Etiketter

, ,


Avfallshantering

En del kritiserar särskilt Svenska Kyrkan för att inte vara renlärig. Man drar fram Bibeln och bekännelseskrifterna som bevis på avfall från den rätta läran. Det här observerade jag tidigt som en vana hos ateister. Jag skrev en gång något på Newsmill om ateismens övertagande av inkvisitionens roll.

Men de och andra kritiker har ju rätt. Det är bara det att avfallet är lika traditionellt som allt annat i kyrkan. Det är så gammalt och regelbundet, att vi kan tala om det heliga avfallet.

Hur blev det där nu? Heligt avfall? Betydelseglidningarna kan få all logik att bryta nacken av sig. Jag vill inte tala om recycling av förtappade själar. Bryt tankegången! Det handlar om avhopp, övergivande, apostasi, kätteri m.m.

Vad och vem är radikal?

Vårt nuvarande avfall upprör de traditionsbundna, men vi behöver inte gå långt bak i tiden, för att även våra värsta mörkermän skall framstå som fria radikaler.

Nej, nu det blev en betydelseglidning igen! Fria radikaler är en hälsofara, som orsakar åldrande. De bekämpas med antioxidanter. Ja, då blev det kanske rätt, mörkrets män sprider kanske farligt åldrade tankar. De måste stoppas med rostskydd. Fast rost i Bibeln är en spannmålssjukdom.

Vad jag än skriver menar jag tvärtom! En helt vanlig text blir fullkomligt förvrängd, bara jag halkar lite på ordens betydelser. Förut var det Bibeln, som jag fann var helt omöjlig att tolka. Nu har jag blivit likadan själv.

Jag säger en sak och menar olika saker beroende på hur långt jag kommit i listan över ordens olika betydelser. Ju mer jag bildar mig, ju fler betydelser får orden. Den text jag läser blir då mer och mer obegriplig. Och det jag själv säger blir ännu värre.

Att äta kunskapens frukt leder alltså till avfall från Guds bud, Hans lära och brytning med församlingen. Det är väl det många berättat om, infödda i kyrkorna, men senare aggressiva ateister, kättare och fritänkare.

Det blev en vinkling på det problemet, det s.k. Syndafallet, men det jag ville skriva om, var ju Svenska Kyrkans påstådda avfall från sin lära. Nu har jag alldeles kommit ur ämnet. Jag får bryta och göra ett nytt försök senare.