Etiketter

,


Jag gick in och kommenterade en annan blogg. Så upptäckte jag, att min kommentar nog duger som eget inlägg på min egen blogg. Den dyker väl upp på den andra bloggen, sedan den godkänts vid granskning.

Diskussionen gäller värdenihilismens förnekande av värdeutsagors objektiva sanning. Här är min kommentar: 

Om värdenihilismen är sann? Jag säger att sanningen är funktionell. Nyckeln som passar i låset är den rätta! Det svar som fungerar är det objektivt sanna. Det kan finnas flera sanna eller osanna svar.

Det som fungerar har värde. Det är bättre än det som inte fungerar och saknar värde. En moralisk utsaga som fungerar på sikt är objektivt sann.

Fungera innebär syfte. Det måste finnas en mening, t.ex. att vi skall öppna dörren. Då är det viktigt att nyckeln passar. Förnekar vi syftet, behöver nyckeln inte passa. Svaret är meningslöst.

Finns det mening? Anser du inte det, kan du hänga dig, så jag slipper argu-mentera. Annars anser jag att syftet med universum är att medvetandet skall uppleva något.

Sanningen blir då det som skapar upplevelser. Det som skapar upplevelser är mentalt liv. Ju mer liv ju bättre. Livet är vägen till sanningen!

Formuleringen visar, att min tankegång inte enbart är min. Den formulerades på ett liknande sätt redan för 2000 år sedan (Joh 14:6).

Det blev ett kort inlägg, lite av en sammanfattning av det två föregående.