Etiketter

,


Jag fortsätter med frågan om man får begränsa vår frihet att ”piska negrer och våldta spädbarn”. Ämnet blev aktuellt, då någon i TV fördömde tanken på att begränsa friheten att åka till Syrien och ansluta sig till Islamiska Staten. 

Piska, bränna eller fri- och rättigheter

Max Kern frågar i sin blogg Antropos Metron så här: ”Med vilken rätt tar vi oss rätten att ha rätt?” Det är inspirerande text. Den ger mig fler idéer.

Det tycks handla om den gamla frågan hur rätten definieras och om det över huvud taget finns något rätt och fel, eller om sådant är mentalt strunt i våra hjärnor. Sådant kallas även fantasier, godtycke och känslor. (Den åsikten kallas värdenihilism eller emotivism).

Förut tog vi oss rätten att ”piska negrer” och bränna häxor, men numera har vi i stället tagit de mänskliga fri- och rättigheterna till våra hjärtan. Nu anser vi (men inte alla andra), att den rätten är mest rätt. Det är vår värdering.

Den ”Islamiska” och den ”Kristna” Staten

Den värderingen anser vi vara överlägsen alla andra värderingar. Särskilt gäller det värderingarna hos dem som tagit sig rätten att halshugga och bränna levande, som jag påpekade att även vi sysslat med under tidigare sekler.

Värdenihilismens paradox

Vår värderande åsikt strider mot värdenihilismen. Enligt den saknar värdeomdömen objektivt sanningsvärde!

Värdenihilismen kräver att ett påstående skall bygga på logik, för att vara sant. Moral, rätt, estetik (detta är vackert) och kärlek (jag älskar dig) är därför lögner, som idioter lurar sig själva och andra med.

Men att logiken är sanningen, det rätta, är en värdering av den. Värdenihilismen saknar alltså objektivt sanningsvärde enligt sig självt. Värdenihilismen är alltså ett exempel på en paradox. Sådana uppstår, då vi gör en förbjuden logisk eller matematisk operation.

Exempel på paradox: 

Byns barberare rakar alla som inte rakar sig själva. Om han rakar sig själv, så rakar han alltså inte sig själv. Googla på ”paradoxer” och hitta hur mycket som helst! De är roande. Men man skall inte bygga politik och juridik på logiska vurpor, hur roliga de än må vara!

Kan logiken vara större eller mindre, kan moralen också vara det

Lägg åter blicken på det föregående inlägget: ”Får man begränsa vår frihet att piska negrer och våldta spädbarn?” Paradoxen där gällde om vi får begränsa förtryckarens frihet att förtrycka.

Använd sedan din moraliska förmåga (samvete)! Alla har dock inte sådan, eller de har liten sådan. Det är samma sak som med den logiska förmågan. Båda kan vara underutvecklade. Jfr kärlek och musikalitet! Samma sak med dem.

Om vi nu vet, att logiken inte kan ges annat sanningsvärde än andra mentala fenomen, så finns inget skäl att se den moraliska värderingen som sämre än den logiska. Du skall använda de förmågor du har, och de flesta har i alla fall någon moral.

Du har rätt!

De, som skapar paradoxer de inte kan ta sig ur, har i alla fall otillräcklig logisk förmåga. Bry dig inte om dem och deras åsikter! Bry dig heller inte om dem som har otillräcklig moral. Din moral kan mycket väl vara större, och då har du rätt!

Det viktiga är att du lägger din blick på världen och bedömer den. Du skall värdera och välja! Det är både din rätt och din plikt! Om det är svårt, får vi hjälpa varandra.