Etiketter

,


Förlåt den provocerande titeln, men problemet är just nu aktuellt. Jag tror det behövs en smocka i debatten, för att väcka somliga till besinning om vad de säger.

TV’n går i bakgrunden, medan jag åter funderar över Max Kerns tankar i hans blogg Antropos Metron. Han har skrivit en lång essay, som man når genom ett varnande inlägg: Det här ser han som jobbigt att ta sig igenom!

Man får väl beta av en liten bit åt gången, och så skriva. Varje avsnitt kan bli hur stort som helst.

Vem har rätt att ta sig rätt?

Han tycks ställa gamla svåra frågor: Hur definierar vi rätten? Hur motiverar och försvarar vi våra fri- och rättig-heter? Finns det fasta värden eller är det maktens god-tycke som avgör om något har värde?

Medan jag försöker tänka, pratar man om friheten på TV.

Frågorna angriper Max med olika antaganden och frågor om dessa. De är bland andra de här: A. Svaren genererar självmotsägelser. B. Hypotesen att rätten kan vara en ”egenart” hos grupper och individer, varvid frågan blir ”Vems/vilkas egenart?”. C. De flesta tror på ”en högre rätt”, försvarare av värdenihilismen saknas inte, men de är sällan seriösa.

Jag ger mig på A.

För mig är sådant här exempel på motsägelser: Får man begränsa förtryckares frihet att förtrycka? Sydstaternas slavägare såg sin frihet hotas och gjorde uppror. Jag hör i skrivande stund debattör på TV, som säger att vi inte får begränsa ”friheten”, för då har vi avskaffat den frihet vi vill försvara.

Den friheten vill i varje fall inte jag försvara!

Debatten jag hör i bakgrunden gäller alltså om vi får hindra jihadister i Sverige från att åka ned till Syrien, för att ansluta sig till IS och mörda. Det är ofta politiskt radikala, de som vill ha kvar denna ”frihet”. Förmodligen är det spåren av den omogna ungdomens revolutionära känslor, som ger denna attityd som en ryggmärgsreflex.

Friheten att vara ofri

Frihet att ha noll frihet, är som att räkna med noll. För det varnade en lektor i matematik under min gymnasietid. Antingen blir resultatet noll (multiplikation med 0) eller också blir det ”odefinierat” (division med 0).

Odefinierat = inget logiskt resultat. Lektorn sade: ”För-bjudet!”.

Matematiken visar således med sina formler och siffror, det vi inte förmår se, då vi trasslar in oss i våra ord: Det är ingen frihet som begränsas, då vi försvarar friheten! Du har med det resonemanget skapat en logisk paradox.

Det svenska förtrycket …

Vi får förtrycka förtrycket! Vi får ingripa mot våldet! Vi får ju hindra folk att mörda i Sverige. Religiösa människooffer är förbjudna. Vi har inte sådan ”religionsfrihet”!

Vi har t.o.m. en ”förtryckande” sexuallagstiftning: Du får inte ha sex med småbarn! Varför ser man inte likheterna med sådan ”frihetsbegränsning” och tänkta ingripanden mot jihadister?

… tycks bara drabba ”de stackars” svenska nazisterna

Antag att det vore svenska nazister, som åkte till Alabama för att ansluta sig till ett återupplivat Ku Klux Klan. Antag att de piskade ”niggrer” och brände dem levande. Räcker inte de lagar vi har för att utdöma livstidsstraff, om de kommer tillbaka hit?

Är lagen inte lika för svenska nazister och för svenska jihadister? Eller skall skall jag provocera och skriva kristna svenskar och muslimska svenskar? Fast de flesta kristna och de flesta muslimer är visst på var sitt håll överens om att nazister inte är kristna och att IS-jihadister inte är muslimer.

Jag tycker vi kan förtrycka dem allihop. Bunt ihop dom! Men slå inte ihjäl dom! Det är att gå för långt. Bunt bara ihop dom!

”Vetenskaplig” ideologi kan vara värre än religiös 

Det här med paradoxer och självmotsägelser har länge varit ett roande ämne bland filosofer och logiker. Men det är inte särskilt roande, att man tar paradoxerna på allvar och gör praktisk politik av ideologi byggd på logikens kullerbyttor och ”benbrott”.

Det finns mycket mer att skriva om essayn, vart och ett av ämnena är enormt. Jag hann bara med det där om motsägelser. Men det får räcka idag. Vågar jag mig på mer?