Etiketter


Min julklapp

I mitt inlägg ”Vem skrev Johannesevangeliet?” beskrev jag hur evangelietexten kan förstås, om vi antar att Maria Magdalena var en bildad dam av fin familj. Jag är inte ensam om hypoteser i den riktningen. Men …

Jag fick en julklappsbok ”Gåtan Mara Magdalena”. Författaren, konspirations-teoretikern och pseudohistorikern Laurence Gardner, beskriver också henne som något helt annat än den prostituerade kvinna, som den tidiga kyrkan ville förvandla henne till. Just i den saken låter han trovärdig, då bibeltexten måste tolkas påhittigt för att ge stöd för sådana beskyllningar.

Maria från herrgår’n i Betania

Gardners bok har en imponerande notapparat. Sådant kan ge intryck av seriöst forskningsarbete, men jag blir då och då lite tveksam. Som av det följande: Jacobus de Voragine (1229-1298), ärkebiskop av Genua, uppger att Maria skulle ha ärvt en ”migdal” i Betania.

Gardner hänvisar till ”olika kyrkliga källor”, som ärkebiskopen skulle haft tillgång till. Ingenting i notapparaten berättar om vilka de källorna skulle vara. Roger Wiklund har svårt hitta några källor om Jesus själv utanför NT, men en medeltida biskop hade alltså hittat uppgifter om hans eventuella hustrus arv!

Men det måste ha varit ett slott!

Ovanpå det hade ärkebiskopen också hittat detaljerade uppgifter om att Maria Magdalena var av kunglig ätt genom sin mor (mackabéerna, hasmoneiska dynastin).

Det verkar därtill vara legender som Dan Brown använde i Da Vinci-koden. Maria Magdalena och Jesus skulle ha förenat hasmonéernas och kung Davids ätt, och deras ättelägg skall sedan ha grundat den merovingiska kungaätten i Frankrike.

Någon gång läste jag om fransk adel, som före franska revolutionen beställde målningar av Noaks ark, där Noa räddade ättens adelsbrev. Om sådana målningar funnits, så fanns säkerligen också dokumenten, som Dan Brown och Laurence Gardner åberopar. De ingår i samma franska tradition, och var sådant vanligt, så finns nog något kvar. Och den som söker, han skall finna.

På den tiden visste kyrkan hur man missionerar.

Den första merovingern dök upp som hedning runt år 400. Fast det är osäkert. Han kanske bara är en myt. Efter ett lämpligt giftermål lät hans ättling kung Klodvig döpa sig år 496. Det hade stor betydelse för katolska kyrkans utbredning i västra Europa och han fick dess oreserverade stöd. Med sitt monopol på skrivkunnighet kunde den lätt skaffa fram dokumentariska bevis på hans rätt till tronen.

Klodvig bör ha blivit både överraskad och imponerad av sina anor. De lärde männen fick sina kyrkliga besittningar, så att de kunde predika om frankernas konung. Han var en blodtörstig herre, som likt Kim Jong-Un avrättade sina släktingar i kampen om makten.

Dålig barnuppfostran i Jesu familj

Fast uppfostrade Maria M sitt barn så dåligt, att ättlingarna sjönk ned i germansk hedendom? Merovingernas franker kan givetvis ha hört till de germaner, som anslöt sig till den avart av kristendom som kallas arianism, men var det i den läran Maria M uppfostrade sin son?

Om de överväldigande bevisen

750 år senare hade ärkebiskop Jacobus de Voragine tillgång till de ”olika kyrkliga källorna”. Jag tvivlar inte på deras existens. Tvärtom tror jag att de var pinsamt många, pinsamt omfattande och pinsamt detaljerade. Kanske så pinsamma, att det mesta av ”källorna” senare bränts på kyrkliga bakgårdar. Detta för att inte förlöjliga kyrkan och med tvivel smitta alla dess andra texter, de om helgon och mirakler.

Och ett mindre överväldigande

Resultatet har i alla fall blivit, att om det fanns något äkta dokument, så har det drunknat och försvunnit i de politiskt motiverade bedrägerierna. Vi får nöja oss med att evangelietexten antyder att Jesus hade en bildad person med hög och skyddande social ställning i sin omgivning. En person som vågade stega in till sin bekant och sociale jämlike, översteprästen (Joh 18:15-16), och deklarera: ”Jag är den mannens anhängare!” Det vågade inte Petrus!

Orten Magdala

Magdala eller Migdal var också en ort, men att plocka ut en ort med ett sådant namn och anta, att hon kom därifrån är alltså tveksamt. Gardner säger mycket, som sannolikt är helt korrekt. Åtta länkar av tio i den logiska beviskedjan är säkert hela och väl smidda. De är övertygande! Problemen är bara en länk av de tio, som är dålig, och en till, som är sämre än sämst.

Migdal kan tolkas som slott eller torn, och Maria från Magdala skulle alltså kunna betyda ungefär ”Maria från eller med herrgår’n”, eller slottet eller godset. Men Gardner menar, att migdal inte kan tolkas så, därför att det saknas spår av en sådan byggnad på den plats, Betania, där denna migdal skulle ha stått.

Än sen då!? 2000 år av krig, förstörelse och återuppbyggnad med byggmaterial taget från ruiner. Och hur är det med administrativa indelningar? Är det samma Betania i dag som då? Och är verkligen hela Betania utgrävt? Jo, förresten! Den mark som Jesus trampade har i snart 2000 år burits iväg av pilgrimer.

Fast mina misstankar om bysantinska excesser i det fallet är kanske överdrivna. Är det någon annan, som tror sig ha läst något om sådant någon gång, skrattat åt saken och inte lagt något på minnet?

Maria Högdjuret

Men varför underkänna en tolkning, som kan ge stöd åt tanken på hög social ställning? Det är ju det han vill bevisa. Men de bevisen räcker inte för honom. Han har letat fram något sorts hemligt ordenssällskap, som uppfostrade högvälborna flickor.

Det leddes av ”sju demonpräster”, en sorts djävulens advokater, som skulle värna om flickornas dygd. Tydligen skall Jesus ha befriat henne från denna ”flickskola”, vilket omnämns i Bibeln, som att han skall ha drivit ut sju demoner ur henne. I denna ytterst förnäma skola gick flickor, som titulerades migdal, torn, pga sin höga sociala ställning. Det kanske skall översättas till högdjuret. Maria Högdjuret. Tja …

Jag har lite svårt med den här boken, och är inte helt säker på att jag förstått det jag läst. Jag kanske missförstår. Det verkar så osannolikt. Jag skall försöka både läsa mer och läsa om en del.

En egentillverkad konspirtionsteori

Det finns tre alternativ. Gardner har hittat på själv, kyrkan har hittat på eller alla har hittat på. Gardner och Brown har då ”bättrat på”. Eftersom jag misstänkt länge, att Nya Testamentet manipulerats med redigeringar, så är ju tanken att man fortsatte med andra påhitt inte så svår att tänka.

Om jag orkar fortsätta läsa – det tar emot lite – kanske jag kan komma på en åsikt. Här har jag kanske möjlighet att själv bli konspirationsteoretiker. De misstänkta konspiratörerna är i så fall Gardner och Brown själva, som tillsammans med ”kyrkan” vill hindra, att det de hittat visas upp. Det tål förmodligen inte en granskning.

Men nej! Jag tror Gardner klarat av det mesta själv.