordbruk – så kollapsade allt. Djuren flydde, fisken gick inte längre till och gamla välkända växter för-svann. Resultatet blev svält och död!

Landbryggan vid Bosporen brast och Svarta Havet skapades, då Medel-havets vatten strömmade in. Somliga tror, att just den händelsen kan vara ursprung till Bibelns syndaflod. De som inte dränktes blev flyktingar.

Baltiska Is-sjön tömdes kanske väldigt snabbt. I så fall kan Doggerlands invånare ha dränkts i mängd.

Wikipedias karta visar hur inlandsisen (visas ej på bilden, som i övrigt bara visar nutida kustlinjer) över Skandinavien tryckte upp Nordsjöns botten då landet här uppe trycktes ned.

I Nordamerika kan en liknande sjötömning ha orsakat en tsunami över Atlanten. Allt innebar elände. Men svälten räckte nog för trauman.

Det här är givetvis bara spekulationer. Men vad hittar man inte på för att ursäkta våra kära förfäders missgärningar.

Egentillverkade trauman

En sak att grubbla över är hur trauman påverkar mänskligheten idag. Vi har visserligen inte någon klimatkatastrof (ännu). Men krig och privata familje-helveten duger nog lika bra. Det senare antog jag kan förklara kejsarvansinnet. Men även om man inte föds till kejsare, blir man väl traumatiserad, om hemmet är så där.

Behövs det ett hungrigt lejon nedanför balkongen, som mamma eller syster blir kastad från? Fädernas synder (trauman) går igen på barnen intill femte och sjätte led. Och behövs någon balkong? Långvarigt missbruk med misshandel räcker. Bara ungen blir skräckslagen.

Gång på gång hittar vi artiklar i tidningarna om våra psykopater: Så ser du om din chef är psykopat! De påstås kunna vara intelligenta och göra karriär, men de flesta med trauman misslyckas nog. Då hotas samhället, det och demokratin upp-hör att fungera.

Räcker arbetslöshet, relativ fattigdom, otrygghet, drogmissbruk och allmänt stökig miljö för att skapa trauman? Misslyckanden! Jag har nått den åldern, då man gnäller om hur mycket bättre det var förr, före PISA och sådant.

Tänk om PISA beskriver nivån av traumatiserade barn i Sverige! Då har man har inte identifierat problemet. Det är i så fall inte i första hand skolan som måste ändras. Det är mycket mer.

Annonser