Etiketter


Kyrkans fågelholk

Historien om femåringen, som frågar sin pappa: ”Vad är det där för fågel?”, är nog välkänd. Efter en promenad, då frågan ställts och besvarats femtioelva gånger, brister det för barnet: ”Får en bofink se ut hur xxx som helst?”

strutsimages-37

 

images-38

 

 

 

 

                    Bofinkar är vi allihopa, allihopa, allihopa, jag med och du med.

250px-White-Wagtail

 

 

 

 

 

 

I vårt land har vi i tusen år varit kristna. Vad det är, är få överens om, och det var inte bättre förr, vare sig här eller där. Före den protestantiska reformationen var Europas medeltid fylld av läro-strider. Inkvisitionen blev ett välkänt ord.

Lärofrågor hade dessförinnan spräckt kyrkan i Öst- och Västrom (ortodoxa och romerska katoliker), efter att den arianska striden rivit och slitit i den. Bland mycket tidiga konflikter fanns även striderna mot allt som kallades gnostiskt.

Kristna som inte behöver tro på Bibeln

Gnostikerna bestred Bibelns auktoritet, och de tvivlen börjar åter bli på modet. Det är bara att googla på gnosticism och gnosis, så ser man det. Vår Bibel arbetades fram av den teologiska makt-kampens segrare, men de många olika gnostiska riktningarna var på den tiden en betydande del av kristenheten. Och de hade sina egna skrifter.

Vi har egendomliga rörelser i USA, där predikanter skriver nya biblar och hävdar någon sorts profetställning. Joseph Smith var väl den förste som blev känd med sin Mormons Bok. Mormonerna ser sig själva som kristna.

Joseph Smith har fått en del efterföljare – inte bara extremen Ron Hubbard (med sin scientologikyrka). Apartheidmotståndaren, framlidne domprost emeritus Gunnar Helander, for till USA och studerade andra sådana, som visserligen anser Bibeln vara OK, men … det de själva har skrivit är ju bättre.

(Helt på sidan om: Han missade, att USA även har haft minst en profet, som skrivit en ny Koran. Muslimer är tydligen vana vid att i fråga om hädelser svälja kameler – länken berättar om en från cirkusvärlden – men sila mygg som Kurt Westergaard, Lars Vilks och Salman Ruschdie.)

… inte behöver hata kvinnor

Med teologier som ofta kokade över av vildsint spekulerande, men därtill ibland antiauktoritära, något demokratiska, lite feministiska och nästan modernt inriktade, var gnostikernas möjligheter att överleva under antiken mycket små.

… inte behöver tro på Kristus mänskliga natur

Från tidig tid har vi också de armeniska, syriska och koptiska kyrkorna med oklara och kanske bestridda egenheter i tron vad gäller ”Kristi natur”: Gud och människa eller bara Gud?

Den frågan gör att armenierna m.fl. kallas monofysiter, men osäkerhet verkar råda om denna komplicerade sak. Här skriver Wikipedia att somliga är monofysiter. Kejsaren i Östrom tyckte i alla fall, att vi skulle vara dyofysiter.

Syrien medlade mellan stridande kristna svenskar

När jag arbetade med denna text, läste jag, att monofysitismen inte är det enda omstridda i dessa kyrkor. Och saknar man teologiska frågor, så tar man en om något annat. Här i Sverige bråkade man så, att delegationer från Damaskus i Syrien fick komma hit och medla.

Det är ju tur, att det finns lugna och stabila länder som kan in-gripa och medla, när kristna svenskar bråkar.

Men nu är det fred hos oss …

Efter reformationens kyrkosprängning har sönderdelningen fort-satt. Fast det tycks ständigt vara nya frågor som sågar itu. För tillfället finns det dock inga militära strider inom kristenheten av det slag, som vi nu ser i den muslimska världen.

… men hata skall vi!

De kristna är alltså inte överens om sin lära. Men många har be-stämda åsikter om hur den skall se ut. Intressant är, att förutom olika kristna, finns det många ateister och kristendomshatare, som bestämt vet, hur kristendomen skall se ut.

Det antas ingå i vår religiösa kultur …

De senare grupperna ansluter sig i trosfrågor till reaktionär 1800-talsblandning av katolicism och protestantism. Den förklaras vara sann kristendom, och den utsätts sedan för hatiska attacker. De kristna som protesterar, anklagas för avfall: ”Tyck riktigt kristligt, så vi kan hata er! Ni skall vara misogyna antisemiter! Annars är ni inte kristna!”

… men nej, bara bofinken är kristen

De har fel! Historiskt sett skall man vara som bofinken, för att kunna räknas till de kristna. Man får/skall se ut hur som helst.

Sedan har vi de, som anser att bara Bamse är en riktig bofink. Att man måste vara snäll! Det finns som sagt många konstiga sekter.