Etiketter


Innan jag skapade denna blog, använde jag en gång metrobloggen. Nu hittade jag rätt på detta, som jag skrev 2007. Jag redigerar det lite. Enligt Aftonbladet är uppgifterna hämtat från den brittiska medicinska tidskriften The Lancet. Fler tidningar än Aftonbladet skrev om detta, men jag saknar mer detaljerade upp-gifter. www.aftonbladet.se/nyheter/article552088.ab

En god statstjänsteman utan hjärna

Nyligen läste vi om en man utan hjärna. Han fungerade tydligen helt utmärkt utan det bihanget. Visserligen hade han låg IQ, men kompenserade tydligen detta med vilja och energi.

Nu var han inte helt utan grå celler. De fanns, men läkarna hade inte mätt mängden särskilt noga. Tomheten i kraniet angavs till mer än 50-75 procent. Röntgenbild i AB tydde på att han har klart mindre än fjärdedelen av en normal hjärna, som är 1400 kbcm stor. Normal schimpanshjärna är 400 kbcm.

600px-Chimpanzee-Head

Wikipedia har denna bild från Leipzigs Zoo (Thomas Lersch) 

Miraklet viftades bort av läkarna, hjärnan har en märklig förmåga att anpassa sig. Men det är ju bara prat, tyckande. Vi vill ha en vetenskaplig förklaring!

Elaka ord om denne statstjänsteman dök upp på webbens nazist-sidor, och pressen teg i allmänhet om saken. Vi skall inte mobba folk! Det anses visst förnedrande att ha liten hjärna. Varför?

Och han är inte ensam

Mitt minne säger, att sådana här saker rapporterats förut. Förra gången var det någon, som hade en lös hjärna. Den var stor, men med bara tiondelen så många hjärnceller som normalt. Resten var vätska. Han var också normal, trots att en schimpans nästan har tre gånger fler celler.

Länge sedan läste jag om krigsskador. Det lär ha funnits enstaka personer, som fungerat trots att stora delar av hjärnan var bortskjuten.

Vissa är födda med små hjärnor. Ett av Europas kända litterära genier skall ha haft en schimpans för lite i sin, alltså bara runt tusen kubik.

Är det någon annan som minns, att de läst om dessa äldre fall? Är det någon som har mer att berätta, och som kan ange detaljer och källor? Är det någon som vågar försöka ge en förklaring?

Jag googlade på ämnet, men vill inte länka. De som skriver om exempel ”kokar ofta över”. Virrighet skadar debatten och underlättar för dem som bara vill vifta bort saken. Jag vill ha rena fakta, krigsveteraner med bortskjutna hjärnor och fler som den här fransmannen.

Det här tyckte jag var så intressant, att jag försökte hitta mer information.

Jag skrev därför om min artikel för mig själv, och hittade den nu, när jag letade. Men det är bara lite mer kött på benen:

Repetition

Sommaren 2007 svepte en märklig historia genom världspressen. Artiklarna handlade om att man funnit en fransk statsanställd, som ”saknade hjärna”. Källan var den ansedda brittiska läkartidningen The Lancet.

Här fanns möjligheter att nedvärdera, i detta fall en enkel, arbetande människa på skatteverket. Det gick lätt att hitta giftiga attityder, särskilt vid surfande på nätet. Attityderna hos dessa hatiska bloggare hindrade dem från att observera det intressanta och viktiga.

Dagstidningarnas påstående var dock överdrivet. En hjärna finns, även om den är anmärkningsvärt kraftigt reducerad. Ingen exakt mätning av storleken sägs ha gjorts, men röntgenbilder visar att reduktionen är ”mer än 50-75 procent”.

Vad är mer än 50-75?

Vad menas med det? Är reduktionen mer än 50 eller mer än 75 procent? Upp-lever ”seriösa” läkare i dessa siffror ett obehagligt hot mot ”vetenskapen”, så att de vänder bort blicken? Vill de inte mäta, veta och berätta?

Om det är 25 procent som återstår, innebär det cirka 350 cm3. Kvällstidningarna hade kunnat kalla det en aphjärna. Ungefärliga normalvärden för människors och schimpansers hjärnvolymer är 1400 respektive 450 cm3. Sådana hjärnor är i övrigt ganska lika varandra, och DNA överensstämmer till 98-99 procent.

Elefanter och valar har mer olik DNA och annorlunda hjärnor. Deras kan vara två till fyra gånger våra i volym eller större. När det gäller oss och schimpanser, är det inte mycket annat än storleken, som kan vara av betydelse. Dock måste det finnas andra faktorer.

Uppmätta hjärnor

På den tid sådant ansågs viktigt, fick de kända författarna Anatole France och Ivan Turgenjev sina hjärnor vägda. Anatoles vägde knappt 1,1 kilo, medan Ivans vägde nästan det dubbla.

240px-Anatole_France_1921220px-Turgenev_Oxford

Anatole France och Ivan Turgenjev

Hjärnor mindre än nio hekto hittade man inte. Här verkar den normala nedre gränsen finnas. Verkligt hög intelligens tillsammans med tydligt mindre hjärnor än Anatoles har kanske inte rapporterats. Han hade möjligen tre gånger mer hjärna än sin här omnämnde nutida landsman.

Den senares förmåga att tävla med datorer har uppmätts som låg (intelligens-test). Men förmågan att fungera socialt var inte reducerad, och energi och vilja var tydligen tillräckliga, för att kompensera brist i volym och möjliggöra arbets-resultat och ett normalt liv. Det är många med normalstora hjärnor, som inte klarar av det.

Om denne fransman skall räknas som handikappad, bör han beundras likt ett neurosedynbarn, som lärt sig spela violin med fötterna! De som hånade honom på nätet ter sig som de verkliga fånarna. Men riktigt absurda attityder dök upp överallt.

Från läkarhåll visades vrede över pressens ”snedvridna” intresse för saken! Men det fanns ingen etisk dimension i kritiken. Den gällde i stället, att saken var ”bara och ingenting annat än”, och att det fanns mycket viktigare medicinska nyheter att rapportera än den, att man hittat mänsklig intelligens ”utan hjärna”!

Våra attityder är eldfängda mot hädande hot mot vår bild av världen. Men det här är väl ändå något stort? Det förefaller ju helt omöjligt! En hjärna mindre än den hos en chimpans! Ett organ reducerat med runt 75 procent eller mer är oftast allvarligt sjukt och i huvudsak funktionsodugligt.

Den här gången handlar det om hjärnan! Har du en sådan, så tänk! Har du någonsin hört annat än att apparater blir ömtåligare, ju mer komplicerade de är? En sådan hjärna borde inte fungera alls!

Det för den moderna vetenskapen heliga paradigmet ifrågasätts: Det är väl hjärnan, som skapar medvetande? Intelligens, det är ju räkneförmåga och sådant, datorfunktioner. Men det andra? Kan det finnas hos djur?

Det är uppseendeväckande, att ingen noggrann mätning gjordes (eller publi-cerades). Var man inte intresserade? Är det ett attitydstyrt ointresse?

Är ”Vi begriper inget!” arcana imperii inom medicinen? Statshemligheter, som inte får nämnas? Vi kanske skall tillåta oss vara lite spydiga mot läkare, som antyder att detta är ”bara och ingenting annat än”:

Just de visar, att man kan ha hjärna både med och utan intelligens. Då kanske det finns intelligens både med och utan hjärna. Eller så har vi åtminstone medvetande både med och utan hjärna.

Sätt fransmannen i en katedral och vallfärda dit! Begapa honom! Han är ett mirakel! Han verkar vara bevis för något!