Etiketter


Vad frågar vi ?

1. Finns jag?

Jag tänker, alltså finns (är) jag. Descartes cogito, ergo sum har nu ca 400 år på nacken. Märkligt nog ibland bestridd, men allt blir meningslöst utan detta axiom.

I GT har Jakobs tolv söner namn med innebörder. De fyra första innebörderna är: Jag (ob)ser(verar), Jag hör, Jag tänker och Jag talar. Detta allegoriska filosoferande i Genesis har jag redogjort för här. Observerandet är den förstfödde (Ruben). Hans tre bröder Tänkandet och Kommunicerandet (höra och tala) följer efter och är hopflätade.

Pentagrammet, den femuddiga stjärna kan vara symbol för fem sådana ”söner” till Jag Är: Jag ser, Jag vet, Jag tänker, Jag vill och Jag gör. Det är i så fall en ursprungligare variant på detta filosoferande grepp.

Alla andra verb är varianter på dessa yttringar av medvetandet. Försök hitta ett verb, som inte går in under en eller fler av de fem ”rubrikerna” på följande sätt: Jag ångrar = Jag vill ha det ogjort. Jag beslutar = Jag gör min vilja.

2. Vad vet jag?

Enligt kosmologin är bara 5 procent av universum sådan materia och energi, som våra fysiska kroppar består av. Resten av vårt universums materia kan inte interagera med eller påverka vår materia på annat sätt än med sin positiva eller negativa gravi-tation.

95 procent av universum kan vi därför inte observera och skaffa oss kunskaper om. Nu talade vi bara om vår 4-dimensionella rumtids universum. Strängfysiken talar om elva dimensioner, och då en linje rymmer oändligt många punkter, en yta oändligt många linjer och en volym oändligt många ytor o.s.v., kan det vi ser vara så gott som obefintligt i förhållande till helheten.

Men oändligheten är helt ogripbar och bör inte diskuteras. Min gymnasielektor i matematik sade inte oändligt, han sade i stället odefinierat. Det odefinierade går inte att hantera logiskt. En återvändsgata vid gränsen för matematiken. I början på 1960-talet fanns fortfarande doktorshattar som blivit lärare p.g.a. yrkets status, goda löner och hygglig arbetsmiljö. Ett minne av ett annat Sverige. Det var bara det där med plus och minus, som han var han dålig på.

Oändligheten blir bara absurd. I stället för att hävda att vi inget vet, försöker vi se vad vi faktiskt vet. Det kan i alla fall leda till något. Så länge vårt tänkande leder till rimliga slutsatser enligt en generös tolkning, skall vi godta det. Likaså om det ger goda praktiska resultat. Det kan också godtas om det inte medför obehag för någon, men i det fallet bör vi inte ha en generös tolkning utan en sträng. Allt övrigt kallar vi spekulationer och hypoteser. Tillåtet, men inga beslut om handling får bygga på sådant!

Alltså: Vi vet långt ifrån allt, men det vi vet, det vet vi!

3. Vem är jag?

Jag är ett medvetande som ser, vet, tänker, vill och gör! Det där är yttringar av medvetande. Vi kan kalla det där för att vara medveten. Jag är medveten!

Är hjärnan jag eller är hjärnan mitt redskap? Är jag en hjärna eller är jag en själ? De mätningar, som jag redogjort för, kan enklast tolkas som att jag är en själ med hjärna som redskap. Leta gärna efter fel i mitt resonemang! Enklaste tolkningen är inte alltid den rätta, men alternativet blir i detta fall absurt komplicerat.

4. Vad gör medvetandet?

Vad gör medvetandet, som inte lika väl kan göras av instrument och apparater? Vad är det unika med medvetandet?

Instrument och apparater kan samla information och beräkna. Hjärnan och sinnesorganen kan liknas vid apparatur. Det vi behöver diskutera är det, som hör till medvetandet, men som inte så lätt kan förklaras med en apparat. Sådana styrs ju av fysiska, kemiska och biologiska processer, som följer kända naturlagar och matematisk logik.

Medvetandet upplever värderingar, känslor, moral och estetik. Upplevelsen är konstig. Vad är det? Är en illusion en upplevelse?

Illusion är ett ord, det är inget svar. Hur får man en apparat, ett instrument att uppleva? En miniräknare upplever inte att den räknar. Den mest avancerade dator kalkylerar fullständigt dött.

Hur får man en apparat att uppleva? Jag kan uppleva apparaten och dess funktioner. Men hur fungerar apparaten som upplever! Om en illusion också är en upplevelse, förklarar användandet av det ordet ingenting.

Bludder är bludder, vare sig det är religiöst eller vetenskapligt. Jag gillar inte ord utan betydelseinnehåll. Jag vill ha ord som är väl definierade.

Vilka mer än vi upplever? Hundar? Det tror jag. Myggor? Det tror jag inte. Vad kan man spekulera om med anledning av det? Spekulera!