Etiketter

,


Vad är ”att förolämpa”?

Jag frågar ”synonymer.se” och får svaren: skymfa, såra, kränka, skämma ut, chikanera, förnärma, förorätta, okväda, håna, missfirma och smäda.

Wikipedia anger att förolämpningen syftar till att förlöjliga, kränka eller förnedra någon.

I Wiktionary sägs förolämpa vara att kränka med ord. Kränka kan avse annat än förolämpa, men i den betydelsen förklaras det så här: Behandla någon nedsättande, vanligen genom att angripa den personliga hedern. Synonymer: förolämpa, förödmjuka, vanära, vanhedra, skända, förnärma, skymfa.

Vad är heder?

Wikipedias definition av heder (eller ära) sägs i dess text vara en ifrågasatt uppgift. Det här är alltså lite svårt, och jag tvingas tolka fram en möjlig tanke bakom texten. Heder (= ära) kanske avser människans eller gruppens immateriella värde.

Exempel: Idrottslagets värde (ära) bestäms av förmågan att på plan förnedra och förödmjuka motståndarna. Motsatsen till heder och ära är vanheder och skam både i riktigt krig och i lands-kampens ritualiserade krig.

Till lagets skam drabbades man av ett vanhedrande nederlag. Detta hämnas supportrarna genom att överfalla motståndarnas supportrar, slåss vilt och kasta sten på spelarbussarna.

En lösning på huliganismen kan vara att man förbjuder kränk-ningarna: ”Ni får inte spela! Inte annat än oavgjort i så fall.”

Den politiska eller religiösa gruppens heder eller ära bör ju också bestämmas av något. Hur vinner sådana grupper eller deras företrädare heder och ära? Jo, seger i debatten! Att få rätt! Att ha rätt är min heder och ära!

Att kritisera Partiet och Den Store Ledaren är en förolämpning, som ofta är kriminaliserad. Visa respekt! Vid samtal med unga ligister har även dess ofta framfört kravet på respekt. De har likt Den Store Ledaren lätt att bli kränkta.

Vad är respekt?

Ordet respekt ges tre olika innebörder av Wikipedia och även Wiktionary har tre definitioner.

Wikipedias är 1) respekt för det farliga, 2) respekt för det värdefulla, och 3) respekt i form av vördnad för det upphöjda. Wiktionarys är A) vördnadsfull respekt för den/det beundrade, B) rädslans respekt för det farliga, och C) toleransens respekt i form av en uppförandekod.

Observera att detta är min tolkning av definitionerna! Håller ni med mig?

Den Store Psykopaten och huliganen kräver båda rädsla (1 eller B). Båda är farliga. Kravet på rädsla är oacceptabelt. Vi är i stort överens om att motsätta oss kraven med militära och polisiära våldsmedel. Religionen kräver ibland vördnad (3 eller A) av dem som anser religion vara vidskepelse.

Både ateister och anhängare av andra religioner skall vörda. Det är en form av religiöst tvång, eventuellt ett krav på avguderi. Även kravet på sådan vördnad är oacceptabelt. Sådan respekt vill vi inte visa.

Då återstår toleransens respekt för det värdefulla (2 eller C). Wiktionary menar att uttrycketDu måste visa respekt för dina medmänniskor” innebär att låta andra vara såsom de är, utan att klandra dem för detta.

Klandra?

Den regeln bryts oavbrutet, vilket var och en kan se, som går in på sajter med ateistiskt och skeptiskt innehåll. Men i detta land är det framför allt kristna som idiotförklaras (fast det kan ofta vara motiverat).

Men de försvarar sig. Här och nu har vi debatt. Och varken Christer Sturmark eller någon annan sådan debattör har så vitt jag vet blivit skjuten av något kränkt Jehovas Vittne. Dock har vi haft kristet pang-pang i sen tid så nära som på Irland.

Jag föreslår en lösning. Ändra definitionen! Respekt visas för andra, genom att inte mörda dem. Klandra får man dock göra hur mycket som helst. Det är ju det som är debatt! Yttrande-frihet. Wiktionary har gett vika för censurkravet från de skjut-glada som inte vill debattera.

Det filosofiskt värdefulla

Idén bakom 2) och C) är alltså denna:alla människor … är förlänade av sin Skapare vissa oförytterliga rättigheter. Det är 1700-talets upplysningsfilosofer, såsom deras idéer formulerades i USA:s självständighetsförklaring.

Om ”Skapare” får avse både evolutionen och Gud (antingen eller), så accepterar de flesta av oss de idéerna, som hävdar, att människan har ett värde i sig. Gud eller evolutionen har skapat ett mirakel, som i sig kräver respekt (2 eller C).

Men det är ju de idéerna som står i motsättning till vissa religiösa föreställningar, utifrån vilka det krävs, att vi skall respektera där rådande brist på respekt 2 eller C! Alla andra skall respektera den troendes brist på respekt för kvinnor och likaså hans brist på respekt för personer med fel tro.

Gud/Allah har ju bestämt, att kvinnor och personer med fel tro inte har något värde, som motiverar respekt 2 eller C. Tvärtom är de orena! De har negativt värde!

Min ära är din vanära

Segra i debatten kan jag bara göra genom att förödmjuka mot-ståndaren: ”Du har fel! Jag har visat, att du är dum! Du är inte lika smart som jag!” Förolämpad lämnar den besegrade debatten. Min ära är din vanära och tvärtom.

Vanligt svar vid en förlorad debatt är att börja slåss på gatorna. Extrema har alltid gjort så. Vet de från början, att debatten är förlorad, blir det ingen sådan. Då motståndaren vägrar fatta, att jag har rätt, finns ingen annan lösning än att slå honom på käften.

Hitler skrek ut sitt hat och SA slogs. Den lösning nazisterna fann på ”huliganismen” var att förbjuda debatten och avskaffa demo-kratin. Lag och Ordning!

Respekten för det farliga

Ja, det här handlade ju om både politiska och religiösa grupper.

I religionen hävdar man också, att man har rätt! Tänk både på aktuella problem och diverse gamla kyrkofäders hatiska angrepp på teologiska motståndare! Religionskrig pågår ännu inom och mellan religionerna. Och parterna har krävt och kräver respekt (= rädsla, uppskattning eller vördnad).

Men vi kan ta den unge ligisten som standardexempel. I hans normer ingår inte upplysningsfilosofernas tankar. Det är inte för att han är ateist eller skeptiker. Det är för att filosofi är honom lika främmande, som tanken på att det skulle finnas något upp-höjt (gudomligt) i honom. Respekt för det värdefulla betyder för honom respekt för pengarna. Sådana har han inte.

Vår ligist är därför enligt egen värdering helt misslyckad och värdelös. Det enda som enligt honom själv kan ge värde är för-mågan till våld. Då kan han få pengar och respekt 1) och B).

Därför utvecklar han ett våldsbeteende och ansluter sig till gäng med stränga regler och brutal hederskodex. Reglerna kräver kriminalitet, lojalitet samt förakt för andra och deras normer. Kommer han upp sig där, så är det p.g.a. våldsamhet och ”smartness”.

Diktatorers ära

Det senare kan väl sägas vara förmågan att ljuga och bedra. Det här passar väldigt bra in på vissa diktatorer. De är ingenting, inte ens enligt egen värdering. Men Baby Doc ärvde tronen efter sin pappa, och vi antar, att plågsamma mindervärdeskänslor doldes med storhetsvansinnets drömmar.

Det är svårt att hitta andra förklaringar till sådana diktatorers egendomliga beteende. Denna typ av diktatur finns det fler exempel på och kännetecknen är extrem bisarrhet och grymhet.

Religioners heder

Religioner bygger på filosofier. Jag lyssnade på OBS på P1 igår (22/1) kl. 13:20. Där nämndes en ledande tidig muslim, som hävdade, att en islamsk ledare måste vara filosof.

Filosofin diskuterar det värdefulla och det vördnadsvärda, 1, 2, A och C. Om den som gör det bestraffas med många år i fängelse och tusen piskrapp, så har vi ett exempel på något som inte är religion. Och vad är det för filosofi bakom ISIS påstående, att duvuppfödning förolämpar Islam?

Åtskilliga muslimer har den senaste tiden sagt just det. De har pekat på terror och våld och sagt: ”Det är inte Islam!” Beklag-ligtvis för dem är det väldigt många som hävdar att det är Islam. Många muslimer och många islamofober.

Vilka är det i så fall som förolämpar Islam? I första hand de falska muslimerna. I andra hand de, som håller med de falska om vad Islam är, islamofoberna. Charlie Hebdo ger sig på de falska med sina satiriska teckningar.

Om det inte är Islam de förkunnar, är Charlie Hebdos teckningar av dem ett försvar av Islam. Muslimerna som säger ”Det är inte Islam!” har nog samma problem med sjuk tro som de kristna. Det är väldigt svårt att slå näven i bordet och säga ifrån. Det krävs också bland kristna något extremt, Knutby, socialt våld, pedofili eller extremt kvinnohat för att man skall reagera.

Det kan vara så, att religionens värde (heder och ära) finns i dess förmåga att filosofera. Då finns dess skam i oförmåga att filosofera. Då blir religionen bara tvångshandlingar, lagregler, ritualer och vidskepelse. Sharia. Sådant som kristendomen i början var ett uppror mot: Gud har inte skapat något orent!

Paulus talade om frihet, innan den falskt redigerande och kvinnohatande Pseudopaulus och hans vänner tog över. Det blev kristendomens skam.

Annonser